H. Larsen, skrifter

Started by Jon, 31. May 2015 kl. 8:49:50

Previous topic - Next topic

Jon

Jeg har tidligere lagt ut en liste over min ringe samling av trykksaker, bøker, hefter, artikler m.m. knyttet til H. Larsen og sønnen August.
I går var det Julaften har på Hoien (haugen) Der kom inn det største funnet så langt. To H. Larsen kataloger, en med rifler og tilbehør og en med hagler ditto. Hagle-katalogen 1880 hadde jeg noen deler av fra før men nå fikk jeg en flott komplett en 13 A4 sider.
Rifle-katalogen 1882 var på hele 28s. og her var der mye spennende, bekreftelse på to av kaliberne jeg forsker og samler på. Kort sagt så var den mye mer omfattende enn 1880 Rifle-katalogen jeg har hatt i 25år.

Her en revidert liste over skriftene jeg har:

                       Litteraturliste  H. Larsen                  30. mai. 2015

H. Larsen,  Kortfattet Veiledning i Rifleskyding nærmest for begyndere 1864

Agust Larsen, Veiledning i Rifleskydning, 1877  (August sønn av Hans)

August Larsen, Om nytten af Skyding med salonrifle. 1879  

August Larsen,  Kunsten ved øvelse i hjemmet at blive en god rifleskytter 1880

Pris-Courant 1878 for H. Larsen Drammen, Lüttich (Belgien), Kristiania. Håndskrevet (Kopi).

Illustreret priskurant H. Larsens Vaabenudsalg Kr.a. april 1880. Rifler og ammunition for skiveskydning og jagt. 16s.

Illustreret priskurant H. Larsen Vaabenudsalg Kristiania Juli 1880. Haglgeværer, ammunition, rekvesita til ladning og pudsning samt jagtrekvesita 12s.

Prisliste over salonrifler og salonpatroner... 2sidig, H. Larsen Våbenudsalg Kra. u.å. ca 1880

Illustreret priskurant H. Larsens Vaabenudsalg Kr.a. Rifler og ammunisjon for skiveskydning og jagt samt salonskydning. Juni 1882. kompl. 28s

Brev sendt 11te Oktober 1882 om navneendring til "Larsens Våbenforretning" "..med betydelig forøget kapital...) H. Larsen (kopi)

Statutter for aktieselskabet Larsens Våbenforretning Kr.a. 1882

Prisliste sendt skytterlag 1908, 2sidig. Må være aller siste trykksak fra Larsen Drammen (kopi)

Larsens Våpenforretning A/S, 75år jubileum 1876 -1951 en del historikk.

Tidskrifter etc. med H. Larsen historikk
Norsk Skytter-Tidende 1862 – 63 annonser m.m. (kopi)

Norsk Jæger og Fiskerforbund 1872 og opp, annonser

Norsk Idrætsblad 1881 – 1916, Artikkel om Larsen 1881 ellers annonser og div. om våpen utvikling

Udstillings Tidende, Industriudstillingen Kr.a. 1883, Artikkel om H. Larsen

Meddeleser For Centralforeningen, Aarsberetning, 3stk. 1887, 88 og 89. Annonser

Drammen Museums Årbok 1969 – 73 (selvsagt) Også særtrykket om Larsen

Salpeter-Krudt

Oi, imponerende.
Kan tenke meg det er mang en kveld med god lesning der.

proud.norwegian

Hva med å dele dette med oss andre - skann og legg ut:-)

jæger justnæs

Gratulerer med fine kataloger, Jon!
Ekstra moro når en kan finne sikre kilder til tidligere antakelser angående patroner og sånt.
Best når det smeller!

Jon

> Hva med å dele dette med oss andre - skann og legg ut:-)


Nå har vel jeg delt enorme mengder med historisk stoff som dette her på forumet. Kanskje mer enn alle andre til sammen(?)

Mulig der kommer noen drypp til.

proud.norwegian

Hva jeg etterspør - er vel nærmest søkbar "Bokhylle"
Eventuellt en funksjon i forumet,  der den enkelte kan legge ut sin dokumentasjon.
Kunne hver og en der ha mulighet til å få fks. skannet brosjyre - eller dokumentason
hadde mye vært gjort.
Jeg har hatt stor glede av "Nasjonalbibloteket" der ligger enormt - fritt tilgjengelig,
med norsk Ip adresse.

Jon

Jeg har i 30år ønsket meg et svært arkiv hvor jeg kunne finne alt jeg trengte av opplysninger med et tastetrykk. Det finnes ikke, NB har noe men ikke mye av det jeg søker. Derfor har jeg møysommelig bygd opp et bra bibliotek selv i alle disse årene. Brukt en betydelig pengesum, kanskje ei lita årslønn etter hvert, på dette. For ikke å snakke om tidsbruken for å spore opp ting ingen viste eksisterte, lese masse artikler for å se om der står noe jeg eller andre kan ha nytte av o.s.v.
Da føler jeg nesten at det er litt fr... å be meg scanne alt og legge det ut til fri avbenyttelse.

proud.norwegian

I de siste årene frem mot 70   .  ser jeg skyttervenner dø...
og arkivsamlingene gå på fyllinga.
Et forslag om videreføring  av kunnskap -
burde vært tatt i mot...
som en troende mottar sakramentet...