Soldat nr 29 i Holtålske Compagnie

Started by FrankWS, 26. April 2018 kl. 13:37:17

Previous topic - Next topic

FrankWS

Har forstått det sånn at stemplingen HC 29 på krutthornet står for Holtålske Compagnie og 29 står for soldaten som hadde hornet.
Kompaniet ble opprettet i 1747 som et av tre kompanier, Hofske, Elverumske og Åmotske i den søndenfjelske skiløperbataljonen. Det ble i tilegg opprettet en nordenfjelske skilløperbataljon  som også hadde tre kompanier Holtålske, Snåsenske og Meråkerske. Så spørsmålet er- Er det noen som vet navnet på soldaten som hadde nr 29 i det Holtålske Compagni. Hadde vært artig å funnet navnet, plassen personen var fra.
 Kanskje et umulig spørsmål å få svar på, men kan være noen skriv der ute som navnet står på.

Roy-Terje Kjoberg

Har du kartlagt rissingene som er på hornet og eliminert eventuelle navn?
Mer samler enn skytter.

munnlader

Artig med avdelingsmerkning !

H = Det er noen infanteri kompanier som starter med "H" under perioden som det fine krutthornet ditt sannsylighvis er fra.

Fra kaptein Lars Kiærlands oversiktsplansje over Den norske hærs organisasjon, 1628 - 1817, utgitt av Forsvarsdepartementet i 1946:

http://da2.uib.no/haer1789.htm

FrankWS

Har prøvd å tyde det men klarer ikke se hva som står der.

Tinytim

Dette er et jeger krutthorn M/1778,og har vel sikkert vært brukt der eller i et skiløperkompani, men siden dette sikkert ikke var et personlig krutthorn men tilhørte soldat nr.29 så vil jeg tro at der er vanskelig å finne ut hvem som har brukt dette.

JanS

Det er riktig som Tinytimmen skriver at M/1778 krutthornet H.C. 29 ikke er noe personlig våpen til en bestemt person, men til skiløpersoldaten nr. 29 som representerer flere skiløpere som hadde dette nummeret i perioden 1778 -1826. Offiserenes navn i denne perioden finnes i boka "Den Nordenfjeldske Skiløberbattailon" av Rolf Rasch-Engh fra 1997. Hvis de militære rullene fra denne tid eksisterer så kan du finne ut hvilke personer som var skiløpersoldat nr. 29 i nevnte periode. I lokalhistoriske skrifter kan man kanskje også være heldig å komme over fortellinger fra personer som var skiløpere i denne og andre avdelinger hvor mulig soldatnummer er nevnt.
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.

Tinytim

Skulle være 1787, og det er ikke bare for skiløpere, men til jegere generelt og ble innført til bruk sammen med jegerrifle M/1785 og ble også brukt sammen med senere modeller av jegerriflene.
Som nevnt er det ikke sikkert det betyr at dette ble brukt i Holtålske Compani, etter 1810 ble det en annen organisering av hæren med flere jeger kompanier, også noen som begynner på H,og det er heller ikke sikkert det er en norsk merking, det finnes også danskekompanier på H.

FrankWS

jeg har boka Den søndenfieldske skiløberbatalion i krik og fred på side 233 står det følgende Dahlsbøydens Annex til Tolgen og på neste side 234  står det 29 skiløber peder Erichsen Nord-Wangen alder 26, høyde 64 3/4 tommer, inn rullet i 1779, avtjent i 4 år , bodde hos foreldrene på gård. Er dette fra holtolske kompani?

JanS

I Søndenfieldske skiløberbattailon så må H.C stå for Hoffske Companie.
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.

reldor

> Har prøvd å tyde det men klarer ikke se hva som står der.

Hei
Jeg har hatt hell med slik tekst ved å bruke bilder med høy oppløsning i Photoshop,
og da prøve forskjellige filter eller kontraster og lignende, må prøves frem.
Da har teksten noen ganger blitt lesbar....


R.
Religion er menneskets seier over fornuften.

JanS

Et krutthorn M/1789 med H C 29 er vanskeligere å forholde seg til om opprinnelsen er Holtålske eller Hoffske skiløperkompani eller dansk krutthorn fra Holstein. Siden krutthornet befinner seg i Norge og bokstav-/tall type ser litt primitive ut så kan man anta at det alltid har vært i Norge. Men sikker kan man ikke være fordi mange samlere har kjøpt danske gjenstander til sin samling som aldri har vært i Norge. Ved neste salg "blir" disse Norske. Danmark har aldri hatt noen skiløperkompani og derfor vil merkingen på skiløpersabelen M/1787 gi oss informasjon om merking. Danske Blankvåpenboka, har på side 64 en skiløpersabel gitt som gave fra Hovedarsenalet i Oslo. Parerbøylen har innslått M.C no. 17 (Meråkerske compani fra Nordenfjeldske Skiløperbataljon). Min er fra samme med no.18! Forfatteren Ragnar Steen av "Den Sønderfjeldske skiløperbataljon" boka fra 1996 skriver på side 201:"I og med at både Holtaalske og Hoffske har en H som første bokstav så er det selvsagt umulig å kunne si om en sabel med den merkingen hører hjemme i det ene eller det andre kompaniet, men en kan iallefall med stor sikkerhet si at den har vært brukt av et skiløperkompani. Det ser ellers ut til at de nordenfjellske skiløperkompaniene har vært nøyere med å merke sine sabler, enn hva som har vært tilfellet ved den sønnenfjellske, uvisst av hvilken grunn." Derfor siden ingen punktum mellom H og C så tilhører kanskje nevnte krutthorn Hoffske compani hvis et likt krutthorn finnes med H.C og nummer (Holtålske compani).
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.

munnlader

Du har jo rett i mye av det du skriver Jans. Det eneste jeg syns er verdt og påpeke er at Norge var del av Danmark. Dvs Danmark og Norge var samme land. Slik sett er det ikke et nasjonalt skille på våpen under perioden vi var del av Danmark.

