Kongsberg Våpenhistoriske Salgsmesse 12.April 15

Started by Thor, 09. February 2015 kl. 13:58:41

Previous topic - Next topic

Thor

Kongsberg Våpenhistoriske Salgsmesse arrangeres 12. April 2015.
Her er det muligheter for å finne svartkrutt våpen, deler og utstyr.
Messen åpner kl. 12:00.
Se Messens hjemmeside kvf.no for mer informasjon.
Thor

qualibra

qualibra

Thor

Jeg tar opp denne igjen og ønsker alle velkommen.
Vi er nå overbukket og vi har venteliste på salgsbord selv om vi har utvidet med antall salgsbord.
Det er meldt at det kommer noen eldre samlinger på salgsbordene.
Vi sees på Smeltehytta ved Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg 12/4 kl.12.00

THOR