Personlig bilde

Marinens musketter og kammerladningsgeværer (Våpensamling)

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, mandag 8. februar 2016, kl. 11:34 (1010 dager siden)

Lite er kjent om Marinens musketter- og kammerladningsgeværer, og årsaken er som kjent at briten bombet marinebasen på Karljohansvern i februar 1945. Marinens arkiver og en stor våpensamling ble dessverre ødelagt under angrepet. Jeg håper denne tråden kan bidra til å kaste litt lys over marinevåpnene. Dette er litt av det jeg har funnet ut til nå etter et dypdykk i arkivene. Dessverre har jeg ikke funnet noe om modellbetegnelser enda. Har du noe å bidra med, så del gjerne!

Ved utgangen av oktober 1873 hadde Marinen i sin beholdning:

 • 2149 stk. 18 lødige kammerladningsgeværer, hvorav 82 var bygget om til Landmarks modell, 1128 var på KV for ombygging til Landmark, 40 var bygget om etter Lunds modell og 899 var enda ikke sendt til KV for ombygning.
 • 514 stk. 4''' kammerladningsgeværer som var bygget om etter Remingtons rolling block-system. Bevilgningen til denne ombygningen kom i 1868. Ombygningen viste seg derimot å være for dyr, og i 1873 ble det derfor besluttet å bygge om de resterende 913 til Landmarks modell. Som det kommer fram under må 65 av disse ha blitt bygget om til Lunds modell.

I 1883, altså ti år senere, var beholdningen av reglementerede våpen som følger:

 • 975 stk. 12 mm Krag-Petersson-geværer
 • 890 stk. 12 mm Landmarkske kammerladningsgeværer
 • 475 stk. 12 mm Remingtongeværer bygget om fra 4’’’ kammerladningsgeværer
 • 1563 stk. 17 mm Landmarkske kammerladningsgeværer
 • 1165 stk. Lefaucheux-revolvere

Av eldre og ikke-reglementerede våpen fantes det:

 • 65 stk. 12 mm Lundske kammerladningsgeværer
 • 137 stk. 17 mm uforandrede kammerladningsgeværer
 • 255 stk. 16 lødige tappgeværer (alle disse var bygget om fra eldre perkusjonsgeværer)
 • 1540 stk. 16 lødige eldre perkusjonsgeværer
 • 2 stk. Jarmann-geværer og enkelte utenlandske modellgeværer
 • 2478 stk. 22 lødige pistoler

Som dere ser har det vært et svinn på 449 18 lødige kammerladningsgeværer fra 1873 til 1883. Det kan selvsagt også skyldes feil i tallmaterialet.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

Marinens musketter og kammerladningsgeværer

av Fagerstad @, Vestlandet, mandag 8. februar 2016, kl. 12:11 (1010 dager siden) @ Øyvind F.

Dette syns eg er moro. Det blir enda meir moro når ein skal prøve å finne ut kor mange variantar det finst av kvar av dei igjen :-) Kunne det vore ein ide at ein på ein eller annan måte samla inn her på svartkrutt.net data om marinevåpen med nummer (viss folk vil opplyse det) og variant? Det er vel allereie folk som samlar inn dette, men det er vel neppe lett tilgjengeleg for dei fleste?

Marinens musketter og kammerladningsgeværer

av Tinytim @, mandag 8. februar 2016, kl. 12:24 (1010 dager siden) @ Øyvind F.

Flott tiltak Øyvind. Jeg bidrar gjerne med det jeg har av info. Jeg lurte litt på et par ting som man kanskje kan finne ut av også, først 22 lødige pistoler, her virker antallet stort, men det er mulig de har regnet alle perkusjonerte 1828(100 par) som 22 lødige. De fleste ble slipt opp til 20 lødig ved perkusjoneringen og merket 20L. Eller så er 1843(ca 850 stk), 1848(ca,1000 stk) og Fischer pistol)ukjent antall) som er 22 lødige, alle de andre eldre modellene er 16L eller større.
Ser også at det er satt opp 255 tappgeværer, alle av eldre ombygde perk. våpen, dette er også litt merkelig når de hadde 1843 tapprifle, denne er ikke nevnt og kanskje heller ikke tatt vare på, ei heller 1843 muskett.

Personlig bilde

Marinens musketter og kammerladningsgeværer

av Jon @, mandag 8. februar 2016, kl. 12:46 (1010 dager siden) @ Tinytim

Super info dette. Takker!!

Marinens musketter og kammerladningsgeværer

av Tinytim @, mandag 8. februar 2016, kl. 12:57 (1010 dager siden) @ Tinytim

Her er noe jeg skrev for noen år siden ifm en utstilling i NVS om marinens kammerlader modeller, er ikke sikkert alt er helt korrekt, men er et utgangspunkt for videre diskusjon.

