Larsen tennstempelrifle – Larsen's patron 3’’’?

Started by Fossekall, 03. February 2019 kl. 18:56:34

Previous topic - Next topic

Fossekall

Iblant dukker det opp utfordringer med å identifisering av kaliber i gamle patronvåpen.
I dette tilfellet gjelder det kaliber for en Larsen tennstempelrifle (Drammen) hvor jeg har funnet ut en del, men allikevel ikke nok til å fastsette kaliberet med sikkerhet.  

Bildet nedenfor viser til venstre en hylse jeg har skyteformet i det aktuelle kammeret (en nedkappet og formet 450 NE hylse) og til høyre ei hylse i kaliber 10,65x47R MS Swiss (SAA 6765) til sammenligning.  Sistnevnte mente bl.a. Jon Steinsnes kunne være identisk med Larsen 3''', en patron som også ble benevnt som «10 mm».Som det fremgår har disse hylsene klare likhetsstrekk.
Det er vanskelig å si om forskjellen kan relateres til kammervariasjoner, men jeg er uansett usikker på om rett kaliber er 10,65x47R MS Swiss/evt. Larsen 3''' eller noe annet?
Jeg håper derfor på hjelp fra forumets medlemmer og nedenfor følger nærmere informasjon.

Basert på kammeravstøpning og skyteformet hylse har jeg funnet ut følgende;
-Hylselengde max. 47 mm  
-Rim diameter max  .663"/16,86 mm
-Rim tykkelse max  .100"/2,5 mm
-Base max. .548"/13,91 mm
-Utvendig mål på hylsemunning er .458"/ 11,63mm
-Løpet måler .416"/10,56 mm på bommene, med en største løpsdiameter på .433"/10,99 mm.

10,65x47R MS Swiss hylsen passer fint i kammeret, men på den hylsen jeg har er det en forhøyet rim som er litt for tykk.  Dette kaliberet har for øvrig kjente kulediametere som varierer mellom .422"/10,74 mm og .426"/10,83 mm iflg. Ecra's database.  

Den største kulediameteren jeg kan benytte i 450 NE hylsa etter passe justering med neck reamer ligger på ca. .420"/10,66 mm.
Forhåpentligvis en ren blykule på .420" med en god svartkruttladning bak i stand til å fylle den aktuelle løspdiameteren på .433".   Alternativt kan jeg benytte en kulediameter på rundt .430" og size bakre del av kula til .420" slik at den passer i hylsa.  

Det fantes et stort antall patroner i 10-11mm x 46-47mm-kategorien i Europa fra rundt 1870-1880 tallet. Mange av disse hylsene var svært like og med klare fellestrekk med 10,65x47R MS Swiss, men spørsmålet er hvor sannsynlig det er at Larsen anvendte noen av disse?
Det godt mulig at kaliberet i min tennstempelrifle kan være 10,65x47 MS Swiss/ Larsen 3''', men jeg holder også muligheten åpen for beslektede hylser/kalibre.
Dette gjelder blant annet 10,7x47R MS Target (DWM 168, Dixon MS30), 10,9x47R MS Target (Dixon MS 32, Lorenz 248) samt de norske 11,1x46,5R  F.H. og dessuten 11,1x47R F (Dixon SC3 og SC2) som det spekuleres på om kan knyttes til Hagen.

Det ligger en betydelig kompetanse blant forumets medlemmer og er takknemlig for alle innspill som kan kaste nytt lys over dette spørsmålet!   Videre vil jeg tro at det finnes et antall tennstempelrifler i samme kaliber rundt forbi og kanskje noen av dere sitter med løsningen?

jæger justnæs

Spennende tema. Kan ikke si at jeg har vært borti kaliberet men har erfart at selv 'teoretisk sett' altfor små prosjektiler i mykt bly stukes opp og kan gå forbausende godt i svartkruttvåpen.

Nå kommer mine gjetninger uten kilder:
Angående skyteforming og kammerfoskjell, her finnes det nok mye rart. En ny brotsj ble muligens laget ekstra stor for å kunne brukes lengst mulig?
Kanksje gjorde børsemakeren små endringer på en eksisterende patron for å sikre seg at kunden måtte komme tilbake for å kjøpe tilpasset ammunisjon?

De skyteformede hylsene er fine, det er derimot vanskelig å si om den gamle er skutt flere ganger eller med ballistitt eller tilsvarende. Kanskje det gir andre trykkforhold?
Uansett, jeg har opplevd at selv om flaskehalspatroner i teorien skal kamre på skuldra hender det at de 'sklir' bakover om man har en tynn krave. Kanskje bør man være åpen for å sammenlikne hylsene som dette:

Best når det smeller!

Fossekall

Takk for dine betraktninger Tor Bjarne.
Jeg tror som deg at forskjeller relatert til kammer/brotsj kan være en forklaring siden hylsene er såpass like.  Hylsen til høyre i 10,65x47R MS Swiss er for øvrig uskutt og gir således et godt referansepunkt.
Larsen må ha laget et visst antall av sine våpen for 3''' patronen og i katalogen fremgår det at dette kaliberet ble levert både i tennstempel og remington-rifler. Da håper jeg det dukker opp flere her på forumet som enten har Larsen-rifle i dette kaliberet eller som på annen måte har ytterligere info!

Svenskene hadde også en variant av dette kaliberet som het 10,5x47R.  Det var Husqvarna som levere dette kaliberet i sin sivile rolling Block modell 33. Det kunne være interessant om noen har mer eksakt kunnskap om denne patronen og eventuelle mål. Den ser ut til å ha fellestrekk med de avbildede hylsene over.

Roy-Terje Kjoberg

Du skriver Drammen i parenes i første innlegget ditt og da regner jeg med at tennstempelriflen din er laget der. Vet du om de belgiske børsene også ble laget i samme kaliber som din?
Mer samler enn skytter.

Fossekall

Rifla er merket "H.Larsen, Drammen" på toppen av løpet/kammeret på vanlig måte.
Løpet må imidlertid være produsert i Liege siden det bærer "ELG" merket.

Øyvind F.

Det virker som at de belgiske Larsen-geværene ble kamret i Norge, i hvert fall per mai 1881. : https://forum/svartkrutt.net/index.php?topic=26563]Sakset fra denne tråden:

Den første Del af Arbeidet, nemlig Geværdelenes Forarbeidelse, Sammenpasning, samt Puds og Udstyr paa Laas, Skjæfte, Beslag og Pibe udvendig, gjøres i Liége.

Derimod bliver i Drammen Piben rettet, renboret og riflet, Sigterne opsatte og regulerede, Laasene regulerede og Geværerne indskudte. De Geværer jeg hjemfører fra Liége er altsaa ikke færdige Geværer, uagtet de ved en løselig Betragtning ser ud som færdige, da Geværernes udvendige Dele ere afpudsede og indsatte. Men alt som betinger Geværernes Brug og Skudsikkerhed udføres i Drammen under mit eget Tilsyn.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.