Marine Flintlåsmuskett fra Fredriksvern (Identifisering)

av Pensjonist @, Telemark, fredag 27. januar 2017, kl. 15:19 (720 dager siden)

Som eier av kort 1774 – marine flintlåsmuskett gjennom mange år har jeg ofte lett etter tilsvarende uten hell, likeledes forsøkt å få fatt i informasjon. I romjulen 2016 fikk jeg imidlertid anledning til å treffe et par hyggelige samlere hvorav en hadde en tilsvarende flintlåsmuskett med gode merkinger.
[image]

Infanterismuskett M.1774 ble produsert hos Kronborg i et antall av 56.070 stk. i perioden 1774 til 1786. I hærmuseets årbok av 1960 beskrives at M.1774 musketten ble tatt i bruk i Norge på slutten av 1780 tallet. Løpet på M.1774 Infanterimuskett er ca. 104,5 cm lange, og de avbildede muskettene er kun 88 cm. Løpet er dermed avkortet med ca. 16,5 cm og sikte og bajonettklakk flyttet og et rørken fjernet. Arbeidet er røft utført. Ladestokken er noe tvilsom. Øvrige mål:

Lang 1774 / Kort marine

TotL 144 cm - 126/129 cm Det ene skjeftet er kappet ved kolbekappen 2-3 cm
LøpL 104,5 cm - 88 cm
LåsL 17 cm - 17 cm
BeslagL 14,5 cm - 14,5 cm
Rørken 4 stk - 3 stk

[image]

Merking 16L N.101 FrW står i følge ArmaDania for 16 Lødig, Nr.101 og Fredriksvern Marineverksted. Stemplene A99 og A229 kjenner jeg ikke til (Kan og være bokstaven R)

[image]

Begge marinemuskettene bærer gammel merking på løp og kolbekappe. Disse er ikke leselige men tyder kanskje på at muskettene har vært utlevert før dem tilkom FRW, ble omgjort og re-merket som angitt over.
Låsen er merket likt på begge muskettene (JB = Bøssemaker Jens Berg, 1770 - 1790) og er kjent fra Bla. Infanterimusketter M.1769, M.1774 og M.1789. Stjernen foran JB tyder Kronborg Geværfabrikk. Ref:. Støckel 3228 og Støckel 1477.

Det er registrert ca. 10 stk FrW/16L merkede våpen i Arma Dania (2 musketter, som er omtalt her, 2 døllebajonetter og pistoler). For muskettenes del er høyeste FrW nummer merket på en M.1767/69 døllebajonett med Nr.210 og på en pistol med Nr.640.
[image]

Fredriksvern i Stavern etablert som marinestasjon i 1750. En Kongelig ordre fra 1750 tilsa at bemanningen skulle utgjøre 67 mann hvorav 50 marinesoldater. Heri inngikk en Bøssesmed. Ut fra Rullene tilgjengelig via Riksarkivet kan en finne bemanningen for enkelte år.
I 1780-årene og i begynnelsen av 1800-tallet varierte personellstyrken ved Fr.vern i takt med de forskjellige ufreds- og krigsårene mot Sverige. I 1804 ble det bestemt at det skulle bygges kaserne for 250 mann. Etter britenes ran av den dansk-norske flåte i 1807 satte man på ny i gang med ekstraordinære sikringstiltak, og ved verftet ble garnisonen økt til en feltmessig styrke på ca. 1200 mann
Høsten 1814 ble storparten av fartøyene i marinen nedbemannet og lagt i opplag eller solgt. I 1817 var bemanningen ved Fredriksvern redusert til et kompani på 100 mann.

Det vil være av stor interesse om det er noen som har FRW merkede musketter eller som kan gi ytterligere informasjon om antall produsert, hvor og i hvilken periode de er ombygd, hva betyr A merkingen (kan og være R) ?
Jeg har hørt flere teorier men aldri noen som kan dokumenteres.

Marine Flintlåsmuskett fra Fredriksvern

av JanS, søndag 29. januar 2017, kl. 15:27 (718 dager siden) @ Pensjonist

Disse avkorta muskettene ble nylig vist under en annen tråd med spørsmål om det var den korte varianten som ble sendt til Norge. Men ingen av dem er det og under forrige tråd viste jeg til forskjellene dem imellom som jeg kunne se på bilder i liten skala. Det bekrftes også nå at avkorting/forandringer er røft gjort. Over 1700-talls merkingen står det T. R eller I. K og helt bak overmerkingen av 20 står en R over 99 med helt andre tall. Med det samme jeg så 99 så lurte jeg på om dette er senere perkusjonstall fra en tilbakeført avkappa perkusjonsmuskett for jakt (borgervæpning) til flintlås. Detaljbilder av lås/løp med fenghull og under løp bak låsblikk kan gi mer detaljer.

