Metallsilhuett Svartkrutt (Lover og regler)

av 001, mandag 29. april 2013, kl. 10:21 (2088 dager siden)

Som flere sikkert har fått med seg så har jeg holdt litt på med metallsilhuett (i ca 25år), og holder på med det fortsatt. Jeg slenger også innom et og annet svartkruttstevne, uten at jeg nødvendigvis er med i medaljestriden.
Jeg har fått forespørsler om figurtyper, og mer informasjon om metallsilhuett generelt, av svartkruttskyttere som har hatt ønske om å prøve svartkrutt metallsilhuett. I klubben på Eidsvoll har vi på enkelte metallsilhuettstevner også testet (utenfor konkurranse) hvordan det vil være å skyte metallsilhuett med svartkruttvåpen.

Regelverket for metallsilhuett svartkrutt finner dere her: Reglement metallsilhuett svartkrutt

Jeg kommer til å benytte noen forkortelser i denne teksten, enkelte nye andre forhåpentligvis godt kjent i miljøet:
MS = metallsilhuett med røksvakt krutt
MSS = Metallsilhuett svartkrutt
NMF = Norges Metallsilhuettforbund
NSU = Norsk Svartkruttunion

Revolver/pistol
Det vi kommer frem til er at regelverket for metallsilhuett svartkrutt (MSS) håndvåpen slik det er nå er meget krevende pga. avstanden figurene er tenkt stilt ut på i forhold til hvordan siktene på vanlige svartkruttvåpen er "justert" i dag.
I tillegg er figurene som er tenkt brukt til håndvåpen kun beregnet for kaliber .22(lr/L/S), og selv om det skytes med blykuler så er jeg redd figurene kan ta skade av å bli truffet av kuler i enkelte av de kaliber man bruker til svartkruttskyting. Figurene er ganske små i forhold til skyteavstand og de mest brukte skivestørrelsene, og uten at jeg skal si noe om andres skyteferdigheter så tror jeg flere enn meg vil få problemer med å treffe dem med sine svartkruttvåpen.

På Eidsvoll testet vi på Field figurer, siden de er litt større og laget i både tykkere og sterkere stål enn fin pistol figurene. Field figurene er i 1/2størrelse av grov pistol figurene (de figurene som er tenkt brukt til grov rifle).
Det viste seg at selv med større figurer så var det vanskeig å komme ut på 100m uten å holde 1-1,5m over figurene, det gjør at det blir meget vanskelig å sikte riktig.
Dette kunne nok vært gjort noe med, med riktig type sikte, men jeg har inntrykk av at det er endel begrensninger i type sikte man kan benytte i NSU. Jeg tror vel heller ikke at tanken i utgangspunktet var at man skulle spesialbygge våpen til MSS. Det har MS hatt problemer med i over 30år allerede, så jeg vil anbefales å legge opp til at man kan skyte MSS med de våpen NSU skytterne allerede har.

Mitt totalinntrykk av reglementet for MSS med håndvåpen er at det er lagt opp til å være for vanskelig.

Rifle
Når det gjelder MSS rifle har jeg motsatt inntrykk, det virker for meg som om den delen av reglementet er for enkel til å kunne gi en reel konkurranse og ikke kun "plinking". Fri skytestilling og avstander kun ut til 200m på full størrelse ms figurer er det som i annen metallsilhuett (MS) brukes når man skyter med grovkalibrede håndvåpen. I MS/NMF foregår rifleskytingen stående ut til 500m, uten at det nødvendigvis er noe jeg vil jobbe for å få inn i NSU reglementet. Jeg vil bare påpeke den forholdsmessige store forskjellen mellom NSUs reglement for MSS håndvåpen og rifle.

Jeg har snakket med flere ang. en revidering av regelverket for MSS, og det er flere av oss som tenker at det nok ville vært en god ide å få gjort en revisjon/endring nå før det registreres rekorder og arrangeres mesterskap. Jeg har også fått noen tilbakemeldinger ang. dette med skytestillinger og hvilke våpen som tillates brukt, men jeg vil gjerne ha flere tilbakemeldinger.

De som allerede har gitt muntlige tilbakemeldinger oppfordres til å komme med dem skriftlig i denne tråden slik at det blir lettere å sammenfatte dette til et evnt. forslag. Eller, hvis vi kommer frem til at ting skal være slik de er, slik at det blir lettere for de som senere lurer på det samme å finne ut hvorfor ting ble som de ble.

Metallsilhuett Svartkrutt

av Cap'n Redneck, close to Hell., mandag 29. april 2013, kl. 19:42 (2087 dager siden) @ 001

Jeg vil først bidra med en historisk oversikt og en gjennomgang av det amerikanske skytereglementet, basert på et oversatt resyme av 1. kapittel i boken:
"The Blackpowder Cartridge Silhouette Handbook" av Croft Barker, Cistern Publishing Co., Texas. Kontakt/bestillings e-post: katbar@sprintmail.com
(Denne boken er et "must have" om man tenker å begi seg inn i svartkrutt metallsiluett-verdenen...!)

Opprinnelsen til MS kommer fra Mexico på 1950-tallet, hvor det ble konkurrert med moderne røyksvake rifler med kikkertsikter. Sporten het "Siluetas Metalicas"

I løpet av 1960-årene hadde sporten spredd seg nord for Rio Grande og National Rifle Association approberte de mexicanske reglene under navnet "High Power Rifle Silhouette".

I 1985 ble et nytt NRA-program introdusert: "BPCR Silhouette" (=Black Powder Cartridge Rifle)
Reglene ble endret slik at det skulle bli lettere å konkurrere med svartkruttrifler med diopter; (Nå er det også innført en kikkertsikte-klasse for svartkruttrifler.)
Kyllingene (200m) skulle fortsatt skytes fra stillingen "stående fri", uten skytekjepper.
Grisene (300m), Kalkunene (385m) og Bukkene (500m) kan skytes fra liggende eller sittende/knestående med støtte fra skytekjepper.

Poengskalaen for klassifisering ble også justert ned i forhold til det røyksvake programmet. Siden er den blitt justert opp TO ganger, i lys av at svartkruttskytterne er blitt stadig dyktigere. Den siste gangen i 2005.

En hel match består av 10 skudd mot hver av de 4x10 dyrefigurene, totalt 40 skudd = 40 poeng.

Klasse: Poeng:

B : 0 - 15
A : 16 - 20
AA : 21 - 25
AAA : 26 - 30
Master : 31 - 40


Geværene må være enten originale eller replikaer av våpen fra 1800-tallet med utvendig hane og en max. vekt på 5,5 kg inkl. sikter, men uten ammo.
Siktene må være originale eller kopier av disse.
Patronene må inneholde svartkrutt eller et svartkrutterstatningskrutt som Pyrodex.
Det må brukes blykuler.
Mantlede kuler eller kuler med bunnkopp (gas-check) er forbudt.
Geværrem er forbudt.