Marinens kammerladningsgeværer
med Landmarks omgjøring til metallpatron.

Utstillingen viser de forskjellige hovedmodellene av marinekammerladere samt noen varianter. Alle med Landmarks omgjøring. Denne ble utviklet av direktør ved Kongsberg Våpenfabrikk, Jens Landmark og ble benyttet av marinen fra 1867 og de aller fleste geværene ble bygget om. Omgjøringen bestod av at våpnene fikk et nytt kammerstykke som var hengslet på midten og som har både tennstift og utdragere. De gamle kammerstykkene ble beholdt til bruk med gammel papir ammunisjon. Noen av modellene fikk også nye sikter, samt at noen ble utstyrt med pussestokk.
Marinen kammerlader finnes både i 18 lødige og i 4 linjers, og som 3 bånds og 2 bånds, alle 18 lødige er kortere enn hærens korte kammerlader, mens 4 linjers våpen er like lange som hærens korte kammerladere.

Når det gjelder å modellfeste marinens kammerladere så byr det på store problemer siden det finnes veldig lite dokumentasjon om utvikling og approbasjon av disse.
Men mange samlere har sammenholdt våpennummer og produksjonsår og kommet frem til følgende modeller:

M/1845 er den første modellen, den er veldig lik M/1842 for hæren med de samme svakheter på bl.a skruer og messingbeslag, har 3 messing bånd for feste av løpet til stokken.
Som Landmark mod. fikk den fjernet stangsiktet og påsatt et vippesikte foran på ”låsekassen”. Prudusert i et antall av 100 og merket nr.1 -100.

M/1849 har de samme forbedringene som hærens M/1846 med kraftigere skruer og messingbeslag. Stangsikte men som Landmark fikk den samme vippesikte som M/1845.
Produsert i et antall av 500 frem til 1852, merket nr 1-500.

M/1852 er ganske lik M/1849 men har fått større spennarm på hanen og er utstyrt med et buesikte, kalt ”skibakkesikte” festet rundt løpet.
Produsert i et antall av 500 frem til 1855, merket nr.1-500

M/1855 er den første 2 bånds modellen, den skiller seg også ut fra de andre ved at krumtapp og hevarm er låst med en skyver i høyre sideskinne. Denne feste måten er lik løsningen svenskene hadde på sin kammerlader M/1851. Hevarmen låses i nedre posisjon med 3 stifter i sideskinnen lik hærens løsning.
Utstyrt med det samme vippesiktet som de andre modellene fikk ved omgjøringen.
Produsert i et antall av ca 5-600, fortsetter i samme nummerserien som M/1852

M/1857 er nesten helt identisk med M/1855 bortsett fra at denne modellen har en tunge på kolbekappen med festeskrue under kolben og kolben har en litt annen fasong.
Produsert i et antall av ca. 5-600, fortsetter i samme nummerserie som M/1855.

M/1860 kom som hærens våpen i det nye kalibret 4 linjer og ble som hærens Lunds gevær gjort om til kal.12,17x44R ved omgjøringen til Landmark. Våpenet har 2 løpsbånd og er like langt som hærens 2 bånds/korte våpen og det har vinkellamellsikte.
Det finnes modeller med feste for døllebajonett og for sabelbajonett, med og uten pussestokk.
Produsert i et antall på ca 1450-1500 stk, nummerert fra 1 og oppover.

[image]

Personlig bilde

Marinens musketter og kammerladningsgeværer

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, tirsdag 9. februar 2016, kl. 15:16 (1008 dager siden) @ Tinytim

I søartilleriets manual fra 1866 sies det at pistolene har en pipelengde på 5" (13 cm), kolben er omtrent lik revolvernes, mens låsen er som beskrevet for tappgeværene, men bare mindre i dimensjonene. Når det gjelder låsen mener de sannsynligvis selve låsfunksjonen, ikke utseendet. Ladestokken er festet til pipens underside ved munningen. Det er nok post- og marinepistolen de beskriver her, altså den nyeste de har fra 1848. 1883-oversikten har nok tatt med hele beholdningen av gammelt og nytt.

Når det gjelder tappgeværer, så sier samme manual at de er to-bånds og oppriflede eldre glattløpede geværer. Skjeftet er beskrevet å ha samme form som kammerladningsgeværene med to små messingplater som sideblikk. Jeg antar at dette er Modell 1843 som senere ble riflet og forsynt med tapp. Jeg gjetter på at dette skjedde etter 1851 siden det var da Hæren approberte sine tappgeværer.

Ladestokkens midterste del var av stål for å gjøre den robust, mens endene var av jern for å ikke skade løpet. Den ene enden hadde gjenger til krasseren, mens andre ende hadde uthulning som passet til spissprosjektilet. De glattløpede hadde flat tupp på ladestokken. Disse opplysningene kan kanskje løse noe av det ble etterlyst i denne tråden: Tapprifle for Marinen, men nå er det vel ikke alt som var like logisk med marinevåpnene.

