Mangel på krut

Started by Flintlås, 18. September 2005 kl. 12:29:54

Previous topic - Next topic

Flintlås

Kva har mangelen på krut hatt å seie for svartkrutsesongen for deg? Eg var tom allereie frå starten av sesongen og har så å seie ikkje fått skote eit einaste skot i år. Fortset det slik får eg vel snart polisen på døra fordi eg ikkje brukar våpna mine. No er det på tide å få krutet tilbake! Kva gjer NSU med dette??