Brødrene Jacobsen Drammen

Started by magne fjøsne, 28. January 2021 kl. 20:09:25

Previous topic - Next topic

magne fjøsne

Kan noen hjelpe med denne? Hvem var Brødrene Jacobsen Drammen samt tidsrom? Hva betyr N med stjerne over og  merkene som er mellom løpene under?
Mvh
Magne

Old Colt

Jeg kjenner ikke til Brødrene Jacobsen sånn umiddelbart.

Men merkingen er veldig typisk for våpen som ble produsert i Belgia, for så å bli tatt hjem og utstyrt med leverandørens/produsentens navn. Disse var det mange av! Stemplene er kjent som The Perron, brukt fra 1853 som produksjonsgodkjenning for våpen med låsing. N med stjerne er et inspektørmerke, brukt fram til 1877. Disse kan være flere forskjellige bokstaver, men kronen ble erstattet med en stjerne i 1877. Børsa er dermed eldre enn det. ELG er merke for sluttkontroll etter 1853. Aktuell tidsperiode er altså 1853 - 1877 (Med forbehold om mulige feil...  ;))

magne fjøsne

Tusen takk. Det hjalp en hel del. Da er det Jacobsen brødrene igjen. Det skulle vært interessant å få vite litt om dem også
Mvh
Magne

Cap'n Redneck

#3
Jeg har en litt annen tolkning av de belgiske stemplene, basert på denne kilden:

http://www.shotguns.se/html/belgium.html

"ELG inni en oval" benyttet fra 1810 - 1893.

"N med stjerne over" benyttet fra 1877 - 1990 av forskjellige våpenkontrollører.

"NON POUR BALLE" (="Ikke for rundkule/slug") benyttet fra 1878 - 1897.

Jeg vil derfor foreløpig konkludere med at haglgeværet kan dateres til perioden 1878 - 1893.


Hvem var så "Brødr. Jacobsen"?

I Hærmuséets Årbok fra 1962, s. 62; nevnes "Jacobsen, H... A.... som børsemaker i Drammen i 1893.

https://www.nb.no/items/3a4e7647d7acb12bfc76b195f51e7bd8?page=0&searchText=

Diverse søk på Digitalarkivet har frembragt følgende info:   https://www.digitalarkivet.no/
Her er det primært to kilder: Folketellinger og notater i kirkebøkene.
(Mitt inntrykk er at kirkebøkene kan være litt lemfeldige i sin omgang med yrkestitler; dvs. at personer oppføres som "børsemaker" før vedkommende har fullført læretiden og fått mesterbrev...)

Det var 5 stk. Jacobsen-brødre i Drammen: Carl (f.1863), Hans Andreas (f.1865), Sigvard (f.1868), Otto (f. 1871) og Martinius (f.1877).  Bare de tre midterste var involvert i børsemakerbransjen.


02.03.1884:  Hans Andr. Jacobsen er oppført som "Høvleriarbeider" ifm. en barnedåp hvor han er fadder.

31.12.1885:  Hans Andreas Jacobsen nevnes først som "Bøssemagerarbeider" i folketellingen i Drammen.  Arbeidsgiver oppgis å være Bøssemager Larsen.

20.11.1887: oppført som "Bøssemagersvend" ifm. dåpen av sin sønn Niels Ludvig.

01.01.1891:  Hans Andreas Jacobsen oppført som "Bøssemagermester" i folketellingen i Drammen.

11.03.1894:  Hans Jakobsen oppført som "Bøssemager" ifm. at han er fadder i en barnedåp.

27.11.1896:  Hans Andreas Jacobsen oppført som far i sin sønn Ivar's dåp i Strømsø, Drammen.
(ingen yrkestittel er oppført, og dette er også det siste digitale sporet jeg har funnet på H.A. Jacobsen.)


04.07.1886:  Sigvard Jacobsen er oppført som "Snedker" ifm. at han er fadder i en barnedåp.

20.11.1887:  Sigvard J. første gang oppført som "bøssemager" ifm. at han er fadder i nevøen Niels Ludvig's barnedåp.

14.10.1888:  Sigvard J. igjen oppført som "snedker" ifm. at han er fadder i en barnedåp.

16.11.1888:  Sigurd (sic) J. påny oppført som "bøssemager" ifm. et fadderskap.

01.01.1891:  Sigvart J. oppført som "Bøssemagersvend hos mester" i folketellingen i Drammen.
(det er naturlig å anta at "mesteren" er broren Hans Andreas.  Dette er det siste digitale sporet jeg har funnet på Sigvard Jacobsen.)


14.10.1888:  Otto J. oppført som "bøssemagerlærling" ifm. deltagelse som fadder i en barnedåp.

01.01.1891:  Otto J. oppført som "bøssemagerlærling hos mester" i folketellingen ii Drammen.

1892-93-94:  Otto J. oppført som "bøssemager" i tre ulike barnedåper.

03.12.1900:  Otto J. oppført som "Bøssemagersvend" i folketellingen i Drammen.

01.12.1910:  Otto J. oppført som "Løsarbeider, pa tomt" i folketellingen i Drammen.

21.06.1914:  Otto J. står oppført som far i sønnen Reiulf's dåp i Drammen. Ingen yrkestittel angitt.
(dette er det siste digitale sporet jeg har funnet på Otto Jacobsen.)


Sammenstiller jeg denne informasjonen så kan man med rimelighet dokumentere at børsemakervirksomheten "Brødr. Jacobsen" eksisterte med to til tre brødre involvert fra 1887 til 1894. 

Følgelig kan dateringen av haglgeværet innsnevres til ca. 1887 - 1893.

Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

Old Colt

#4
Du har helt rett, Cap'n Redneck. Jeg hadde tydligvis fingertrøbbel da jeg skrev om byttet mellom krone og stjerne; og fikk konklusjonen omvendt. Skrev riktig: "men kronen ble erstattet med en stjerne i 1877", men konkluderte med det motsatte når det gjaldt TS sin børse.  ;) Av en eller annen grunn hadde jeg i hodet mitt at bokstaven var med stjerne over.

Så ja, børsa er fra etter 1877 i og med at inspektørmerket har stjerne, ikke krone. Takk for nytting info om produsenten! Jeg støtter din angivelse av tidsperiode for produksjon 100%.

I stand corrected...

Old Colt

Old Colt

Det var da som.... "Av en eller annen grunn hadde jeg i hodet mitt at bokstaven var med KRONE over" skulle det være!!!

Old Colt

magne fjøsne

Her kom det mye og nyttige opplysninger. En stor takk til dere. Det kunne vært artig å høre om andre kan ha våpen fra Brødrene Jacobsen. De er iallefall helt nye for meg.
Magne 

Cap'n Redneck

Det er nevnt en Rolling Block i kaliber 10,15 x 61 merket "Brødr. Jacobsen" i denne tråden:

https://forum.svartkrutt.net/index.php?topic=1920.msg1920#msg1920
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......