NRA regler for skytekjeppene: (Crossed Sticks/Cross-sticks)
(historisk ble disse omtalt som "rest sticks" i det ville vesten.)

Disse skal være konstruert av to trelister, ikke større enn 1x2" (25x50mm), alternativt to rundstokkemner med max. diameter 1,5" (38mm), de skal hengsles ved hjelp av en bolt eller tauverk/lærremmer slik at de danner en "X" og kan foldes sammen. Endene kan utstyres med pigger av stål, max. 7,5cm lange, og ikke bredere enn enden av trelista/rundstokken.
De skal kunne presses ned i bakken kun ved håndmakt.
I den øverste "V" av krysset kan det festes eller henges ett enkelt lag av beskyttende materiale (lær/kanvas, tilsv.) for å beskytte løpsfinishen.
Lengden på kjeppene er fri; tilpasset liggende, knestående eller stående skytestilling etter behag.

Sist men ikke minst er anledningen til å benytte en observatør (Spotter) under skytingen. Denne personen anviser treffpunkt/bom fortløpende, og holder skytteren oppdatert om vindretning, vindstyrke etc. etc.
Observatørene kan fritt benytte moderne skivekikkerter.

--
"As long as there's lead in the air, there's still hope..."

Personlig bilde

Metallsilhuett Svartkrutt

av krutnarr ⌂, Søgne, mandag 29. april 2013, kl. 19:45 (2087 dager siden) @ 001

De som allerede har gitt muntlige tilbakemeldinger oppfordres til å komme med dem skriftlig i denne tråden slik at det blir lettere å sammenfatte dette til et evnt. forslag. Eller, hvis vi kommer frem til at ting skal være slik de er, slik at det blir lettere for de som senere lurer på det samme å finne ut hvorfor ting ble som de ble.

Hei 001
Jeg er muligens litt treg i oppfattelsen, men hvem er du og hva spørr du egentlig etter? Er denne tråden til for at du ønsker skriftelig dekkning for noe som du har hørt muntlig i forskjellige sammenhenger? Eller er det problemer ved dagens metallsiluettreglemang? Er det mulig å muligens konkretisere problemstillingen ned til noen enkle punkter som kan eventuellt diskuteres for forbedring?
Mener ikke å være respektløs for et flott engasjemang, men jeg forsto rett å slett ikke helt hva du spurte om ;-)

--
Besøk meg på www.krutnarr.no
Mail meg på: krutnarr@krutnarr.no

Metallsilhuett Svartkrutt

av 001, mandag 29. april 2013, kl. 21:02 (2087 dager siden) @ krutnarr

Jeg er metallsilhuettskytter, og svartkruttskytter, og ønsker å skyte metallsilhuett med svartkrutt. Jeg ønsker at flere skal få mulighet til å prøve det, og jeg ønsker at de som prøver det skal kunne oppleve gleden av å skyte på stålmål.

Denne tråden er til for at andre skal kunne komme med innspill og sine tanker rundt reglementet for metallsilhuett svartkrutt (beklager om det ikke kom godt nok frem i første innlegg). I likhet med deg ønsker heller ikke jeg å være respektløs, det er sannsynligvis noen som har lagt ned tid og arbeid i å utforme det MSS reglementet vi har i dag, og all ære til dem for det. De har sørget for at et slikt reglement finnes og at vi i dagens situasjon kun trenger å justere det istedenfor å lage et nytt (med det byråkratiet det kunne ha medført).

Det er imidlertid etter min mening ting som bør justeres/endres i dagens MSS reglement, og det er dette jeg vil ha en diskusjon rundt.

I mitt første innlegg i denne tråden har jeg nevnt enkelte av de punktene vi bør se litt på.
-Figurstørrelse/avstand i forhold til siktemidler tilgjengelig for håndvåpen
-Figurtype i forhold til skader på figurene og tilgjengelige figurer for håndvåpen
-Skytestilling i reglementet for rifle
I tillegg kommer ting som Redneck nevner:
-Ferdighetsklasser
-Bruk av skytekjepp (cross-sticks)
-Åpning for bruk av tidsriktig kikkert

Jeg vet ikke om dette gjorde leserne noe klokere, men vi kan jo ta dette som utgangspunkt.

Personlig bilde

Metallsilhuett Svartkrutt

av krutnarr ⌂, Søgne, mandag 29. april 2013, kl. 21:26 (2087 dager siden) @ 001


Det er imidlertid etter min mening ting som bør justeres/endres i dagens MSS reglement, og det er dette jeg vil ha en diskusjon rundt.

I mitt første innlegg i denne tråden har jeg nevnt enkelte av de punktene vi bør se litt på.
-Figurstørrelse/avstand i forhold til siktemidler tilgjengelig for håndvåpen
-Figurtype i forhold til skader på figurene og tilgjengelige figurer for håndvåpen
-Skytestilling i reglementet for rifle
I tillegg kommer ting som Redneck nevner:
-Ferdighetsklasser
-Bruk av skytekjepp (cross-sticks)
-Åpning for bruk av tidsriktig kikkert

Jeg vet ikke om dette gjorde leserne noe klokere, men vi kan jo ta dette som utgangspunkt.

Takk 001. Nå var agendaen klar og tydelig. :-D

Først så må jeg refferere til regel 3.1 i nsu reglemang:
3.1 "Det skytes i alle MLAIC-klasser, samt revolver med metallpatron, baklader perkusjonsrifle, baklader rifle med metallpatron. Skytetiden bør være den samme for alle klasser."

Det er vesentlig å ha et reglemang etter MLAIC's rettningslinjer. Skal vi forandre noen av regelene så må vi også ha "utlandet" med oss. Dette for å kunne konkurere i internasjonale stevner.

Det er selfølgelig mulig å lage særnorske regler/klasser som vi har i skiveskytning og hagle.

Vi i kristiansand har laget metallfigurer etter riktige mål. Det koster penger. Det er bra om ev.forandringer ikke gjør at det må utarbeides helt nytt materiell.

........(foreløbig noen tanker kastet ut ;-) )

--
Besøk meg på www.krutnarr.no
Mail meg på: krutnarr@krutnarr.no

Personlig bilde

Metallsilhuett Svartkrutt

av jæger justnæs @, Kristiansand, mandag 29. april 2013, kl. 21:58 (2087 dager siden) @ krutnarr

Sånn som jeg forstår regelverket er det norsk, det finnes ikke noe MLAIC-reglement for metallsilhuett. Det som nevnes i regelverket er inndeling i klasser i hht. MLAIC-klassene pluss tilleggsklassene patron/bakladet perkusjon.