Ble noen av disse Modell 1769-muskettene riflet og forsynt med tapp?

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

Personlig bilde

Marinens musketter og kammerladningsgeværer

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, onsdag 10. februar 2016, kl. 14:21 (1008 dager siden) @ Øyvind F.

Det er kanskje på tide å røske litt opp i modellbetegnelsene vi ofte ser blir brukt om de ombygde marinekammerladingsgeværene. Nå setter vi ofte en /67 bak original modellbetegnelse for å angi at modellen er bygget om til patron. Problemet er at dette tallet er feil når det gjelder samtlige marinemodeller.

Når det gjelder 4''' så ble Remington-ombygningen approbert ved kongelig resolusjon i februar 1868, mens Landmarks modell først ble approbert i januar 1873. I tilbudet fra KV het det at hvert femte Landmark-gevær skulle utstyres med pussestokk.

Marinen bestemte seg i 1869 for å gjøre alle sine 2000 18 lødige kammerladningsgeværer til rustmester Lunds modell og fikk bevilget midler til dette av Stortinget. Dette vet vi selvsagt at ikke ble noe av, og kun et fåtall ble gjort om fram til sommeren 1870. Først senere begynte omgjøringen av de 18 lødige marinekammerladerne til Landmark.

Modellbetegnelsene bør derfor være:

 • 12 mm Marine-Remington: Modell 1860/68
 • 12 mm Landmark: Modell 1860/73
 • 18 lødig Landmark: Modell 18xx/71 (her er jeg litt usikker siden jeg ikke har funnet approbasjonsdato)

Jeg finner forresten det meste av opplysningene i stortingsmeldinger, gamle aviser og i korrespondanse mellom Marinen og KV.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

Personlig bilde

Marinens musketter og kammerladningsgeværer

av Jon @, onsdag 10. februar 2016, kl. 16:16 (1007 dager siden) @ Øyvind F.

Dette er en kjempebra tråd, heldigvis samler jeg ikke våpen men kunnskap som dette er jeg meget glad i.
Veldig bra jobbet til dere som graver fram dette!!

Personlig bilde

Marinens musketter og kammerladningsgeværer

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, lørdag 13. februar 2016, kl. 16:00 (1004 dager siden) @ Jon

En ny bit i puslespillet er på plass. Landmarks forandring av de 18 lødige kammerladningsgeværene ble approbert i februar 1871. Omgjøringen gikk derimot sakte. I 1875 var det fremdeles 500 geværer på Kongsberg som ventet på konvertering.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

Personlig bilde

Marinens musketter og kammerladningsgeværer

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, mandag 4. juli 2016, kl. 21:12 (862 dager siden) @ Øyvind F.

Her er en artikkel som sammenfatter funnene jeg har gjort om Marinens omgjøringer av kammerladningsgeværene til metallpatron: http://www.svartkrutt.net/artikler/vis.php?id=61

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

Personlig bilde

Marinens musketter og kammerladningsgeværer

av Jon @, tirsdag 5. juli 2016, kl. 07:31 (862 dager siden) @ Øyvind F.

Fantastisk!! Godt jobbet og et meget viktig bidrag til historien vår. Leste ikke artikkelen nå, bare skummet men skal nok gjøre det i løpet av dagen. Flott at der dukker opp håndfaste, tidsriktige dokumenter som belyser historikken og ikke minst at Øyvind orker å leite.

Personlig bilde

Marinens musketter og kammerladningsgeværer

av jæger justnæs @, Kristiansand, tirsdag 5. juli 2016, kl. 08:01 (862 dager siden) @ Jon

Knakanes bra!
Nå får vi bare prøve å bruke rett benevnelse i fremtiden.
Flott kildemateriale og detektivarbeid, Øyvind :-)

--
Best når det smeller!

Personlig bilde

Marinens musketter og kammerladningsgeværer

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, tirsdag 5. juli 2016, kl. 10:24 (862 dager siden) @ jæger justnæs

Det var på tide jeg fikk det ut. Det ligger egentlig litt utenfor mitt kompetanse- og interesseområde, så det har drøyet litt.

Det med Marinens 65 stk. 4''' Lundsgeværer er fremdeles et mysterium. Er det noen som har sett noen av disse? Jeg kom på i dag at disse geværene like godt kan stamme fra Hæren. Hovedarsenalet begynte å selge ut Lundsgeværer til sivile i 1878. Kan noen av disse ha havnet i Marinen? Det kan forklare at de ikke var med i beholdningen for 1873, men dukket opp i 1883.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

RSS på tråd
powered by my little forum