Registrering av antikke våpen

Started by arvegutt, 22. October 2018 kl. 6:47:18

Previous topic - Next topic

arvegutt

I siste nr av muskedunderen under "Presidenten har ordet" blir bla våpenloven tatt opp. Der står det bla at lisensfritak for antikke våpen ikke er sikret i loven. Hva vil dette si, vil det bety at antikke våpen blir registreringspliktige? hvis dette også blir gjennomført så vurderer jeg bare å gi f... i hele skytesporten, men det er vel kanskje det "de" aller helst ønsker..

Roy-Terje Kjoberg

Det blir kanskje som med hagler kjøpt før 1990 at det blir registreringsplikt ved salg? Regner med at det gjøres plass på budsjettene fremover slik at de kan ansette saksbehandlerer på våpenkontorene - for etter den katastrofale fjernpolitireformen har behandlingstiden på våpensøknader økt dramatisk ved enkelte våpenkontor.
Mer samler enn skytter.

Mr. Pitt

I Sverige og Danmark er vel all patronvåpen registreringspliktig.
Fikk en mistanke om dette når jeg så to 1867 rulleblokker fra 1874 på Ekeberg for noen år siden som var plombert.
Tror ikke det gjelder stiftenning.
I Danmark må man til og med ha samlerlisens på bajonetter.
Old gunfighters never die, we just go on smellin like black powder.

Tinytim

Det er ikke alle patronvåpen som er reg.pliktige i våre naboland, kun de som har gasstett patron, og det gjelder også stiftantenning, men ikke tennåls gevær med papirpatroner som Dreyse.

kjberg

Det var vel ikke helt uventet at dette skulle komme opp.
Mye lugubre folk der ute som benytter seg av 1890 reglen.
Mange av disse våpen bruker jo ammo som er lett å få tak i.
Det er jo bestandig de som har dette som seriøs hobby som skal staffes.
Håper vi lander på noe som er spiselig for oss alle.

TMB

Lovlyden er endret, og med den politiske agenda som nå herjer over Europa så skal vi ikke se bortifra at dere alle blir "hardbarka kriminelle" per defininsjon av den nye lovgivningen. Kun med eierskap av ett par tidligere definerte antikke våpen hjemme.

Og de av dere som klarer å bli godkjent som samlere, nåde dere om dere fyrer av våpnene deres på banen. De er jo samleobjekter, og skal ikke brukes.

Ris til egen ræv. Fy skam dere for å sove i timen.

Roy-Terje Kjoberg

Forsøkte å ta dette opp her inne for noen år siden men fikk da mer eller mindre beskjed om å stikke hode i sanden og vente på at det gikk over av seg selv. Helt eng med TMB: Ris til egen ræv.
Mer samler enn skytter.

Mr. Pitt

Leste igjennom våpenloven for i år, der stod det ikke noe om dette, det er antagelig et forslag til fremtidig lov.
Man vet jo hvordan det er med forslag, de fleste blir forkastet.
Fant heller ikke noe i forskriftene.
Old gunfighters never die, we just go on smellin like black powder.

Roy-Terje Kjoberg

Det har vært sagt at det skal flyttes over i forskrift - uten at jeg husker hvem som har sagt det. Mener det ble henvist til forarbeidene til den nye loven.
Mer samler enn skytter.

Parelius

I påvente av ny våpenforskrift er det den gamle som gjelder naturlig nok.
Lover uttrykker seg mer generellt og det spesifikke kommer først frem i forskriften. Dog skal forskriften ha hjemmel i loven.
Om også ny forskrift også ut på høring etc.er jeg usikker på. I så fall har man jo en viss påvirkningsmulighet der.
At ting skal ikke ha tilbakevirkende kraft er jo et prinsipp man normalt følger i lover og forskrifter, men det gjenstår å se.

G.Larson

> At ting skal ikke ha tilbakevirkende kraft er jo et prinsipp man normalt følger i lover og forskrifter, men det gjenstår å se.Om det blir forbudt med skarpe svartkruttvåpen fra og med i dag så er det fortsatt ikke tilbakevirkende kraft.
Ståle B.

Roy-Terje Kjoberg

Så får vi håpe at dette ikke blir en snever diskusjon om tilbakevirkende kraft. Når en ny forskrift kommer på høring så vil nok organisasjoner på høringslisten la dette tilflyte allmuen. Da er det om å gjøre å få sin stemme hørt og sørge for at de innspill man måtte ha kommer frem til de som er inkludert i høringen.
Mer samler enn skytter.

festus

> Om det blir forbudt med skarpe svartkruttvåpen fra og med i dag så er det fortsatt ikke tilbakevirkende kraft.


Det ble det for de som kjøpte Garand og M14 til jakt. :-(
"En mann kan aldri ha for mye rødvin, for mange bøker eller for mye ammunisjon"
- Rudyard Kipling

G.Larson

Nei, de må bare kvitte seg med de. De kan ikke bli straffet for noe som var lov før. Men beholder de børsene så kan de straffes etter at ny lov er trådd i kraft. Noen mener kanskje det er tilbakevirkende kraft, men da må de lese seg opp på dette.
Ståle B.

festus

> Nei, de må bare kvitte seg med de

Ikke "bare" å kvitte seg med dem når ingen får lov å kjøpe dem. Da er valget mellom å selge ut av landet med tap, eller destruere. Det er snakk om lovlig ervervede våpen i titusenkroner pluss-klassen. Hadde de fått lov å beholde dem, men ikke selge videre, hadde det vært noe annet. Godt mulig dette ikke er tilbakevirkende kraft etter en eller annen juridisk spissfindighet, men så lenge folk straffes økonomisk i etterkant for noe de har gjort med myndighetenes velsignelse er det i høyeste grad tilbakevirkende kraft etter allmenn rettsoppfatning.
"En mann kan aldri ha for mye rødvin, for mange bøker eller for mye ammunisjon"
- Rudyard Kipling

Roy-Terje Kjoberg

Å kvitte seg med de til "sterkt redusert pris" er jo et alternativ til plombering da.  Det kan også bli registreringsplikt slik som for plomberte våpen. Da må vi ikke bli overrasket om det påløper en aldri så liten registreringsavgift.Så kan det hende at ingenting skjer i sakens anledning og vi kan fortsette som før. Spennende blir det uansett.
Mer samler enn skytter.