Regelverket er muligens modent for oppdatering, jeg vet ikke hvor aktivt miljøet er?
Fordelen med å holde alle hold under 200m er vel tilgang på baner?
For min del er alt over 100m med svartkrutt forferdelig langt, ved å strekke holdene blir det muligens vanskeligere å rekruttere samtidig som det blir mer moro og spennende for de som har holdt på med metallsilhuett i lengre tid?

Metallsilhuett Svartkrutt

av 001, tirsdag 30. april 2013, kl. 08:35 (2087 dager siden) @ jæger justnæs

Sånn som jeg forstår regelverket er det norsk, det finnes ikke noe MLAIC-reglement for metallsilhuett. Det som nevnes i regelverket er inndeling i klasser i hht. MLAIC-klassene pluss tilleggsklassene patron/bakladet perkusjon.

Regelverket er muligens modent for oppdatering, jeg vet ikke hvor aktivt miljøet er?
Fordelen med å holde alle hold under 200m er vel tilgang på baner?
For min del er alt over 100m med svartkrutt forferdelig langt, ved å strekke holdene blir det muligens vanskeligere å rekruttere samtidig som det blir mer moro og spennende for de som har holdt på med metallsilhuett i lengre tid?

Jeg har også, slik som jæger justnes, inntrykk av at metallsilhuett svartkrutt reglementet er norsk.

Når det gjelder aktivitet så kan ikke jeg huske å ha sett noen oppføringer i terminlister eller invitasjoner til MSS, men så har ikke jeg vært "hyperaktiv" i svartkruttmiljøet de site årene heller. kanskje noen andre kan si noe om hvilken aktivitet som evnt. har vært på dette feltet.

Jeg ser poenget med å holde avstandene fra 200m og under, det er en stor fordel at man kan benytte allerede eksisterene metallsilhuettbaner. Jeg ser også at det kan være vanskelig nok å treffe på 200m med glattløpet muskett uten siktemidler, selv om jeg ikk har noe som helst erfaringsgrunnlag med den typen våpen. Jeg har imidlertid erfaring med Sharps, og med min Pedersoli Sharps med dioptersikter ser jeg ikke at det skal være veldig krevende å skyte ut til 200m i liggende stilling.

Redneck var inne på en mulighet for å kunne øke vanskelighetsgraden for de som ønsker det samtidig som man gjør det enklere for nye og på den måten sørger for rekruttering. Ferdighetsklasser hvor tidligere oppnådd resultat tilsier hvilken skytestilling man skal benytte på de forskjellige holdene.

Figurstørrelsene på Rifle kan det nok være lurt å beholde, da de er de samme som benyttes av annen metallsilhuett for pistol på de samme holdene. Man slipper da å flytte figurer (de er tunge), og man kan bruke eksisterende baner. Det kan av samme grunner være greit å kun ha en type figurer for rifle og en type for pistol.
For å endre vanskelighetsgraden kan man da heller vurdere å endre skytestillingen i henhold til tidligere oppnådd resultat. Slik at de som skyter best må skyte stående på flere av holdene. Det blir kanskje litt som handicap i golf (uten at jeg vet helt nøyaktig hvordan reglene for golf er)

På håndvåpen tror jeg ikke vi vil få lov til å skyte på MS klubbenes finpistol figurer med svartkruttvåpen. Enkelte baner har bakplater bak disse figurene, og disse er heller ikke beregnet for annet enn .22 (lr, L, S). Jeg tror derfor det kan være en ide å vurdere en endring av figurstørrelse for håndvåpen.

Metallsilhuett Svartkrutt

av 001, tirsdag 30. april 2013, kl. 08:04 (2087 dager siden) @ krutnarr


Vi i kristiansand har laget metallfigurer etter riktige mål. Det koster penger. Det er bra om ev.forandringer ikke gjør at det må utarbeides helt nytt materiell.

........(foreløbig noen tanker kastet ut ;-) )

Dette er meget intr.
Hvilke figurer har dere, er det både for håndvåpen og rifle?
Har dere noen form for samarbeid med metallsilhuettklubben i Kristiansand (Kristiansand garnison PK har MS gruppe)?
Jeg vet ikke hvor mye dere har skutt MSS, men jeg er intr. i å høre hvilke erfaringer dere har med det.

om man skulle endre figurstørrelsen vil det uansett være mulig å få solgt figurer til MS klubber, jeg vet om flere som skal kjøpe inn figurer nå. Det avhenger selvfølgelig av hvilke figurer det er og hvilken stålkvalitet det er i dem.

Personlig bilde

Metallsilhuett Svartkrutt

av jæger justnæs @, Kristiansand, tirsdag 30. april 2013, kl. 09:40 (2087 dager siden) @ 001

Hvilke figurer har dere, er det både for håndvåpen og rifle?
Har dere noen form for samarbeid med metallsilhuettklubben i Kristiansand (Kristiansand garnison PK har MS gruppe)?

Kruttmester vet nok mest om figurene våre men jeg tror de er i 1/2 eller 3/5-dels størrelse og ble i sin tid kjøpt fra en yrkesskole og levert i relativt bløtt stål. Omtrent 5mm tykkelse, de har blitt litt bulkete etter hvert. Det ble arrangert et par feltstevner med kun disse figurene men stort sett har de blitt brukt som deler av feltstevner og til trening. Vi har altså ett sett som brukes til alt.
Det som er kjekt med å bruke denne type mål er at man får kontant melding på skuddet sitt, til og med før røyken letter vet man om det var treff eller ei ;-)
Vi har ikke noe samarbeid med MS-gruppa. Jeg vet faktisk ikke om de er aktive. Lurer på om den gruppen ligger i dvale.

Metallsilhuett Svartkrutt

av 001, tirsdag 30. april 2013, kl. 10:15 (2087 dager siden) @ jæger justnæs

Figurer i 3/5 størrelse er den størrelsen som brukes i MS nasjonale øvelser for grov rifle. Her er avstandene tilpasset skyting på 300m bane istedenfor 500m bane, derfor størrelsen 3/5, siden avstanden er 300 av 500. Avstandene som benyttes til det er: 120m, 180m, 235m og 300m. Det finnes så vidt jeg vet et komplett slikt sett med figurer i landet, og det er på Kongsberg og er i 15-16mm (kylling og gris) og 10-12mm tykkelse (kalkun og bukk).

