Toleranser på kulevekt (Utstyr og tilbehør)

av Lord_Baltimore @, tirsdag 24. februar 2004, kl. 09:38 (5259 dager siden)

Hei folkens.

Jeg har lurt på en ting. Hvilke toleranser på kulenes vekt er det fornuftig og rimelig praktisk å benytte ?

Det ideelle er selvsagt at alle kulene i en bestemt konfigurasjon er helt like, men i det virkelige liv er det jo ikke slik.

La oss ta et eksempel :

- Jeg skal skyte på 400 meter med en 12.7-44 Rolling Block.
- Kulene jeg benytter er nominelt på 400 grn.
- Når jeg veier kulene, finner jeg en spredning fra ca. 395 til 405 grn.

Er dette greit eller bør jeg sile ut de letteste og de tyngste ?
Det er tross alt et avvik på over 1% i vekt og faktisk hele 2.5% av nominell vekt fra letteste til tyngste kule.

Best regards

Lord Baltimore

Toleranser på kulevekt

av Erling, Litt her og der, tirsdag 24. februar 2004, kl. 10:16 (5259 dager siden) @ Lord_Baltimore

Det var eit stort avvik og du bør nok skilje ut kulene i grupper innanfor 0,5 grains kanskje og 0,2 grains sidan du skal skyte på heile 400 meter. Mykje kan skje på vegen ut til blinken på så langt hald så det er om å gjere å få alle variablar så like som mogeleg frå skot til skot. Etter boka skulle du vel brukt kun dei tyngste kulene og brukt resten til trening men eg tar ofte dei kulene som er rett under dei tyngste. Kronglete forklart men dersom mine kuler vog frå 395 til 405 grains så ville eg f.eks. tatt dei som var 403 grains. Ein annan metode kan vere å bruke dei kulene du har mest av. Årsaka til at dei tyngste kulene ofte blir foretrukne er at desse i teorien skal vere perfekte. Lette kuler må jo ha nokon manglar. Kanskje ei luftblære eller smørjeriller som ikkje er heilt fyld med bly. Dette gjeld og for heimestøypte pistol og riflekuler for røyksvakt krut. Orsak at eg nemde fy ordet her.
Skal du skyte på stevne som har så lange hald på programmet? :elg::hagle:

Helsing Erling

Toleranser på kulevekt

av Lord Baltimore, tirsdag 24. februar 2004, kl. 12:10 (5258 dager siden) @ Erling

Skal du skyte på stevne som har så lange hald på programmet?
:elg::hagle:

Helsing Erling

Hei igjen.

Nei, jeg tenker ikke på noen konkrete stevner, men på SWS-stevner har det hendt at vi har skutt på nesten dette holdet (374 meter ?) innen "long range". Det var mer at jeg tok i litt og brukte 400 meter som eksempel.
Ellers kunne noen svart at på dette korte holdet har kulenes vekt begrenset betydning.

Og så har jeg veid femti 410 grs. kuler levert av LeadBull (M67 - 410 grs.)
Med forbehold om kalibrering av vekta mi, så ligger de aller fleste av disse mellom 404 grs. og 407 grs. (39 stk.)
noen mellom 400 grs. og 403 grs. ( 5 stk.)
noen få ligger fra 408 til 410 grs. ( 4 stk.)
og bare 2 stk. så lavt som fra 395 grs. til 400 grs.

Ditt råd om toleranse på 0.5 grs. opp og ned ville ikke gitt mange "søsken" i denne flokken.

Hilsen

Lord Baltimore

Toleranser på kulevekt

av Erling, Litt her og der, torsdag 26. februar 2004, kl. 08:53 (5257 dager siden) @ Lord Baltimore

Var ikkje det ganske dårleg? Kva kostar kulene? Ikkje det at ein kan forvente at kulene skal vegast før dei blir shippa avgårde men ein viss støypeteknikk må jo mannen ha. Eg har tidlegare høyrt at kulene hans til 12,17x44 er støpyte av hjulvekter som er for hardt til dette kaliberet. Men for all del det er prisverdig at nokon orkar å støype kuler for hand til sal.

Hadde eg vore deg så hadde eg satsa på dei kulene eg hadde flest av og skote dei som ein lot. Du hadde jo 39 kuler som vog nokonlunde det same.

Toleranser på kulevekt

av Siggen, torsdag 18. mars 2004, kl. 19:53 (5235 dager siden) @ Erling
redigert av Siggen, torsdag 18. mars 2004, kl. 20:01

Var ikkje det ganske dårleg? Kva kostar kulene? Ikkje det at ein kan
forvente at kulene skal vegast før dei blir shippa avgårde men ein viss
støypeteknikk må jo mannen ha. Eg har tidlegare høyrt at kulene hans til
12,17x44 er støpyte av hjulvekter som er for hardt til dette kaliberet.
Men for all del det er prisverdig at nokon orkar å støype kuler for hand
til sal.

