Verdi på Remington New Model Army og norsk kårde

Started by Kruse, 24. December 2015 kl. 11:27:52

Previous topic - Next topic

Kruse

Jeg har en Remington New Model Army med serienummer 118767. Den er godt brukt, men er mekanisk i orden. Kan noen opplyse om verdien sånn ca. for denne?

Ellers har jeg et spørsmål knyttet til verdi på en norsk kårde. Jeg er klar over at dette forumet i all hovedsak er innrettet mot svartkruttsvåpen, men jeg har også oppfattet (ut fra tidligere innlegg) at det her finnes mye kompetanse om norske blankvåpen. Så derfor drister jeg meg til et spørsmål om hva verdien på en nokså slitt norsk dragonkårde M1698 kan være? Jeg er klar over at den er sjelden, men jeg har dessverre ikke sett en eneste kårde av denne modellen til salgs.  

På forhånd takk.

Og god jul!


Roy-Terje Kjoberg

Omtrentlig prisleie rundt 10000,- for Remingtonen basert på de opplysningene du gir. I samlesammenheng har det betydning hvor mye av originalblånering som er intakt, skarpheten på kanter, hakk og sår, er cartouche på skjeftet og selvfølgelig lesbarheten av løpsadressen. Løpet innvendig er det egentlig litt mindre nøye med.
Kårder har jeg enda mindre peiling på.
Mer samler enn skytter.

Kruse

Takk for svar! Jeg vil si at det er veldig lite blånering igjen, men "kantene" er etter min oppfatning ganske skarpe. Trommelen er det imidlertid noen merker i. På skjeftet er det et tydelig firkantet merke med bokstaver i.

Roy-Terje Kjoberg

Den er produsert i desember 1864 - i følge Don L Wares bok om disse revolverne.
Mer samler enn skytter.

Geir

Vil påstå at hvordan løpet er innvendig også er veldig viktig når det gjelder verdi.
Tidligere kjent som kruttlappen2

Roy-Terje Kjoberg

#5
Joda, løpets innvendige tilstand er viktig for pris - men det gjelder først og fremst for bruksverdien. Fra et samlesynspunkt er historien som kan knyttes til våpenet viktigere enn tilstanden på løpet. Hvis man foreksempel kan knytte våpenet til en spesiell hendelse eller en historisk person så vil prisen på det våpenet være høyere om løpet er helt ubrukelig enn på et feilfritt våpen fra samme produksjon men uten historie.
Revolveren som er vist her var sannsynligvis levert New York Arsenal i januar 1865. Den måneden ble det levert 6000 revolvere dit og mottakeren var oberst Thornton. Da har vi basisinformasjonen og så er det opptil enhver å finne ut om denne spesielle revolveren har en dokumenterbar historie etter at den kom oberst Thornton i hende. Det vil i så fall øke verdien.
Mer samler enn skytter.

Kruse

Nok en gang takk for svar! Veldig interessant og spennende opplysning om oberst Thornton!

Trond

Jeg er noe usikker på hva du mener med en Dragonkorde M1698. Meg bekjent er det eldste DkN våpenet som ble approbert med en modellbetegnelse, soldatkorde M1701 som skal ha F4 monogram på klingen. Denne finnes i hva man antar er dragonvariant med en nesten pallaskbred klinge og som en smalere soldatkorde. Denne kom i reell produksjon allerede på 1690-tallet, men da med C5 monogram på klingen. C5 døde i 1699 og klingene på kordene etter dette ble merket med F4.

M1701 soldatkorde

På det første bildet i linken, er det avboldet en soldatkorde øverst og det mn antar var en dragonkorde nederst. Er dette det våpenet du har med et C5 monogram - om ikke - vis gjerne bilder av det.

festus

#8
> Joda, løpets innvendige tilstand er viktig for pris - men det gjelder først og fremst for bruksverdien. Fra et samlesynspunkt er historien som kan knyttes til våpenet viktigere enn tilstanden på løpet.

Her er det nok delte meninger. Jeg er enig med deg om at generell tilstand ikke spiller så stor rolle i de få tilfellene der et våpen bevislig kan knyttes til en spesiell person eller hendelse- for eksempel kan nok general Custers revolver fra Little Bighorn tåle en del rust før verdien synker, men slikt er unntakene. Jeg vil si at et våpen som er "utta blankt men inna krankt" synker betydelig i samlerverdi, men forskjellige samlere legger vekt på forskjellige ting.
"En mann kan aldri ha for mye rødvin, for mange bøker eller for mye ammunisjon"
- Rudyard Kipling

Roy-Terje Kjoberg

#9
Meningene er delte mellom de som samler antikke våpen og de som skyter med antikke våpen. At dokumenterbar historikk ikke øker et våpens verdi i samlesammenheng er det bare ikke samlere som vil hevde. For samlere er det primært historien sammen med hvor sjeldent objektet er som setter pris. Selv har jeg revolvere med to sifret serienummer som ikke er særlig pene i løpet. Stasen med de ligger i at de var henholdsvis nummer 20 og nummer 98 i produksjonen. En av børsene mine ble i produsert 23 eksemplarer:-)
Mer samler enn skytter.

