M1884 Jarman laget i 1890 eller senere (Lover og regler)

av anvil, torsdag 12. juni 2014, kl. 08:00 (1525 dager siden)

Nesten halvparten av Jarman-riflene som ble levert til hæren er produsert etter 1890. Hvor mange av disse drøyt 12000 geværer som fortsatt befinner seg i landet og som kan være registreringspliktige våpen er ikke godt å si, men det dreier seg kankje om et par hundre?
Ifølge våpenloven kan den som eide et slikt våpen før juli 2008 fortsatt beholde det uten særskilt tillatelse. Men spørsmål om eventuell registrering dukker opp ved eierskifte.
Det er ifølge Våpenlovens §1 åpning for at våpen produsert i 1890 eller senere kan anses å være "ikke-kontrollpliktig", dersom " - de av Politidirektoratet er funnet egnet til kun å kunne avfyre ammunisjon som ikke lenger er å oppdrive i alminnelig handel eller ikke enkelt kan fremskaffes på andre måter, herunder ved egen tilvirkning".
Hovedutfordringen her er vel definisjon av ordet "enkelt". Nødvendige ladekomponenter kan vel skaffes "i alminnelig handel", selv om jeg er usikker på on kuler med ftät front er å få kjøpt. Men likevel kan det sikkert reises spørsmål om hele prosessen med å lade er så "enkel" at enhver person kan gjøre det. Det er opp til POD å definere dette, ser det ut til.
Da det nå har dukket opp et eksemplar i denne kategorien er det av stor interesse å få kjennskap til hva praksis har vært mht. registrering av Jarman-rifler stemplet med årstall etter 1889 (eller andre våpen som kommer i samme katergori, også eldre enn 1890 dersom ammo er å få kjøpt):
- Har noen søkt om tillatelse til å beholde våpenet uten å registrere det?
- Hva ble resultatet?
- Hva har vært av argumenter for å få aksept for søknaden?
- Hva har vært brukt av argumenter av POD som gruynnlag for avslag?
Svar på disse og andre relevante opplysninger kunne være veldig godt å ha, før en eventeuell søknad til POD om å få geværet som er stemplet 1890, definert som "ikke kontrollpliktig".
Regner med at dette er spørsmål av almen interesse.
Hilsen fra
Anvil

Personlig bilde

M1884 Jarman laget i 1890 eller senere

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, torsdag 12. juni 2014, kl. 08:47 (1525 dager siden) @ anvil

Jeg sendte en e-post med forespørsel om det samme til POD for noen år siden, både om Jarmann og Nagant. Det kom aldri noe svar.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

M1884 Jarman laget i 1890 eller senere

av starinda @, Hedmark, torsdag 12. juni 2014, kl. 22:04 (1525 dager siden) @ anvil

Hadde kontakt med både lokalt politikammer og POD i vinter om dette temaet. 1890 regelen praktiseres etter hva jeg kunne skjønne strengt. Hva gjelder unntaket ift ammunisjon ble det argumentert med at hylser er å få kjøpt og at lading av den grunn ikke var vanskelig. Har også snakket med andre som har prøvd å få avregistrert Jarmanngeværer produsert fra 1890 og utover uten å lykkes. Jeg endte da opp med å registrere det aktuelle geværet.

--
Jarmann

RSS på tråd
powered by my little forum