Høringsnotat om ny våpenforskrift

Started by Øyvind F., 16. March 2020 kl. 8:48:19

Previous topic - Next topic

Cap'n Redneck

"Forenklet behovsprøving" betyr at man ikke lenger trenger å søke om f.eks. flintlåspistol til klasse "Cominazzo Replika" eller "Tordenskiold".  Det er nok å oppgi "svartkruttskyting". 
Det er heller ingen antallsbegrensninger på hvor mange flintlåspistoler man kan erverve til svartkruttskyting, foreløpig....
Jeg har selv nylig fått innvilget et tjue-talls våpensøknader til "svartkruttskyting", og våpenkontoret i Trøndelag skrev at siden de ikke hadde mottatt noe rundskriv fra PoD ennå som begrenset antallet svartkruttvåpen man kunne erverve, så gikk det iorden i denne omgang. 
Underforstått fikk jeg inntrykk av at dette var et "smutthull" man jobbet med å tette....

Hva gjelder en replika flintlåspistol med riflet løp:  den tillates ikke brukt i klassen "Cominazzo Replika" etter NSU's regelverk, hvor det kreves glatt løp. 
Man har da fire valg:
1. Bore ut løpet til glatt.
2. Montere inn en glattløpet "liner" (innleggspipe).
3. Bytte ut hele det riflede løpet med et glatt løp.
4. Eller konkurrere i klassen "Kuchenreuter Replika", sammen med riflede perkusjonspistoler. 

Historisk sett fantes det jo riflede flintlåspistoler, om enn ikke i stort omfang, så det at NSU ikke har en dedikert klasse for slike replikaer er ingen hindring.  Det betyr bare at skytteren pålegger seg selv et handicap ved å skyte med flintlås i samme klasse som perkusjonsskyttere.

Jeg har hørt at praksis nå er at våpenkontorene fremdeles krever medlemsskap i svartkruttgruppe for å erverve svartkruttvåpen, til tross for at forskriften kun spesifiserer "sikkerhetskurs fra klubb med svartkruttgruppe".  Dette er også noe som sannsynligvis vil bli stadfestet i et kommende rundskriv.
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

Bryggbanen

Takk for utfyllende svar, setter pris på det. Det er veldig interessant. Likevel lurer jeg fortsatt på hvorvidt våpenkontoret i Odda vil dele din følgende tolkning av loven, når det gjelder første setning delen.

""Forenklet behovsprøving" betyr at man ikke lenger trenger å søke om f.eks. flintlåspistol til klasse "Cominazzo Replika" eller "Tordenskiold".  Det er nok å oppgi "svartkruttskyting".
Det er heller ingen antallsbegrensninger på hvor mange flintlåspistoler man kan erverve til svartkruttskyting, foreløpig...."

Alternativene 1-2-3 går an, men det er vel ikke våpenlovens hensikt at man kan søke et udugelig våpen med lovnad om å modifisere den til senere bruk i eksisterende klasse?
Alternativ 4 er interessant, står det noe om dette svart på hvitt i NSUs regler, noe jeg kan vise til?

På den innvilget søknaden min hadde jeg skrevet ".45 smooth" i kaliber og "Cominazzo" i den store ruten som heter "Andre opplysinger osv..." Jeg er usikker på hvordan jeg burde gå frem når jeg sender søknaden tilbake for endring. Skal jeg på vedlegget forklare at jeg ønsker det endret til .44 bare, eller .44 riflet? Hvis jeg bar dem fjerne "Cominazzo", hvordan skal jeg da være sikker om det vil være nok å be dem skrive "svartkruttskyting" ?

Jeg er medlem i NSF, DSSN og NSU, selv om jeg har aldri skutt med svartkrutt. I klubben min skytes det bare Mariette. Tviler på at å skyte flint er som å fly F35, så dette klarer jeg nok.