Toleranser på kulevekt

av Siggen, torsdag 18. mars 2004, kl. 19:58 (5235 dager siden) @ Siggen
redigert av Siggen, torsdag 15. april 2004, kl. 08:32

Hei skyttere
Er dette bare en tåpelig teori eller, har den noe for seg. Jeg er en amatør og prøvde på et resonemang på hjemmelading og med varierende kulevekt

Energien ligger jo lagret i kruttladningen, som igjen overføres til kulen og gir denne en bestemt mengde bevegelsesenergi.
Resultatet blir da at den letteste kulen `treffer over` i forhold til den tyngste, da den lette kulen vil få en rettere bane, fordi kulehastigheten blir større, siden kulemassen(vekten) er mindre og energimengden den samme. Den lette kulen må tilføres mindre energi for å følge samme bane som den tyngste – dette oppnåes med mindre energimengde (kruttvekt) tilført den lette kulen.
Hvor stor må så kruttmengden til den lette kulen være i forhold til den tyngste kulen?

Bevegelseenergien skal være ulik for begge patrone.

Vk ¹ = vekt av krutt til kule K1 (tung)
Vk ² = vekt av krutt til kule K2 (lett)

F = reduseringsfaktor til energimengden for kule K2.

F = K1 / K2

Eks. 1

F1 = 410 gre / 395 gre = 1, 03797

Settes kruttmengden for kule K1 = 1 , blir kruttmengden til Vk ²

Vk² = 1/ 1.03797 = 0,96342 ): vekt av kruttmengden til K1.


Eks.2

F2 = 410 gre/ 400 gre = 1,205

Kruttvekt Vk² = 1/ 1.025 = 0,9756

Stemmer dette med praktisk erfaring tro ? Da kan jo hvert enkel patron spesiallades.
Spennende å høre om dette er for enkelt.

Toleranser på kulevekt

av Erling, Litt her og der, torsdag 18. mars 2004, kl. 22:20 (5235 dager siden) @ Siggen

Teorien din er sikkert bra den, sjølv om ladinga hadde blitt eit ork :-D

Men når det gjeld støypte kuler med avvikande kulevikt så kom eg på å tenke på ein ting. Kva er årsaka til at kulene har forskjellig vikt? Dersom det kjem av luftblærer så vil det jo ikkje hjelpe med å kompansere for kulevikta med å justere krutvikta. Kula vil truleg ikkje stabilisere seg korrekt grunna luftblærene og presisjonen vil ikkje bli betre.

Toleranser på kulevekt

av Siggen, søndag 28. mars 2004, kl. 18:20 (5225 dager siden) @ Erling

Jeg tror ikke mye på at luftblærer forekommer i kuler,fordi tettheten til Pb. er stor og luften trenges derfor unna ved støpingen. Antagelig brukes Pb. av forskjellige legeringe (skrap bly) og derfor med forskjellig tetthet (egenvekt). Ved smeltingen blir materialene liggende i egne områder i smelten - da sammenblanding (røringen) i smelten neppe gjøres før støpingen. Har noen sett kuler med hulrom i - for da må jeg forandre mening.:-(

Personlig bilde

Toleranser på kulevekt

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, søndag 28. mars 2004, kl. 18:49 (5225 dager siden) @ Siggen

Har noen sett kuler med hulrom i - for da må jeg forandre
mening.:-(

Ja, det har jeg sett mange ganger. Spesielt forekommer det med hulbasekuler. Jeg hadde problemer med presisjonen i en .58 Springfield riflemuskett for mange år siden, og ett av problemene var luftblærer i miniékulene jeg brukte. De så perfekte ut på utsiden, men da jeg delte et par av dem på langs så fant jeg til dels store luftblærer inni nesene på kulene. Det var tydelig at lufta ikke fikk slippe ut før blyet stivnet. Løsningen var å forsette å helle bly i forma et par sekunder etter at forma var full slik at lufta ble presset ut. Det kan også hjelpe å dunke litt på støpeblokka med en tre- eller gummiklubbe mens blyet stivner.
:hammer:

Luftblærene forsvant i hvert fall. Jeg brukte forresten reint bly. Da jeg gikk over de andre hulbasekulene mine så fant jeg ut at det ikke var så perfekte de heller, men etter omlegging av støpeteknikken så innbiller jeg meg at kulene mine nå er relativt luftblærefrie. Men jeg tar fortsatt stikkprøver for å se til at kulene ser bra ut innvendig også.

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

Personlig bilde

Toleranser på kulevekt

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, tirsdag 13. april 2004, kl. 08:21 (5210 dager siden) @ Øyvind F.

Har noen sett kuler med hulrom i - for da må jeg forandre
mening.:-(


Ja, det har jeg sett mange ganger. Spesielt forekommer det med
hulbasekuler.

Og her er et bilde av fire .58 kaliber miniékuler der de tre første har luftblærer under nesa:


[image]

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

Toleranser på kulevekt

av Siggen, søndag 18. april 2004, kl. 06:29 (5205 dager siden) @ Øyvind F.