Om våpenet er brukt i Norge eller ikke blir en mere riktig måte og bringe dette frem på. Mulig jeg er litt "feinschmecker", men jeg liker og å ha kontroll på detaljene. Det utelukker ofte mange som ikke, har noe og bidra med. Siste er ikke rettet mot deg eller noen i denne tråden:-)

Ellers tror jeg det er en god blanding av Norskbrukte våpen i Danmark og vis-aversa.

JanS

De fleste samlere av DN-våpen vil ha våpen med norsk historikk. Hvis det ikke er snakk om våpen spesielt produsert/innkjøpt for/til Norge så fikk vi for det meste "utrangerte" våpen fra Danmark med dansk merking som ved ankomst fikk inngravert typisk norsk merking. Som historieinteressert "norsk" samler vil man ha "ekte" varer og ikke lure seg selv og andre med danske uten noen norsk historikk. Derfor ser man oftest at "danske" våpen kjøpt for vidersalg i Norge ikke oppnår ønsket pris. På grunn av den historiske enveisreisen fra Danmark til Norge så mangler danskene våpenmodeller som de kjøper tilbake fra auksjoner i Norge og utlandet.
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.

munnlader

#13
Litt på siden av trådens fine emne, men du vekker min nyssgjerrighet:-)

Så rent våpenhistorisk sett, hvor hvil du plassere denne fra det Delmenhorstiske Regiment Gw:

https://bruun-rasmussen.dk/m/lots/0D623A317CDF?category_id=513

Tysk, Dansk eller Norsk ?

Litt bakgrunnshistorie:

http://www.bergenbyarkiv.no/bergenbyleksikon/arkiv/1424594

Hvordan forholder vi oss til marine våpen fra perioden vi var del av Danmark ? Skipene seilte jo til mange steder og ofte mellom Norge og Danmark. Mannskapet var Hollendere og Nordmenn, mens de fleste offiserer var Dansker med noen unttak som Tordenskiold og andre. Norske eller Danske våpen ?

FrankWS

Jeg leser med stor glede det dere skriver. Håper tråden blir lang. :-)

JanS

Delmenhorst er en by i nordvest Tyskland hvor Danmark hadde overherredømmet fra 1667 til 1773. Det Delmenhorstiske Regiment Gw er et "dansk" regiment som bestod av geworbende/vervede leiesoldater fra flere europesiske land som ble sendt på oppdrag hvor det  DN-riket hadde problemer og deriblant ble regimentet sendt til Bergen og Kristiansand i sine siste år som vist til. Dermed kan både dansker, nordmen og tyskere ha historisk interesse. Problemet er bare at auksjonsfirmaet oppgir at det meste er "nylaget" og riksvåpenbladet mangler rester av forgylling som burde bekymre en mulig kjøper. Kanskje budet så langt avspeiler at noe er galt og kanskje dreier dette seg om en nyere kopi laget til et tidligere dansk forsvarsjubileum hvor overherredømmet var viktig å markere. Gjenstanden kommer fra Danmark og mange norske samlere har blitt grundig lurt av "nordens j----". Marinevåpen er mer av historisk fellesinteresse siden de er mindre detaljmerket og vanligvis er det bare entrebilene som har C5 eller C7.
Utestengt bruker. Ta informasjonen i innlegget med en klype salt. Admin.

jbw

Faldt tilfældigt over emnet. Blev Holtenske Jægerkorps ikke sendt til Norge, og kom til at danne grundstammen i kongens livgarde?

OJM

Quote from: FrankWS on 26. April 2018 kl. 13:37:17Har forstått det sånn at stemplingen HC 29 på krutthornet står for Holtålske Compagnie og 29 står for soldaten som hadde hornet.(..)

Skiløperavdelingene benyttet en annen krutthorntype, derimot er det gode sjanser for at dette hornet har tilhørt jeger 29 i Hølandske Jegerkompani, Akershusiske Skarpskytterregiment, 1810-1818. Navn kan finnes i de militære rullene på riksarkivet.

Quote from: jbw on 12. August 2023 kl. 18:10:01Faldt tilfældigt over emnet. Blev Holtenske Jægerkorps ikke sendt til Norge, og kom til at danne grundstammen i kongens livgarde?

Holstenske Jegerkorps, i sin første form, ble sendt til Norge ifm. felttoget i 1788. Norske Jegerkorps ble så opprettet før felttoget ved at man midlertidig avga rifleskyttere og dragoner fra øvrige norske regimenter sammen med med denne kadren. Etter felttoget returnerte mannskap og underoffiserer til Danmark. HMKG ble opprettet nesten 70 år senere, hadde organisatorisk utgangspunkt i et kompani av Norske Jegerkorps, men mannskapet var i stor grad nyvervet.