Kruse

Takk for svar! Ut fra hva jeg har skjønt så er det «Norsk dragonkårde M1698» som er det eldste DkN våpenet som ble approbert med en modellbetegnelse. Jeg kan ikke veldig mye om dette teamet, men se: https://www.arma-dania.dk/public/timeline/_AD_blankvaben_view.php?editid1=162

Jeg har også funnet to artikler i Norsk Våpenhistorisk Selskap sine årbøker (2006 og 2009) som omhandler denne kården (litteraturreferanser finnes i lenken over).

Kården jeg har vedlagt bilder av, har C5 monogram på klingen (ikke veldig lett å se). I tillegg er det på den andre siden av klingen noe som tyder at det også der har vært «noe». Kården har også innslått «No 5 Kaat...?» på parerplaten. Begge sidebøylene og parerstangen er fjernet, men festene etter disse er imidlertid tydelig å se.


JanS

Siden tombøylen ikke er fjernet så antar jeg at siste bruk, etter ikke beskrevne militære forandringer, så har kården blitt brukt til et såkalt brudgomsverd som vises på gamle maleri etc. Dermed har kården en interessann historie som ikke må forfalskes tilbake til noe annet enn den har vært. Kanskje du kan spore historien tilbake til gardsbruket i egen slekt hvor bokstavene på den kommer fra?:-)
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.

Kruse

Takk for svar! Jeg er veldig interessert i historie og kommer til å la kården være akkurat som den er. Kården er meget "velbrukt", men den har en fantastisk patina.

festus

> Meningene er delte mellom de som samler antikke våpen og de som skyter med antikke våpen. At dokumenterbar historikk ikke øker et våpens verdi i samlesammenheng er det bare ikke samlere som vil hevde. For samlere er det primært historien sammen med hvor sjeldent objektet er som setter pris. Selv har jeg revolvere med to sifret serienummer som ikke er særlig pene i løpet. Stasen med de ligger i at de var henholdsvis nummer 20 og nummer 98 i produksjonen. En av børsene mine ble i produsert 23 eksemplarer:-)

Jeg vil vel egentlig snu det helt på hodet- en skytter kan ofte leve med at løpet er litt rufsete så lenge våpenet går godt, mens for de fleste samlere er det kun to ting som teller: Sjeldenhet og tilstand. Sjeldenhet kan i noen tilfeller oppveie for tilstand (for eksempel hvis det kan bevises at det har tilhørt en kjent person, har vært brukt i et kjent slag, eller som dine er produsert i svært få eksemplarer eller har svært lavt serienummer), men i 99% av tilfellene finnes ingen slik historikk. Når det er snakk om relativt masseproduserte våpen som en Remington NMA er tilstanden alfa og omega, og da er tilstanden på løpet vesentlig for en samler.  Ingen har vel hevdet at dokumenterbar historikk ikke øker et våpens verdi i samlesammenheng (i alle fall ikke jeg), men selv da spiller tilstanden inn. :-)
"En mann kan aldri ha for mye rødvin, for mange bøker eller for mye ammunisjon"
- Rudyard Kipling

Trond

Selv med såpass dårlige bilder, er jeg enig i at klingen ikke ser særlig M1701 ut og at den ser ut til antagelig å stemme med den på Arma Dania.

Såvidt jeg kan se, mangler den "flikene" i parerplaten, men sett med mine øyne er dette et militært forsøk på å bygge om "noe gammelt skrammel" til en "moderne" korde uten at det koster nevneverdige penger. Er godt eksempel på dette er f.eks. Soldatkorde M1705.

På den omgjorte grenadér ett-eller-annet jeg har en M1705 look-alike (almost), hvor de har tatt seg bryet med å file ut og bøye opp kurven slik at den "nesten" ser ut som en M1705. Den har til og med fått en helt korrekt og sjelden M1705 klinge.

En god, "ren" M1701 med bred klinge og godt monogram er verdt kr 20 000 +. En ombygget variant for å skulle "simulere" et approbert våpen, er nok endel mindre verdt enn en korrekt original. Her er klingen feil, flikene mangler etc. Jeg tviler på at denne er verdt mer enn i underkant av kr 10 000.

Jeg har selv en rekke M1701 varianter, noen antagelig fra etter flåteranet og noen fra tiden, som jeg gjerne kvitter meg med. Min mine verdimessige vurderinger på disse er relativt beskjedne i forhold til verdien på en som er original.

Kruse

Takk for svar og beklager de dårlige bildene! Jeg tror heller ikke dette er en M1701 og heller ikke en M1705. Hvis dette skulle være en modell M1698, som jeg tror, så vil den i et våpenhistorisk perspektiv være særdeles interessant. Dette både fordi den er det første modellfestede norske blankvåpen og at den utelukkende var beregnet til bruk i Norge (her legger jeg til grunn det som fremkommer i artiklene i Norsk Våpenhistorisk Selskap sine årbøker av 2006 og 2009).