Nils

§ 5-5.Erverv av replika-, luft- og fjørvåpen
Politiet kan utan behovsprøving gje løyve til å erverve og ha reproduksjonar av rifler, haglevåpen, pistolar og muskett, som berre kan ladast frå munningen. Det same gjeld for reproduksjonar av perkusjonsrevolverar eller perkusjonsrifler som ladast i tønne, samt kammerladarar. Politiet kan berre gje løyve etter første og andre punktum til personar som har gjennomført tryggingsopplæring hos skyttarorganisasjon med godkjent skyteprogram for den aktuelle våpentypen. Fritaket frå behovsprøving gjeld likevel ikkje for erverv og innehav av tønne til revolver eller rifle, eller andre våpendelar som kan gjere eit perkusjonsvåpen om til eit patronvåpen.

Politiet kan utan behovsprøving gje løyve til å erverve og ha luft- og fjørvåpen som er laga for å kunne skyte prosjektil med diameter større enn 4,5 millimeter.


Her likestilles replika med luft og fjørvåpen.
Den eneste forskjellen er gjennomført tryggingsopplæring hos skyttarorganisasjon med godkjent skyteprogram for den aktuelle våpentypen som er noe en slipper med luft og fjørvåpen.
Det er ikke så mange år siden det ble innført registreringsplikt på luft og fjørvåpen over 4,5 millimeter, det er vel heller ikke meg bekjent noen forbund som driver med skyting med luft og fjørvåpen over 4,5 millimeter. Det eneste kravet for å få innvilget kjøpetillatelse på luft og fjørvåpen over 4,5 millimeter er en grei vandel. Så er munnlader replika kommet i samme kategori som luft og fjørvåpen men med et ekstra krav nemlig sikkerhetskurs for den aktuelle våpentypen, noe som etter min mening er veldig fornuftig. Etter en lang å hyggelig prat med våpenkontoret ble vi enige om at loven er veldig enkel, det nevnes ikke at vi må være medlem i noe klubb for å eie replika og det er ingen behovsprøving. Konkusjon ble at dette er likestilt med luft våpen over 4,5 millimeter, noe som enkelt og greit betyr vi kan skrive svartkruttskyting og legge med en erklæring på godkjent opplæring vist en ikke allerede har våpen av den typen fra før. Glem klasser og sånt. Kort og greit kan vi skrive,, Vil ha,, på søknaden.. 

Cap'n Redneck

Be våpenkontoret endre kaliber fra ".45" til ".44", og endre "Cominazzo" til "Kuchenreuter". 

Do not confuse them with facts...!  ;D


Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

Svartkrudt

En ting som har forundret meg lenge er at en kan kjøpe luftgevær som kan måles meg .45 ACP eller mer i anslag uten og ha noe spesielt behov mens armbrøst som jo er det samme som pil og bue å som er fritt er nesten umulig og få kjøpt uten spesiell grunn

Roy-Terje Kjoberg

Det er gjerne derfor det er greit å holde seg til svartkruttvåpen ;) Håper det vil komme en forskriftendring om ikke lenge som åpner for bruk av svartkruttvåpen til storviltjakt. Skal bare en forskrift om endring av forskrift til så er det gjort. Ros til de som allerede er igang med å påvirke :)
Mer samler enn skytter.

laffa

Det er ingen lov eller forskrift som utelukker svartkruttvåpen til jakt i norge. Det har imidlertid vært praksis hos politiet å ikke innvilge ervervstillatelse på replika svartkruttvåpen til bruk på jakt. Anslagsenergikravet som kreves til det aktuelle viltet, er det imidlertid skytteren som må dokumentere .

  laffa

Roy-Terje Kjoberg

Storviltjakt har et krav det kan være vanskelig å dokumentere for rene blyprosjektiler i svartkrutt ammunisjon - ekspansjonen.
Dette kravet er unntatt i jakt på småvilt - sånn at vi unngår misforståelser her. Mantlede kuler i 458 vil muligens klare kravet i 45-90. Ettersom mantlede kuler er en del av svartkrutthistorien oppfunnet av Eduard Rubin, direktør for den sveitsiske hæren i Thun i 1882 så da er det innenfor også.
De som kan å regne kan kanskje se om det er innenfor anslagskravet med en 350 grain mantlet blyspiss kule i 45-90 og svartkrutt. Så kan man se på tyngre kuler i samme slengen :D
Mer samler enn skytter.