Hærmuseets årbøker på Nasjonalbiblioteket.

Started by Mr. Pitt, 06. March 2019 kl. 12:13:34

Previous topic - Next topic

Mr. Pitt

Noen av disse og FMU's utgivelser kan leses elektronisk, bla Merkerkatalogen 1960, på:

https://www.nb.no/search?q=h%C3%A6rmuseet&mediatype=b%C3%B8ker
Old gunfighters never die, we just go on smellin like black powder.