Roy-Terje Kjoberg

#16
Når det gjelder Remington NMA så er jeg enig med deg. Når det gjelder Remington 1888 og 1890 vil jeg hevde at de på tross av tilstand i mange tilfeller oppnår høyere pris enn langt mer støkne NMA'er. Modell 1888 ble produsert i underkant av 1000 eksemplarer og modell 1890 i nøyaktig 2020 eksemplarer.
Det interessante med modell 1888 er at det ble registret serienummer over 900 men ingen over tre siffer. Det andre er at de kun ble produsert i kaliber 44-40. I ettertid har det dukket opp revolvere med høyere nummer og i andre kaliber som har blitt hevdet å være men ikke er blitt anerkjent som 1888 modeller. Det har vært 1875 modeller som har fått modifisert underwebben.
Mer samler enn skytter.

munnlader

#17
Jeg er enig at kården har vært en M/1698 som er blitt modefisert. Det er et innkjøp eller leverangse fra 1698 og ikke model, eller Commisjon som det het under sammtiden.

Det er fortsatt Commisjons kården fra "1701" som regnes som den forste "modelen". En kårde fra 1698 i god stand har god samlerverdi. Defekte og ikke-reglementerte modefiserte våpen har en mye lavere verdi en et godt våpen i orginal stand, selvom de er skjeldene. Du har en artig kårde. Gratulerer.

Verdien kan testes hos de fleste auksjons hus. Det kjøperen er villig til og betale er verdien. Mitt bud hadde stoppet omkring 12.000,- hvis C5 monogrammet er tydelig. Kansje det er noen som hadde gitt bedre bud ?

Jeg ser at parrerlaten har lignende firkantede form som på soldatkården fra Ca 1725, her i "hyggelig" tilstand med tydelig F4(1699 - 1730) monogram:Her er noen enkle pekepinner for vurdering av et våpen:

Tilstand, Form, Kvalitet, Skjeldenhet.

Kruse

Nok en gang takk til Trond for tidligere svar og til munnlader sitt svar. Setter stor pris tilbakemeldingene deres når det gjelder kården! Greit å få noen holdepunkter for hva denne kan være verdt. Jeg er også helt enig med munnladers «pekepinner» for vurdering av et våpen: Tilstand, form, kvalitet og sjeldenhet.

Vil nok en gang gjøre oppmerksom på litteraturreferansene jeg har lagt til grunn for det jeg sier (og har sagt), nemlig:

•   H. Vensild: Nye våben til Norge i årene omkring 1700. Norsk Våpenhistorisk Selskap, Årbok 2006, s.7-29.
•   Per Terje Norheim og Henrik Vensild: Nye kårder til Norge i slutten av 1600-tallet. Norsk Våpenhistorisk Selskap, Årbok 2009, s. 77-109.

Begge disse artiklene er etter min oppfatning meget god forskning som gir et veldig interessant og detaljert bilde av hvordan og hvorfor nye våpen kom til Norge i perioden fra slutten av 1600-tallet og frem til begynnelsen av 1700-tallet. I tillegg gir artiklene meget detaljert informasjon om selve kårdene.

Når det gjelder de fire «pekepinnene», så er tilstanden på min kårde ikke veldig god. Samtidig er det mitt inntrykk, ut fra artiklene i Norsk Våpenhistorisk Selskap sine årbøker (2006 og 2009), at mange av de undersøkte kårdene er i en betydelig varierende tilstand. Når det gjelder sjeldenhet, så tenker jeg at kården scorer høyt.

Ut fra hva jeg har forstått av artiklene i Norsk Våpenhistorisk årbok 2006/2009 (av Henrik Vensild og Per Terje Norheim/Henrik Vensild), var det per 2009 kjent 13 eksemplarer av denne kården. Av de 13 kårdene var 10 i offentlige samlinger (6 på Nordiska museet i Sverige, 2 på Forsvarsmuseet i Oslo og 2 på Maihaugen) og 3 i privat eie. Av de 13 kårdene var det 5 som fremdeles hadde den originale klingen og av disse var det igjen 3 hvor enten monogram og/eller riksvåpen var synlig. Dette utelukker selvsagt ikke at det finnes andre kårder «der ute».

Mitt eksemplar vil da, med utgangspunkt i artiklene, være den 14 kården. Denne kården har original klinge med synlig monogram. Riksvåpenet er ikke synlig, men det er imidlertid noen veldig små "rester" synlige på klingen. I tillegg er det etter all sannsynlighet slått inn et gårdsnavn på undersiden av parerplaten.

Vedlagt er også noen forhåpentligvis bedre bilder av festet til kården. I tillegg har jeg forsøkt å ta bilde av monogrammet, men det er ikke veldig lett å se.

Nok en gang takk til alle som har bidratt til at jeg har lært masse, både når det gjelder Remington'en og kården!


munnlader

Send gjerne en mail gjennom pm her på forumet :-)