Figurer i 1/2 størrelse et det som benyttes til Field (og nå også Grov Fri 2) i MS internasjonale øvelser, samt i to nasjonale øvelser. For Field pistol benyttes 1/2 størrelse siden det skytes på 1/2 avstand av grov. Avstandene som benyttes er 25m, 50m, 75m og 100m. Dette er samme avstandene som er satt opp på håndvåpendelen i MSS.
Disse figurene finnes det en god del av i landet, og de som er laget for konkurransebruk i de senere år er laget i stålkvalitet som tåler alle moderne grove kaliber.

Figurer i 3/8 størrelse er det som benyttes til finpistol i både internasjonale og nasjonela MS øvelser. Det er også figurstørrelsen som er i reglementet for MSS håndvåpen. Både MS og MSS regelverket har disse figurene på 25m, 50m, 75m og 100m.
Disse figurene lages normalt i tynnere og mykere stål, som er billigere og lettere. Som nevnt tror jeg ikke vi får lov til å bruke MS klubbers finpistolfigurer og bakplater til å skyte på med grove svartkruttvåpen. Jeg ville i allefall ikke stått ansvarlig for å erstatte evnt. ødelagte figurer og bakplater ;-)

Jeg ser poenget med at man ikke ønsker å bytte ut figurer man allerede har i klubbene, så det vi bør gjøre nå er kanskje å finne ut hvilken figurstørrelse og hvilke mengder av disse som finnes. Er det slik at figurene rundt om i klubbene er begynt å bli veldig bulkete og at de finnes i et lite antall så mener jeg at det ikke er en faktor som bør være avgjørende for valg av figurstørrelse.

Til feltskyting kan man vel uansett benytte figurer, størrelser og avstander som arrangøren ønsker?

Personlig bilde

Metallsilhuett Svartkrutt

av qualibra @, onsdag 1. mai 2013, kl. 07:08 (2086 dager siden) @ 001

Hei .

Fint at noen som har kunnskap, tar opp dette med Svartkrutt-metallsilhuett .

Her på Østlandet har vi snakket om dette lenge, og hvordan vi skulle kunne
dra dette i gang, men det har stoppet opp ved problemstillinger som produksjon av figurer, (noen til å påta seg dette), og rett og slett det faktum at det skal mye jern til som skal fraktes/bæres, og kanskje til og med fjernes etter hver skytetrening .
Og for ikke å glemme det viktigste - nemlig en egnet bane med tilstrekkelig
plass til lengre hold .

Undertegnede og flere med meg, synes dette er synd, for hadde vi ikke trengt
litt "krydder" i programmet som kunne bidra til styrket entusiasme , hvis mot
formodning sistnevnte sinnstilstand skulle vise dalene tendenser en gang i blant ?

--
qualibra

Metallsilhuett Svartkrutt

av Cap'n Redneck, close to Hell., torsdag 2. mai 2013, kl. 15:25 (2085 dager siden) @ qualibra
redigert av Cap'n Redneck, torsdag 2. mai 2013, kl. 15:34

Jeg har sysslet med tanken om å dra i gang MSS med rifle på Nidaros-banen på Jonsvannet; der er det mulig å anlegge hold ut til 300m.
Men etter å ha lest svartkrutt MS-reglementet og samtalt med 001 er jeg kommet til at vi bør begrense oss til 200m for Bukken...
Da vil vi også ha tilgang på enda en bane i Trøndelag: Verdal Sportsskytterlags metallsilhuettbane i Tromsdalen, Verdal. Den ligger der fiks ferdig med voller på 50, 100, 150 og 200m. Og figurene finnes på banen.
På Jonsvannet må alt stål fjernes etter endt økt, ellers blir det skutt i filler...

Jeg heller mot å tilpasse det amerikanske MSS reglementet til norske forhold på følgende vis:

-Skyte kyllingene stående fri på 50m. hold.

-Skyte gris på 100m., kalkun 150m. og bukk 200m.
Alle disse tre fra fri stilling og med støtte av skytekjepper om skytter ønsker det.

-Åpne opp for tidsriktige våpen uten utvendig hane. (eks. Martini-Henry, Mauser 71)

-Se bort fra vektbegrensningen på 5,5 kg. (Hvis du klarer å skyte stående på 50m er det greit, hvis ikke må du trene mer eller finne frem baufilen...!)

-Jeg ser for meg de fire mest aktuelle våpenklassene:
1. Remington Match (patronrifler med diopter)
2. Whitworth (munnladerrifler med diopter)
3. Svartkruttrifle med tidsriktig optikk. (laaaang tynn kikkert..!)
4. Militær klasse. (svartkruttrifler av militær modell, med originale ÅPNE sikter. Ikke tillatt å pusse mellom skuddene, bare mellom seriene.)

-Lage en 4-delt klassifisering hvor alle begynner som "D"-skyttere og følger ovenstående skytestillinger. "C"-skytterne får en tilleggsutfordring ved at de må skyte både kylling og gris stående fri, men kan bruke kjepper og fri skytestilling på kalkun og bukk. "B"-skytterne må skyte kylling, gris og kalkun stående fri, kun på bukken kan disse benytte støtte og fri skytestilling. "A"-skytterne skyter alle fire hold stående fri. Dette burde gjøre det "lett nok" til at de fleste treffer noe, og synes dette er gøy. Samtidig gir det mulighet for å forbedre seg og "skyte seg opp" til større utfordringer....

-Begynne med "halv-match" ; 5 skudd på hvert av 4 hold = 20 skudd totalt.
(Selv en 20 skudds match vil ta tid, da kun 4 skyttere kan være i aksjon på hvert lag på en bane med 5 figurer på hvert hold, noe som er situasjonen i Trøndelag iallefall....)

Kjør debatt! :rant:

--
"As long as there's lead in the air, there's still hope..."

Personlig bilde

Metallsilhuett Svartkrutt

av jæger justnæs @, Kristiansand, torsdag 2. mai 2013, kl. 16:08 (2085 dager siden) @ Cap'n Redneck

Dette var et matnyttig forslag, Cap'n Redneck :-)
Jeg rabler litt videre på klassene du foreslår:
-Jeg ser for meg de fire mest aktuelle våpenklassene:
1. Remington (Match) (patronrifler med eller uten diopter)
2. Whitworth (munnladerrifler med eller uten diopter)
3. Svartkruttrifle, patron med tidsriktig optikk. (laaaang tynn kikkert..!)
3,5. Svartkruttrifle, munnladet med tidsriktig optikk. (laaaang tynn kikkert..!)
4. Militær klasse. (svartkruttrifler av militær modell, med originale ÅPNE sikter. Ikke tillatt å pusse mellom skuddene, bare mellom seriene.)Mener du kun originale, O/R eller O/R blandet?

-Begynne med "halv-match" ; 5 skudd på hvert av 4 hold = 20 skudd totalt.
(Selv en 20 skudds match vil ta tid, da kun 4 skyttere kan være i aksjon på hvert lag på en bane med 5 figurer på hvert hold, noe som er situasjonen i Trøndelag iallefall....)