Marine Flintlåsmuskett fra Fredriksvern

av Pensjonist @, Telemark, søndag 29. januar 2017, kl. 16:17 (718 dager siden) @ JanS

Her er bilder av flintlåsene til 99 og 229 muskettene. Disse bærer ikke preg av å være tilbakeført fra perkusjon til flint. Jeg har opp gjennom årene sett sådanne omgjøringer/reparasjoner.

Jeg har ikke lenger lett tilgang til muskett 99 og får dermed ikke frem noe bedre bilde hvor tennhullet sees. Demontering av 229 for å ta bilde under løpet får jeg muligens gjort en av de nærmeste dagene da denne er en del av min DkN muskett samling. Låsen til 99 er øverste bilde.

Kjenner du ellers til noe rundt marine musketter og merkingen som kan dokumenteres?

[image]
[image]

Marine Flintlåsmuskett fra Fredriksvern

av JanS, mandag 30. januar 2017, kl. 19:35 (717 dager siden) @ Pensjonist

På 229, nederste bilde, hva er den loddrette fura i løpet opp av framkant av fengpanna? Likeså hvorfor er det så glattslipt rundt det lille fenghullet? På bildet så ser det ut som en kile som er innsatt hvor hullet er i midten med en klar framkant og overkant som er ulikt løpet ellers. Vanligvis har hullområdet mye tæring på grunn av utsatt område og dårlig renhold.

Marine Flintlåsmuskett fra Fredriksvern

av Pensjonist @, Telemark, onsdag 1. februar 2017, kl. 11:09 (715 dager siden) @ JanS

Etter å ha skilt pipe fra stokk fremkom merking som angitt på bildene. Det ene stempelet (CK ) kan i følge Støckel 2235 være på muskett M.1774 som har blitt skjeftet etter 1785.
[image]

[image]

Her er også et bilde av Nr. 99 sin lås med tennhull.

[image]

Siden denne tråden ligger under kategori identifisering håper jeg det er noen som kan gi opplysninger om disse L16/FRW merkede musketter som helst bør kunne dokumenteres.

Marine Flintlåsmuskett fra Fredriksvern

av JanS, lørdag 11. februar 2017, kl. 20:10 (705 dager siden) @ Pensjonist

Når du hadde løpet ute av treverket så burde du også tatt et nærbilde av fenghullet på 229.

Marine Flintlåsmuskett fra Fredriksvern

av Jesper Godvin, fredag 24. november 2017, kl. 13:29 (419 dager siden) @ Pensjonist

Den ene lås er mærket JB, der antagelig er bøssemagermester Jens Jensen Berg's mærke.Om ham ved jeg følgende:

Jens Jensen Berg 1741 - 1819, gift 10/11 1773 med Margretha Nielsdatter og da nævnt mester (Tikøb). Nævnt 1779 (Hellebæk arkiv), 1782 – 1791 (G 147-394) 1798 – 1804 (G 147-395) folketælling 1787 44. familie, Jens Berg 46 år bøssemager, Magrethe Niels Datter 41 hans kone, Jens Johansen 17 år søstersøn af husbonden, holdt 4 læredrenge, Hun begraves 4/12 1789 (Tikøb), Skifte efter hende 27/3 1790 (Hellebæk Birk). Trolovet 21/11 1790 og gift 12/12 1790 med Margrethe Jørgensdatter (Tikøb). nævnt som mester 1794 ved aftale om løn til svendene for låsearbejde (KG Lavsarkiv). Folketælling 1801 8. familie, Jens Berg bøssemagermester 59 år, gift med Margrethe Jørgens Dtr, - hun død 1/6 1817 53? år gl. (Tikøb). Holdt 3 svende og 1 læredreng. Måske samme som Jens Berg? Jens Jensen Berg nævnt i regnskabsmateriale 1782. Jens Jensen Berg med på mesterliste dateret 1804 (KG lavsarkiv). Spæd datter Inger Margrethe begraves 18/10 1806 (Tikøb). Død 6/6 1819 og begravet 11/6 (18/6?) s.å. (Hellebæk).

Jesper Godvin

Marine Flintlåsmuskett fra Fredriksvern

av Pensjonist @, Telemark, lørdag 25. november 2017, kl. 11:19 (418 dager siden) @ Jesper Godvin

Takk for konstruktiv og nyttig tilbakemelding vedr. merking. Jeg har dessverre ikke kommet over flere FRW merkede musketter, kun ytterligere to M.1772/98/08 marine flintlåspistoler med FRW merking.

RSS på tråd
powered by my little forum