Personlig bilde

Marinens Remington rolling block 1860/68 (Identifisering)

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, fredag 10. mars 2017, kl. 06:56 (647 dager siden) @ Trond

Dette er et interessant våpen, riktignok aldri approbert, men det ble produsert i en rekke forskjellige varianter i et hittil ukjent antall.

Marinens Remington-geværer ble da approbert? Nøyaktig antall er også kjent. Ved kongelig resolusjon av 8. februar 1868 ble det bestemt at Marine- og postdepartementet fikk tillatelse til å bygge om 500 stk. 4''' kammerladningsgeværer til Remingtons-mekanisme. Senere regnskaper viser at til sammen 514 stk. ble omgjort, og Remington-geværene var hovedbevæpningen på krigsskipene i mange år. De ble hardt brukt, og i 1887 var de regnet som uslitte. Det kan være en av årsaken til at det finnes så få av dem. Les denne artikkelen: http://www.svartkrutt.net/artikler/vis.php?id=61

Det er sannsynlig at hvert femte gevær hadde pussestokk. Om bord på et fartøy var det ikke nødvendig at alle geværene ble utstyrt med pussestokker. Marinen sparte penger der de kunne.

Årsaken til at geværene har forskjellige sikter og bajonetter er ikke kjent. Muligens ble geværene skreddersydd til det fartøyet de skulle være på. På et stort krigsskip kunne det f.eks. være mer hensiktsmessig med godt langholdssikte, men på en liten farkost i roflotiljen var det kanskje ikke så nøye. Sabelbajonettene kan forklares med at geværene ble brukt på land, f.eks. av det sjømilitære korps. Da måtte støtradiusen være lengst mulig, og dette kunne løses med en sabelbajonett – jfr. Hærens korte kammerladningsgeværer.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum