4''' Kongsberg perkusjonsrifle fra Blomqvist

Started by truls inge, 12. March 2016 kl. 23:57:19

Previous topic - Next topic

truls inge

Jeg var lykkelig :-D vinner av 4 Kongsbergvåpen i nettauksjonen til Blomqvist forrige tirsdag, og har nå vært i Lysaker og hentet de: 8 timer med NSB fra Stavanger ble alternativet da Blomqvist informerte at de nå har innført nye rutiner og bare ønsket å sende de i separat forpakning (ruller) for den nette sum av kr 3000.:surprised: Til sammenligning tok Christiania Auksjon nylig kr 400 for en samlet pakke med en lang rifle og 5 bajonetter.

Ett av våpnene som så spennende ut ble beskrevet som Perkusjonsgevær, Kongsberg lignende svensk M/1860 Wreders gevær:
 [link]http://www.blomqvist.no/nettauksjon/nettobjekt/VL/Vaapen-og-militaria/223713/(expired)/1[/url], som også har vært gjenstand for spekulasjoner på Svartkrutt - se lenken her:[msg]20775
Erfaringsmessig må man ta auksjonsbeskrivelser med en viss reservasjon, og helst besiktige objektene selv. - Men det er ikke alltid praktisk mulig, og noen sjanser må en ta :-D  

Her er de viktigste data om våpenet:
Perkusjonsrifle, kaliber 4''', løpslengde 783 mm, stempler på løp: K med krone og nummer 77.
Valnøtt stokk med kinnpute. Kolbekappe i messing, uten nummer, identisk med den som finnes på Remington M/67.
Avtrekkbøyle 2-delt i stål, begge deler nummerert 67.
Lås ser ved første øyekast ut til å være umerket og unummerert, men etter nærmere inspeksjon ses en svak K og nummer 12(?) på øvre kant, og det er også en K og nummer 15 på innsiden. Perkusjonshammeren er nummerert 828.
De to løpsbåndene er unummererte, i tillegg til skruestramming som på 4''' skytterlagskammerlader og Remington våpen har de også fjærlåsing som for Jarmann.
Baksiktet har samme fasong som ble brukt på Jarmann, og det er nummerert 16237, som skal tilsvare 1890 års Jarmann. Baksiktet er bearbeidet ved at det er slipt ned i overkant av buen, som gir en flatere / lavere profil. Frontsikte i stål med skrue for sidejustering, unummerert.
Ladestokk har total lengde 708 mm og er i jern med diameter 6,3 mm og med messing ende med diameter 11,3 mm.
Ved demontering av løpet, som viste seg noe problematisk da det var beddet inn i hele lengden til stokken med perlelim/kakelim kom det til syne bla nummer 0 0(?)091 på undersiden av løpet.
Riflingen av løpet har ikke den Whithworth 6-kant vridde fasongen som bla ble brukt til M/1860 4'''kammerladere og skytterlagskammerladere, men i stedet lik den som ble brukt til Remington geværer fra 1867 til 1885. Diameteren i bakkant av løpet er 26,6 mm og ved munningen 19,6 mm - det ser derfor ut til at det kan være benyttet et avkortet Remington løp, da dette har samme diameter 26,6 mm i bakkant og 19,6 mm
i avstand 783 mm fra bakkant.
Ved innvendig målinger av løpet viser det seg at dette er en tapprifle, da den har en 42 mm lang tapp.

Våpenet ser ut til å være ubrukt, da det ikke har annen slitasje enn det som ville vært naturlig etter over hundre års lagring. Det er brist i hovedfjæren, som derfor gir for lav kraft til å kunne være funksjonsdyktig. Det er halvspenn-hakk funksjon i låsen.


Her er min vurdering:  
Etter tilstanden på våpenet å dømme har ingen deler vært i Palèbrann og heller ikke bygget sammen av utrangerte våpen, og stokken har preg av å ha samme alder som våpenet for øvrig.

Antakelser:
Våpenet er produsert som et sivilt/privat våpen, da kolben har kinnpute, som verken militære eller skytterlagsvåpen har.

Våpenet er produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk like etter 1890, ut ifra serienummeret på Jarmannsiktet, og det er ellers benyttet ubrukte eller ukurante Kongsbergdeler. K stempel på låsen formodes å være tidlig 1800-talls Kongsberg stempel.
Siden ferdig maskinert løp påmontert perkusjons plugg har fått Kongsberg-stempel og nummer 77 er det i hvert fall lite trolig at en bøssemaker har fått bestilt og levert disse delene fra Kongsberg for selv å bygge opp våpenet.
Kan det ha blitt produsert 77 eller flere helt like våpen - eller er dette nummer 77 i en serie av forskjellige perkusjonsvåpen som er laget av gamle deler?

Det er ikke noe som tyder på at siktene er skiftet ut i ettertid, og da våpenet ikke viser bruksspor ville det virke underlig å bruke penger på en oppgradering når våpenet ikke var i bruk.  
 
Hvis bristen i hovedfjærer har skjedd like etter våpenet ble levert fra Kongsberg i 1890, kan det være mer sannsynlig at eieren bare har satt våpenet i skapet og ikke så noe ønske eller behov for å få det reparert ?

