Identifisering av blykuler

Started by danke, 21. December 2013 kl. 19:49:08

Previous topic - Next topic

danke

Hei!

Ved hjelp av metalldetektor under vann har det kommet opp en liten gåte i Moss.
På en av byens strender ligger det tusenvis av blykuler spredd utover i sanden rett ut for stranden.

Den initielle mistanken er at det er kardesk-kuler fra en borgerskanse fra tidlig 1800-tall som skal ha vært i området.

Men målene er i følge fylkesarkeologen noe av. Kulene veier mellom 20 og 23 gram og har en ca diameter på 14 mm.

Et alternativ er at de er fra 1716 da svenskene okkuperte Moss og skjøt mot dansk-norske landgangsstyrker. Men har noen oversikt over svenske kuler fra denne tiden?

Eventuelt andre ideer eller tanker?


Mr. Pitt

Old gunfighters never die, we just go on smellin like black powder.

Øyvind F.

Jeg tror nok at svenske muskettkuler kan utelukkes, for standard muskettkaliber var rundt 20 mm fram til 1811 da det ble redusert til 18,55. Kulene var noe mindre, men diameteren var ikke så liten som kulene du har funnet. Norsk-danske musketter hadde 17,5 mm muskettkaliber som standard fra 1767, mens kulene var 16,8 mm.

Nå vet jeg ikke hva slags kuler som ble brukt i kardeskskudd, men jeg tror det er mest sannsynlig at kulene stammer fra kardeskammunisjon dersom kulene stammer fra våpen.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

qualibra

Kan det ha vært ballastbly fra båter ?:kikkeblunke:
qualibra

Øyvind F.

Det er kanskje mest trolig at kulene har blitt brukt til noe som ikke har med våpen å gjøre. Dersom det er funnet nær stranden kan det være en båt som har  gått på grunn. For å få den av grunna kan det godt være at ballastblyet måtte kastes over  bord. Da vil den sikkert finnes på et konsentret område på havbunnen, vil jeg tro.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

danke

Det er nok ikke ballastbly.

Bly som ballast er rimelig moderne, og ligger da oftest som større kiler i kjølen.

Tidligere la man sement som ballast, alternativt i seilskutetiden er det stein (slik at man enkelt kan regulere ballasten i forholdt til last).

I tillegg vil du ikke at ballasten din skal destabilisere båten, og da er det ingen god idé å bruke runde kuler :)

laffa

#6
Når jeg forstørrer opp bildet, ser det ut som om kulene har truffet noe. Kula i midten i nederste rekke ser jo helt likadan ut som  12mm RB-kuler som jeg plukker ut av sanddungen bak blinkene. Sekskantet med sopp. Som ballast har jeg ingen tro på. Avhengig av størrelsen på fartøyet snakker vi ofte om flere titalls tonn. Til det var bly for dyrt.

  laffa

danke


The Dane