Norsk reperasjonsmodell?.,mix av svensk og dansk? (Identifisering)

av Acillevs, lørdag 25. mars 2017, kl. 19:32 (634 dager siden) @ JanS

Jeg vil først få redegjøre for mitt syn på Skaar/Nielsen sitt arbeide med 1960 årboka og de tidligere publikasjonene i 1949 og 1956.De er alle et imponerende materiale som det står den største respekt av,et unikt pionerarbeid.
Det kan likevel ikke vere slik at nye momenter som fremkommer i ettertid,ikke skal kunne hevdes,diskuteres og kanskje endog forandre de tidligere antatte konklusjoner.
Våpenet i tråden er sannsynligvis 14 lødig.Så vidt jeg kan bedømme det er det ingen bygdesmed som har laget dette våpenet,men Kongsberg Våpenfabrikk.
Geværet er nummerlikt,med perkusjoneringsnummer 695 på løp,svansskrue og lås.Krone og "K" på tennkloss,stokken er orginal,svartmaling er fjernet,med unntak av dype punkt og i utfresingen for ladestokken.Jens Landmark sitt godkjenningsstempel på pipen.
Så vidt meg bekjendt ble ingen 12 lødige geværer fra før 1740 perkusjonert på Kongsberg i 1840 årene.
Etter at geværet kom i privat eie,er løp kappet,maling fjernet og kolbens form forandret.Dette løpet er omkring 270 år,selv om den teoretiske diameter i en 14 lødig pipe er 18,3 mm,vil dette med tiden øke som følge av ekspansjon og slitasje.
Skaar/Nielsen kan ikke ha hatt kjennskap om approbasjonsordren av 22.oktober 1746,da jeg ikke kan se at den er nevnt noe sted.Denne representerer en anselig produksjon på over 38000 musketter og jeg vil tro at en eller flere av de tidlige modellene i 1960 årboken ville blitt koblet opp mot denne produksjonen når desse modellene til tross blir anslått datert til en tilnærmet identisk epoke.
[image]


Hele tråden:

 RSS på tråd

powered by my little forum