Har noen sett kuler med hulrom i - for da må jeg forandre
mening.:-(


Ja, det har jeg sett mange ganger. Spesielt forekommer det med
hulbasekuler.


Og her er et bilde av fire .58 kaliber miniékuler der de tre første har
luftblærer under nesa:

Jeg må jo bare gi meg på at hulrom i kulene ikke oppstår, men er det egentlig så avgjørende for treffsikkerheten hvis kruttmengden er tilpasset kulevekten ? Kulene har jo rotasjon i kulebanen ( fra et riflet løp) og vil rotere om egen akse. Om tyngdepunktet i kulen faller utenfor senterlinjen på kulen, vil vel rotasjone til kulen korrigere dette, slik at kulebanen ikke bøyes.

Toleranser på kulevekt

av Erling, Litt her og der, mandag 19. april 2004, kl. 08:02 (5204 dager siden) @ Siggen

Jeg må jo bare gi meg på at hulrom i kulene ikke oppstår, men er det
egentlig så avgjørende for treffsikkerheten hvis kruttmengden er tilpasset
kulevekten ? Kulene har jo rotasjon i kulebanen ( fra et riflet løp) og
vil rotere om egen akse.

Men kula kan verte ustabil dersom det er luft inni kula. Dersom ikkje luftblæra er heilt sentrert i kula så kan eg ikkje sjå anna enn at kula kan verte ustabil.

Toleranser på kulevekt

av olav, torsdag 8. april 2004, kl. 07:52 (5215 dager siden) @ Siggen

Var ikkje det ganske dårleg? Kva kostar kulene? Ikkje det at ein kan
forvente at kulene skal vegast før dei blir shippa avgårde men ein viss
støypeteknikk må jo mannen ha. Eg har tidlegare høyrt at kulene hans

til

12,17x44 er støpyte av hjulvekter som er for hardt til dette kaliberet.
Men for all del det er prisverdig at nokon orkar å støype kuler for

hand

til sal.

Hei, jeg er ny på forumet men ikke innen ladning av gamle kalibre, jeg bruker de gamle Larsens modell 12mm støpeformene, men bruker mest kaldpressede kuler som jo da får rett og lik vekt, samt valg av base, flat eller cup. Den siste egner seg godt når du papirvikler.
Parabellum på Notodden har kaldpressede 12,17 kuler og nå også 10,15 jarman kuler samt annet innen gammelt og godt eks Weblykuler i orginalutførlser.
Når jeg lader 12mm bruker jeg en pappskive på toppen av kruttet og oppå den en skive bivoks, da jeg så i basen på kulene at en ren pappskive laget merker der, har også brukt vegetabilske wad.
Når jeg skyter med nye hylser bruker jeg kule og vanlig ladning, men jeg gløder hylsene først og ved hver tredje ladning.
Olav

Toleranser på kulevekt

av Rudlang, tirsdag 11. mai 2004, kl. 21:26 (5181 dager siden) @ Erling

Var ikkje det ganske dårleg? Kva kostar kulene? Ikkje det at ein kan
forvente at kulene skal vegast før dei blir shippa avgårde men ein viss
støypeteknikk må jo mannen ha. Eg har tidlegare høyrt at kulene hans til
12,17x44 er støpyte av hjulvekter som er for hardt til dette kaliberet.
Men for all del det er prisverdig at nokon orkar å støype kuler for hand
til sal.

Hadde eg vore deg så hadde eg satsa på dei kulene eg hadde flest av og
skote dei som ein lot. Du hadde jo 39 kuler som vog nokonlunde det same.

Vel...
Jeg er ikke enig i at det er for dårlig med denne toleransen. (under 1 gram forskjell over 100 kuler..)Tror ikke man skal forvente seg bedre fra noen kulestøpere, dette er tross alt kuler som støpes for hånd. Jeg skal like å se den personen som greier å støpe 100 slike kuler med nøyaktig samme vekt. (tenk på alle variabler som er inne i bildet...) Det er umulig...

Jeg ringte leverandøren av disse kulene og spurte han direkte ang hjulvekter. Han har aldri brukt og kommer aldri til å bruke dette til støping av kuler.

Mvh
Rudlang

Toleranser på kulevekt

av Sharps, Ut mot havet., onsdag 12. mai 2004, kl. 18:43 (5180 dager siden) @ Rudlang

Jeg er ikke enig at et sprik på 5grs. er tilfredstillende.
Jeg har støpt kuler i 15 år minst og har lært en hel del om støpeteknikk.
For det første skaff et blytermometer, har du ikke jevn temperatur så kan du aldrig få jevne kuler.
Eks: Jeg støpte kuler til Bristlen min i går. 44 kaliber "popnagler" av rent bly i en støpetang fra en tysk toppskytter som heter Dieter Sturm.
255 kuler der 238 veide 322-323 grains 14 kuler veide 321-322 grains.
3 kuler veide 311-309 og et annet tall jeg ikke husker.
Så Rudlang, det går meget godt an å støpe jevne kuler, det handler om teknikk.

RSS på tråd
powered by my little forum