Soldaten, dengang i Norge.

Started by Mr. Pitt, 16. June 2020 kl. 3:41:30

Previous topic - Next topic

Mr. Pitt

Old gunfighters never die, we just go on smellin like black powder.

Roy-Terje Kjoberg

En flott samling av bilder. Vi får håpe at flere vil bidra.
Mer samler enn skytter.