Bør ikke alle begynne likt, altså på nærmeste hold? Da kan man putte inn en mellom hver serie og skyte matchen så lenge det er skyttere. Men altså bare en skytter, så to, tre og fire og til slutt fire, tre, to, en. Tar lenger tid. Men mer rettferdig? Man har større mulighet til å kontrollere siktene underveis.
Bare en tanke, jeg vet ikke hva NMF sine regler sier.

Metallsilhuett Svartkrutt

av Cap'n Redneck, close to Hell., torsdag 2. mai 2013, kl. 17:15 (2084 dager siden) @ jæger justnæs
redigert av Cap'n Redneck, torsdag 2. mai 2013, kl. 17:27

Gjerne en "munnladerklasse m/optikk" også...! :rifle:

Jeg ser for meg at Original og Replika skytes blandet inntil denne skytesporten tar av SÅ VOLDSOMT (!) at Landsskytterstevnet fremstår som et bedehusmøte i sammenligning... :ikkeverdig:

Det er jo i alle tilfeller opp til arrangøren å avgjøre hvor mange klasser man ønsker og åpne. Et minimum bør vel være tre påmeldte før en ny klasse skal åpnes og premieres separat...?
(Nå trenger ikke premieringen være så voldsomt kostbar heller etter min mening: Et enkelt diplom og skryterettigheter burde da holde...?) :woot:

I USA trekkes det lodd om hvem som begynner med kylling,gris,kalkun og bukk.
Det forutsettes at alle har skutt seg inn på de forskjellige avstandene FØR stevnet, og har notert ned sine sikteinnstillinger.
Det gis dessuten anledning til 2 (eller 3?; har ikke fasiten ved siden av PC'n) innskytingsskudd pr. hold mot pappblink eller gong-gong.

--
"As long as there's lead in the air, there's still hope..."

Metallsilhuett Svartkrutt

av 001, lørdag 4. mai 2013, kl. 18:23 (2082 dager siden) @ Cap'n Redneck

Det er jo i alle tilfeller opp til arrangøren å avgjøre hvor mange klasser man ønsker og åpne. Et minimum bør vel være tre påmeldte før en ny klasse skal åpnes og premieres separat...?
(Nå trenger ikke premieringen være så voldsomt kostbar heller etter min mening: Et enkelt diplom og skryterettigheter burde da holde...?) :woot:

Jeg mener man i oppstartsfasen av en slik krevende skyteform ikke skal kreve 3 påmeldte for å åpne en klasse. Man vil risikere å få situasjoner der man må vurdere om man orker å kjøre så langt for å skyte færre starter enn man kunne ønske pga. at ingen andre har meldt seg på i de klassene. La alle få skyte de klassene de ønsker og la heller premieringen være, eller ha en trekkepremie som loddes ut blandt deltakere.

I USA trekkes det lodd om hvem som begynner med kylling,gris,kalkun og bukk.
Det forutsettes at alle har skutt seg inn på de forskjellige avstandene FØR stevnet, og har notert ned sine sikteinnstillinger.

Alle bør skyte seg inn før stevnet, og alle bør notere sine sikteinnstillinger både før stevnet og i løpet av stevnet. Erfaringsmessig er det imidlertid ikke alle som får gjort det og da er det jo hyggelig overfor nybegynnere å kunne tilby dem en mulighet for å skyte seg inn.

Man kan jo vurdere om man skal gi innskytingsmuligheter ved siden av konkurransen, slik at de som kommer innom og er uforberedt kan få skutt seg inn på minst et av holdene før de hiver seg i gang med konkurransen.

Det gis dessuten anledning til 2 (eller 3?; har ikke fasiten ved siden av PC'n) innskytingsskudd pr. hold mot pappblink eller gong-gong.

I NMF gis det mulighet for 5 prøveskudd pr. øvelse (pr.start). De 5 skudden får skytteren fordele som man ønsker og alle 5 skuddene skal skytes rett før man starter i den aktuelle øvelsen. Det vil muligens være enklere logistikk for arrangør om man i MSS gir alle f.eks. et eller to prøveskudd pr. avstand og at man tar det prøveskuddet rett før man starter på 5skudds serien. Det kan også vurderes om man skal benytte pappskiver for prøveskudd slik at det blir enklere for skyttere som ikke har spotter.

Metallsilhuett Svartkrutt

av 001, lørdag 4. mai 2013, kl. 18:04 (2082 dager siden) @ jæger justnæs

Jeg rabler litt videre på klassene du foreslår:
-Jeg ser for meg de fire mest aktuelle våpenklassene:
1. Remington (Match) (patronrifler med eller uten diopter)
2. Whitworth (munnladerrifler med eller uten diopter)
3. Svartkruttrifle, patron med tidsriktig optikk. (laaaang tynn kikkert..!)
3,5. Svartkruttrifle, munnladet med tidsriktig optikk. (laaaang tynn kikkert..!)
4. Militær klasse. (svartkruttrifler av militær modell, med originale ÅPNE sikter. Ikke tillatt å pusse mellom skuddene, bare mellom seriene.)Mener du kun originale, O/R eller O/R blandet?

Dette med våpenklasser kan dere mye bedre enn meg, så jeg tror jeg begrenser mine innspill i denne delen av debatten, men jeg har noen få innspill/spørsmål alikevel
- Jeg er for at man innfører klasse for våpen med tidsriktig optikk.
- Hvorfor skal man ikke få lov til å pusse mellom skuddene i militær klasse?
- Med serie så går jeg ut i fra at man her mener 5skudds serier på hvert hold, for 20skudd er vel ikke en serie- det er en start. Bare slik at vi bruker samme definisjoner:-)

-Begynne med "halv-match" ; 5 skudd på hvert av 4 hold = 20 skudd totalt.
(Selv en 20 skudds match vil ta tid, da kun 4 skyttere kan være i aksjon på hvert lag på en bane med 5 figurer på hvert hold, noe som er situasjonen i Trøndelag iallefall....)

Uansett hvor man skyter MSS så vil det ta veldig lang tid, noe av hovedutfordringen for MS er tidsforbruket og her holder vi altså på med å oppdatere regelverket for noe som tar enda lengere tid. Jeg er enig i at man som et utgangspunkt kan benytte 1/2match = 20 skudd pr.start. Husk at i MS så er det vanlig å skyte flere starter pr.dag akkurat slik som i NSU sammenheng.

Bør ikke alle begynne likt, altså på nærmeste hold? Da kan man putte inn en mellom hver serie og skyte matchen så lenge det er skyttere. Men altså bare en skytter, så to, tre og fire og til slutt fire, tre, to, en. Tar lenger tid. Men mer rettferdig? Man har større mulighet til å kontrollere siktene underveis.
Bare en tanke, jeg vet ikke hva NMF sine regler sier.