Hva kunne være grunn til at dette gammeldagse våpenet i det hele tatt ble produsert i 1890 (som jeg antar) - var det for å kunne tilby private et rimelig alternativ etter avslutningen av produksjonen av Remington riflene der de siste leveransene til private var levert i 1887, og de nye Jarmann geværene som nå var å få kjøpt fra KV? - og samtidig kunne KV bli kvitt noen gamle perkusjonslåser og andre ukurante deler som de hadde liggende på lager ?
Inventar riflene ble tilbudt for 8 Spd i 1863 (tilsvarer 37 kroner ved endring av myntenheten i 1875, mens Remington våpen var priset til Kr 40 med bajonett i 1882/83 grunnet maskinell og rasjonell fremstilling. Med "rett" prising i 1890 kunne det vel tenkes at det var noen private som tok til takke med noe gammeldagse munnlader perkusjonsvåpen?

Hvis vi går tilbake til november 1862 der Kongsberg våpenfabrikk tilbyr leveranse somme 1863 av over 100 stk rimelige 4''' perkusjons inventarrifler av delvis ukurante/gamle deler dersom interessen er til stede, finnes det nedtegnelser som viser at det faktisk ble produsert eller levert slike inventarrifler, og i hvilket antall ?
Har noen bilder eller beskrivelser av hvordan disse så ut ? Jeg vil anta at de ikke ble levert med kinnpute slik som private våpen var.

Private Kongsberg våpen er et fascinerende samlerfelt som det etter min mening er alt for lite tilgjengelig informasjon om :crying:

Det er sikkert flere som har andre synspunkter om dette perkusjonsvåpenet - så jeg ser med glede frem til å høre andre sine meninger.

Bilder:Jon

Ja da var vi like langt, kan nevne at der var en lang artikkel om de tidlige skytterlagsvåpnene i MTM for noen nr siden.

Der er litt om temaet her også: http://www.forum.svartkrutt.net/index.php?mode=thread&id=16669
Bl.a. bilder av munnladningsrifler og skriv om salg og tilbakekallelse av inventarieriflene i Centralforeningen i 1883. Dette hadde sin bakgrunn i opprettelsen av Folkevæpningssamlagene som ble en skarp konkurrent til Centralforeningen.

jæger justnæs

Spennende rifle.
Er du sikker på at det er tapp i kammeret? Jeg tenker at det er sannsynlig at så finkalibrede rifler som denne har et brennkammer som er trangere enn riflingen. Eksempelvis M1860 Wrede, Whitworthriflene etc.
Best når det smeller!

truls inge

Hei Jon
Takker for innlegget ditt - nå har jeg bladd i gamle årganger av MTM, og finner en artikkel i MTM 116 av juni 2004, side 42 & 43 "Sivilt perkusjonsgevær fra KV" av Geir Saakvitne - er det denne du referer til ? Det avbildede våpenet har nummer 107 og er med kinnstøtte og bajonettklakk dekket av stokken, i tillegg til å være glattløpet 13 ,3 mm. Redaktørens kommentar er at dette er et våpen produsert av KV i ca 1861 med deler fra en KV jegerrifle M/1821, og at det er registrert noen få tilsvarende geværer med serienummer opp til 209 - alle innbyrdes forskjellige.
Det mest interessante ved dette geværet er at det ser ut til å benytte den samme låsen som er i mitt våpen.

Bilder fra MTM 116 - håper det er greit at jeg legger ut disse på Forumet:asswipe: :truls inge

Hei jæger justnes

Du har helt rett - jeg har nå tatt plasticin avtrykk, og løpsdiameteren går ned til ca 7 mm på de innerste 43 mm av løpet.

Jon

Den jeg mener er i MTM nr 160 med en laaang artikkel om skytterlagsriflene.

truls inge

Hei Jon
jeg har dessverre ingen MTM hefter etter nr 134 - er det noen som kan hjelpe ?:-P

JanS

Viser til mine svar av 2 og 3.3 om rifla som jeg fortsatt mener er en sammensetning av deler (som beskrevet av Blomqvist) fra Kongsberg og utenlandske deler. Delene er fra forskjellige tidsepoker hvor avtrekkerbøylen er eldst (fra tyskt/franskt militærmuskettfra 1840-tallet?). Rustangrepet medførte tanker til Palebrannen. Deretter følger perkusjonslås med hane (Enfield/Springfield?), deretter endestykke til løp, ladestokk, KB-remingtonløp med 77 nede til høyre for K-en (skjeivstempling 1877?) og baksikte fra en Jarmann M/1884 fra hæren med nummer 16237. Sistnevnte geværer ble overført til landstormen etter Kragen overtok. Deretter begynte omgjøring til fangst/redningsgevær M/28 på Kongsberg. Fra samme auksjon ble også en sammensatt sabel med KB-stempla klinge med eikeskaft og messingkurv ala US -1860-65 solgt. Jeg antar de kommer fra samme samler/tusenkunstner og mine tanker går til maleren som fikk våpendeler/brente deler i steden for kontanter da Forsvarsmusset ble pusset opp.;-)
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.

truls inge

Da fikk jeg kjøpe MTM heftene jeg manglet fra en kjekk kar gjennom Markedsannonsen :ok: