Ukjent muskett

Started by anvil, 26. August 2012 kl. 8:13:42

Previous topic - Next topic

anvil

Hei igjen Trond, og takk for bilder og vurderinger!
Det synes jo som at merkekatalogens eldste kronet K ikke stemmer, at den kan være minst 6 år eldre enn hva som der er oppgitt. Og da oppfatter jeg at du tror mitt gevær er laget på Kongsberg før det.  Jeg har ikke grunnlag for å motsi det.

Ellers var det fint å se bilder av din SN 174 som er svært lik min SN 35.
Kanskje er det bare merkingene som skiller?
De er jo merket på helt forskjellig måte, bl .a. for serienummer, samt at SN 174 har kronet K på låsblikk og pipe, noe som ikke finnes på SN35.

Ett merke synes å være på begge:  SS.  Dersom dette er det jeg tidligere har antatt, nemlig det samme som vist i merkekatalogen som nr. 1914, så kan det stamme fra Kronborg, og tidligere registrert på et flintlåsgevær fra ca. 1740.

Du sier at det ikke er noe som tyder på at geværet har vært nedkortet.
Til det vil jeg vise til bilder av modeller fra 1700-tallet som er blitt kortet ned, og da har det forreste rørken etter nedkortingen kommet et godt stykke fra munningen, se f. eks. på plansje 34 i 1960-årboka for M/1769.  Etter kapping har rørken nr. 2 forfra blitt den forreste, og fortsatt er rembøylen beholdt på samme sted.  Du vil se det samme også for M/1774 og M/1774/1808 (plansje 5 og 13).   Avstanden fra pipeenden til forreste rørken synes å være likt på SN 35 og 174, og etter min mening unaturlig langt dersom dette hadde vært en opprinnelig utførelse.  Så her ser jeg en nokså tydelig indikasjon på at geværene er blitt kappet på lengden en gang i tiden.

Men så har altså SN 174 kronet K på pipe og låsblikk, noe som ikke finnes på SN 35.
Kan det værer så enkelt som at KV har stemplet både blikk og pipe i 1841?

Hva med  avdelingsmerket, på begge er det på venstre side av pipa, nesten helt bakerst:
På SN 35 står det:   N:231. .     og på SN 174:  No  56
Er det mulig å tidsbestemme disse merkingene?   Kan de være eldre enn fra 1800-tallet??

Jeg setter stor pris på ditt engasjement, men fortsatt heller jeg mest til at SN 35 opprinnelig er laget i Damnark som M/1769 og senere bygget om, - inkludert nedkorting - på Kongsberg. Men jeg kan jo ta feil?  En nærmere detaljstudie av SN 35 mot en sikker M/1769 ville antagelig være nyttig.

Magnum4

Eks. marine muskett -  reservedeler ?

Jeg har en muskett som har gjennomgått en noe drastisk slanking bla. på kolben som er smalnet og fram-treet som er nedkortet/jaktmodifisert (hjemmelaget kolbe?). Låsen mangler sikring.  Pipa har bajonettklakk ca 35 mm fra munningen, 3 rørken fester samt feste for framre reimbøyle. Bajonett M.1765-69-74 passer men bajonett hylsa er for lang. Jeg har studert litt i merkekatalogen og funnet forklaring på noen stempler. Kan dette tilsvarende den du har?

85,5 cm lang pipe merket:
-   23 på undersiden
-   Kronet K (på klossen) + kontrollstempel
-   M på underside (Kronborg eksesergevær ex dragonkarabin M.1769)
-   DLC på underside (Kronborg eksesergevær ex dragongevær M.1769)
-   CK på underside (Kronborg artillerigevær M.1769)
-   . . . :. På underside
-   23 er innslått ved halsen på svanseskruen
        + flere utydelige merker

 Låsebeslag merket:
-   K (Kronborg)
-   Kontrollstempel (kongsberg, lignende 1830 /1840 tallet ?)
-   O
-   CI (mulig)
-   23 i bakkant
-   Låsens lengde 16 cm

Sideblikk bakside:
-   23  
-   Sideblikkets lengde mellom bolter S-S = 88 mm
-   Sideblikkets total lengde 13,2 cm

Avtrekksbøyle:
Ingen merkinger.