I NMF regelverket så er begge deler tillatt, men det å starte med en skytter på hvert hold er minst vanlig og skal utlyses i invitasjonen til stevnet hvis arrangør ønsker å gjøre det slik. Det er nok de færreste som kommer til å ha alle sine våpen ferdig innskutt på alle hold, og om man har det så kan ting ha endret seg siden sist. Det er enklere å komme seg inn på de lengre holdene hvis man starter på de korte holdene, så jeg mener man bør etterstrebe å la alle starte med kylling. Samtidig så kan man, hvis det kun er 4 deltakere bli enige om at man starter på hvert sitt hold for å korte ned på totaltiden.

Metallsilhuett Svartkrutt

av 001, søndag 5. mai 2013, kl. 08:12 (2082 dager siden) @ Cap'n Redneck

-Lage en 4-delt klassifisering hvor alle begynner som "D"-skyttere

I NMF er det ferdighetsklasser B, A, MAS (Master) og INT (Internasjonal).
Det vil muligens være en ide å benytte samme oppsett som MS på ferdighetsklassene for å evnt. kunne benytte samme oppsettet på klasseoversikten. Det kan jo til og med hende at man på en eller annen måte kan få til et samarbeid mellom forbundene om en slik klassifisering.

-Skyte kyllingene stående fri på 50m. hold.

Jeg legger merke til at det skrives stående fri, jeg antar at stående fri er ca det samme som stående skyting med rifle i MS reglementet:
På stående rifleskyting i MS er det valgfritt med lang/kort arm. Rifla skal støttes med kun skytterens hender og en skulder, en hånd må være foran pistolgrepet og hake/kinn må være i kontakt med kolbekammen.

Hvis vi holder oss til at alle skyter kyling på 50m, gris på 100m, kalkun på 150m og bukk på 200m, så blir oppdelingen i ferdighetsklasser slik:

Klasse B:
- Skyte kyllingene stående, uten kunstig støtte.
- Skyte gris, kalkun og bukk fra fri stilling og med støtte av skytekjepper om skytter ønsker det.

Klasse A:
- Skyte kylling og gris stående
- Skyte kalkun og bukk fra fri stilling og med støtte av skytekjepper om skytter ønsker det.

Klasse MAS
- Skyte kylling, gris og kalkun stående
- Skyte bukk fra fri stilling og med støtte av skytekjepper om skytter ønsker det.

Klasse INT
- Skyte kylling, gris, kalkun og bukk stående.

Spørsmålet blir bare videre hvordan dette skal føres i resultatlista, og hvilke grenser man skal sette mellom ferdighetsklassene.

-Åpne opp for tidsriktige våpen uten utvendig hane. (eks. Martini-Henry, Mauser 71)

Finnes det klasser i NSU for disse våpnene allerede?
Hvis ikke så må en slik endring av regelverket gå via POD, og da kan dette ta tid.

-Se bort fra vektbegrensningen på 5,5 kg. (Hvis du klarer å skyte stående på 50m er det greit, hvis ikke må du trene mer eller finne frem baufilen...!)

I MS skyting er det ganske lave vektbegrensninger, det de fleste sliter med når de skal finne rifle til MS er nettopp å komme under vektgrensa. Jeg ser ikke noen grunn til at vi skal ekskludere våpen fra MSS på vekt når vi har alle kriteriene rundt tidsriktighet å forholde oss til.

Metallsilhuett Svartkrutt

av 001, lørdag 4. mai 2013, kl. 17:46 (2082 dager siden) @ qualibra

men det har stoppet opp ved problemstillinger som produksjon av figurer, (noen til å >påta seg dette), og rett og slett det faktum at det skal mye jern til som skal
fraktes/bæres, og kanskje til og med fjernes etter hver skytetrening .
Og for ikke å glemme det viktigste - nemlig en egnet bane med tilstrekkelig
plass til lengre hold .

For produksjon av figurer kan vi nok dra nytte av de erfaringene NMF har, i tillegg til at vi har enkelte klubber som nok gjerne låner ut figurer (de figurene som tåler det riktignok) til svartkruttgrupper/klubber slik at disse også får skutt metallsilhuett.
Egnet bane (eller mangelen på sådan) og bæring av stål er kjente problemestillinger for alle erfarne MS skyttere, og det vil nok ikke være noe unntak for MSS skyttere.
Her kan det imidlertid også med fordel samarbeides med MS klubber som har bane og figurer. Jeg tror ikke det vil være noe stort problem å få lånt både bane og figurer de første årene man holder på med dette, bare svartkruttskytterne gidder å kjøre dit hvor MS banene er så skal man nok få skutt MSS..

Personlig bilde

Metallsilhuett Svartkrutt

av qualibra @, lørdag 4. mai 2013, kl. 21:18 (2082 dager siden) @ 001

Jeg så det var nevnt at en bane hadde ferdig anlagte voller
for hver skuddavstand på henholdsvis 50 - 100 - 150 - 200 meter lenger opp i tråden her .

Tolker jeg det da riktig hvis jeg oppfatter dette slik at det er generelt påbudt fra øverste hold med voll/kulefang bak hvert enkelt skuddhold
i metallsilhuett ?

Jeg bor i nærheten av en bane med intakt 300 meter,
men det skytes på 200 meter også, sjøl om det ikke er en
voll rett bak skivestativet på dette holdet ..?!
Kulene slår jo ned i myra/snøen og vollen foran anvisergraven på 300meter'n , og alle skudd vil uansett bli stoppet av et flere hundre meter høyt berg
bak vollen på 300 meter.

Legges de betingelser som terrengets beskaffenhet gir på den enkelte, spesifikke bane til grunn for slike eventuelle krav/påbud, eller er dette generelt gjeldende ?

Jeg vet at jeg er lat som spør dere her, i stedet for som det sikkert går an å gjøre
- nemlig å søke seg frem på nettet .
En følelse av at det svaret jeg eventuelt får her på forumet
vil være lettere å forstå enn et språkmessig tungvint utformet
regelverk, forfattet av jurister og akademikere, får meg alikevel til å velge slik .

Ha overbærenhet med den som ikke vet bedre enn undertegnede .
Hvordan skal man lære, om man ikke spør ?:-D

--
qualibra

Metallsilhuett Svartkrutt

av 001, søndag 5. mai 2013, kl. 07:41 (2082 dager siden) @ qualibra

Jeg så det var nevnt at en bane hadde ferdig anlagte voller
for hver skuddavstand på henholdsvis 50 - 100 - 150 - 200 meter lenger opp i tråden her .

Tolker jeg det da riktig hvis jeg oppfatter dette slik at det er generelt påbudt fra øverste hold med voll/kulefang bak hvert enkelt skuddhold
i metallsilhuett ?

Det er ikke krav om dette fra NMF eller i MS regelverket. Det oppfordres til å ha voller bak hver figur rekke for å gi bedre sikkerhet mot rikosjetter og sørge for god kontrast mellom figurer og bakgrunn, men det er ikke et krav. Det er heller ikke krav om å fjerne busker og kratt på banen så lenge skytterne kan se figurene. Det tillates høydevariasjoner mellom standplass og figurene. Hver 5skudds gruppe av figurer skal stå i samme retning og i samme høyde med ca en figurbredde mellom figurene.

Skal man bygge en permanent MS bane må man søke politiet om godkjennelse av banen, da kan det komme krav om voller og slikt. Dette avgjøres så vidt jeg har forstått av politiet lokalt etter retningslinjer som jeg ikke har oversikt over her og nå.

Jeg bor i nærheten av en bane med intakt 300 meter,
men det skytes på 200 meter også, sjøl om det ikke er en
voll rett bak skivestativet på dette holdet ..?!
Kulene slår jo ned i myra/snøen og vollen foran anvisergraven på 300meter'n , og alle skudd vil uansett bli stoppet av et flere hundre meter høyt berg
bak vollen på 300 meter.

Legges de betingelser som terrengets beskaffenhet gir på den enkelte, spesifikke bane til grunn for slike eventuelle krav/påbud, eller er dette generelt gjeldende ?

I forhold til MS reglementet ser jeg ingen problemer med det baneoppsettet du nevner her.

Metallsilhuett Svartkrutt

av Cap'n Redneck, close to Hell., søndag 5. mai 2013, kl. 20:38 (2081 dager siden) @ 001

I de "militære" klassene i NSU (bl.a.: "Minié" og "Lamarmora") er det ikke tillatt å pusse mellom skuddene i 13-skudds serien. Jeg ønsker at en slik praksis blir videreført også for munnlader- og patronvåpen av militær modell innen MSS; i praksis utført slik at evt. "pusseskudd"/innskytingsskudd + de 5 kyllingene skytes uten puss mellom skuddene, deretter kan det pusses før man begynner på innskyting og griser osv.
I NSU kan man allerede benytte patronvåpen uten utvendig hane i f.eks. klassene "Jarmann" og "Remington". (Det er kun amerikanerne som er "sære" og ikke vil tillate "uamerikanske" rifler i sine metallsilhuettprogrammer....)

--
"As long as there's lead in the air, there's still hope..."

Metallsilhuett Svartkrutt

av Cap'n Redneck, close to Hell., søndag 5. mai 2013, kl. 21:14 (2081 dager siden) @ Cap'n Redneck
redigert av Cap'n Redneck, søndag 5. mai 2013, kl. 21:30

Jeg "stjal" mine forslag til navn på ferdighetsklassene (A,B,C,D) fra Norges Skytterforbund fordi jeg synes de amerikanske med "AA" og "AAA" blir for rotete og fordi jeg synes det ville være litt "breialt" å kalle det "Master" og "Internasjonal" når vi driver og koker sammen et rent norsk program uten internasjonale aspirasjoner....
Men hvis det forenkler klassifiseringen ved å bruke de etablerte MS-navnene så er det OK for meg. :-)

En enkel matematisk fordeling skulle bli seende slik ut...:

B: 0 - 5 poeng
A: 6 - 10 poeng
MAS: 11 - 15 poeng
INT: 16 - 20 poeng

Om man kan "skyte seg opp" en klasse på hvert enkelt lokalstevne eller bare på Distriktsmesterskap / Norgesmesterskap eller om "opprykk" regnes ut på grunnlag av et gjennomsnitt av oppnådde resultater for kalenderåret kan kanskje 001 svare på?

--
"As long as there's lead in the air, there's still hope..."

Personlig bilde

Metallsilhuett Svartkrutt

av Burgsmuller @, Oddøling på Romerike, søndag 5. mai 2013, kl. 22:28 (2081 dager siden) @ Cap'n Redneck

Som forenværende M.S skytter og fortsatt tilsluttet forbundet så håper jeg
ideligen att det må ungåes Norges Skytterforbund regelværk.
Håper også att mye av det gjeldene regelværket fortsatt vil være gjeldende med tanke
på feks kunstig støtte?
Har ikke vært og mysa på hva de gjør rundt om kring i værden angående M.S svart
med klasseindelinger, våpenklasser osv men det må gå ann å få til noen Norske klasser
også. Vi må eventuelt se bort hva som er lov med tanke på vekt på våpen med de game og
replika våpna kontra nye rifler beregnet for det ufyselige kruttet.
Samme vil da også gjelde for revolver/pistol.

--
T.B

Metallsilhuett Svartkrutt

av 001, tirsdag 7. mai 2013, kl. 13:07 (2080 dager siden) @ Burgsmuller

Som forenværende M.S skytter og fortsatt tilsluttet forbundet så håper jeg
ideligen att det må ungåes Norges Skytterforbund regelværk.

Det er vel ingen som ønsker seg regelverk som i NSF?

Håper også att mye av det gjeldene regelværket fortsatt vil være gjeldende med tanke
på feks kunstig støtte?

Hva tenker du på med kunstig støtte? I NMF er kunstig støtte ikke tillatt, mens i MSS (NSU) har vi i denne tråden snakket om å tillate skytestokker som er tidsriktig tilbehør for langholdsskyting med flere av de riflene som kan benyttes.

Har ikke vært og mysa på hva de gjør rundt om kring i værden angående M.S svart
med klasseindelinger, våpenklasser osv men det må gå ann å få til noen Norske klasser
også. Vi må eventuelt se bort hva som er lov med tanke på vekt på våpen med de game og
replika våpna kontra nye rifler beregnet for det ufyselige kruttet.
Samme vil da også gjelde for revolver/pistol.

For flere av oss virker det som om det ikke er så mange andre land i verden som skyter MSS, hvis noen finner noen så si gjerne i fra.
Så langt i denne tråden har det handlet mest om rifle, vi må vel snart klare å dreie diskusjonen over til å handle litt om revolver og pistol også. Jeg er veldig spent på hva de andre her tenker rundt dette med figurstørrelsene. Var det noen av de som hadde figurer fra før av som fant ut hvilke figurstørrelser de har?

For å hjelpe litt til så har jeg målt de figurene jeg har stående hjemme. Det er egentlig enklest å sammenligne størrelsene på grisen, man måler da fra underlaget til toppen av pukkelen. Field grisen (1/2figur) er 19cm høy og Grov grisen (1/1figur) er 37cm høy.

For meg virker det som om det så langt er ganske stor enighet om tankene som er luftet rundt rifledelen her, hvis noen er uenige så regner jeg med de sier ifra.

Metallsilhuett Svartkrutt

av 001, tirsdag 7. mai 2013, kl. 12:55 (2080 dager siden) @ Cap'n Redneck

Jeg "stjal" mine forslag til navn på ferdighetsklassene (A,B,C,D) fra Norges Skytterforbund fordi jeg synes de amerikanske med "AA" og "AAA" blir for rotete og fordi jeg synes det ville være litt "breialt" å kalle det "Master" og "Internasjonal" når vi driver og koker sammen et rent norsk program uten internasjonale aspirasjoner....
Men hvis det forenkler klassifiseringen ved å bruke de etablerte MS-navnene så er det OK for meg. :-)

Breialt er bra, vi er jo tross alt et landsdekkende forbund :-D

En enkel matematisk fordeling skulle bli seende slik ut...:

B: 0 - 5 poeng
A: 6 - 10 poeng
MAS: 11 - 15 poeng
INT: 16 - 20 poeng

Så får man heller justere etterhvert hvis det viser seg at "alle" skyter i INT etter en sesong.

Om man kan "skyte seg opp" en klasse på hvert enkelt lokalstevne eller bare på Distriktsmesterskap / Norgesmesterskap eller om "opprykk" regnes ut på grunnlag av et gjennomsnitt av oppnådde resultater for kalenderåret kan kanskje 001 svare på?

I NMF hadde man det tidligere slik at man måtte skyte to (eller var det tre? Noen år siden så jeg husker ikke helt nøyaktig) resultater over klassekravet før man rykket opp. Det som viste seg å være problematisk var at enkelte ikke deltok på nok stevner til å rykke opp, selv om de etter mye trening skjøt veldig bra så fortsatte de i lave klasser. Det ble derfor endret til at klasseopprykk skjer etter et resultat over klassegrensa.
Første resultat man skyter i MS bestemmer klassen i den konkuransen, videre skyter man med klassifisering oppnådd tidligere. Opprykk i klasse gjøres ved nyttår hvert år og altså etter et resultat over klassegrensa. unntaket er resultater skutt i internasjonale konkuranser, da rykker man opp umiddelbart etter den internasjonale konkuransen.

I NSU kan man allerede benytte patronvåpen uten utvendig hane i f.eks. klassene "Jarmann" og "Remington". (Det er kun amerikanerne som er "sære" og ikke vil tillate "uamerikanske" rifler i sine metallsilhuettprogrammer....)

Amerikanerne er litt spesielle på den måten, man kan si det slik at det er en grunn til at MS verden er delt inn i en internasjonal organisasjon og en amerikansk "internasjonal" organisasjon. Amerikanerne er flinke til mye rart, også det å se på sin egen navle:-P

Metallsilhuett Svartkrutt

av 001, tirsdag 21. mai 2013, kl. 11:06 (2066 dager siden) @ 001

Er det ingen som vil være med på å diskutere pistol/revolver delen av MSS reglementet?
Eller er det bare skytesesongen og sommeren som har kommet til landet:-D

Metallsilhuett Svartkrutt

av Cap'n Redneck, close to Hell., tirsdag 21. mai 2013, kl. 20:03 (2065 dager siden) @ 001

Jeg føler jeg har lite matnyttig å komme med i MS/MSS revolversammenheng....min erfaring begrenser seg til et "introduksjons Field-stevne" på begynnelsen av 90-tallet, og MS-field (=skyting på papirblinker) fant jeg kjedelig...
Det må liksom si "PLING" og ting må ramle overende for at det skal fenge...!

Men, etter å ha sett noen av Midt-Norges fremste "Mariette"-skyttere prøve seg på "Donald Malson" (=stående perkusjonsrevolver, 50m) i pinsen så tror jeg at holdene muligens kan reduseres til 15m, 30m, 45m og 60m. ?

Så må vel praktiske forsøk vise om Bukken på 60 meters hold i hele tatt kan veltes med en 140 grains rundkule....?

--
"As long as there's lead in the air, there's still hope..."

Metallsilhuett Svartkrutt

av 001, fredag 26. juli 2013, kl. 11:47 (2000 dager siden) @ Cap'n Redneck

Jeg føler jeg har lite matnyttig å komme med i MS/MSS revolversammenheng....min erfaring begrenser seg til et "introduksjons Field-stevne" på begynnelsen av 90-tallet, og MS-field (=skyting på papirblinker) fant jeg kjedelig...
Det må liksom si "PLING" og ting må ramle overende for at det skal fenge...!

Nå er egentlig MS Field ikke skyting på papirblinker, men jeg er kjent med at det i introduksjon sammenheng har blitt benyttet papirblinker når stålfigurer ikke har vært tilgjengelig.

Men, etter å ha sett noen av Midt-Norges fremste "Mariette"-skyttere prøve seg på "Donald Malson" (=stående perkusjonsrevolver, 50m) i pinsen så tror jeg at holdene muligens kan reduseres til 15m, 30m, 45m og 60m. ?

Så må vel praktiske forsøk vise om Bukken på 60 meters hold i hele tatt kan veltes med en 140 grains rundkule....?

Jeg vil tro det er en fordel å holde seg til allerede eksisterende MS avstander slik at man kan dra nytte av eksisterende baner.
Vi var flere som snakket litt sammen om dette når vi møttes på Nordisk, og jeg ser at avstandene 25m og 50m ikke bør være uoverkommelig for svartkruttskyttere. De avstandene benyttes allerede i NSUs baneprogram, og jeg observerte at flere skjøt meget bra på de avstandene selv med kun en hånd på våpenet. I MS skyting er det tillatt å benytte to hender, og skytestilling er jo noe som også bør diskuteres i denne sammenheng.
Vi trenger imidlertid to avstander i tillegg. Den korteste avstanden for MS med ildvåpen er 25m, neste er 40m for finrifle (22lr), men der er det ofte ikke plass til større figurer enn de små riflefigurene. Neste deretter er 50m, så 60m (som igjen er finrifleavstand), videre har vi 75m og da er det mulig at vi begynner å nærme oss den avstanden som er hensiktsmessig for svartkrutt.

Vi snakket litt om å få testet dette i praksis, og selv om vi har testet dette litt på Eidsvoll så tror jeg dette med fordel kunne vært testet av flere.

Jeg kommer til å være endel på Meheia Ms bane (mellom kongsberg og Notodden) i neste uke, hvis noen svartkruttskyttere har lyst til å komme for å teste sine svartkruttvåpen på MS figurer og avstander så er dere velkommen.

RSS på tråd
powered by my little forum