Skytterstevne i Skedsmo, søndag 08.09.1861:

Started by Cap'n Redneck, 31. January 2021 kl. 21:24:17

Previous topic - Next topic

Cap'n Redneck

Romerike Historielag hadde en artikkel i sitt medlemsblad nr. 1 - 2003, hvor det refereres riktig detaljert fra det som må ha vært et av de første skytterstevnene i Skedsmo-området.

https://www.yumpu.com/no/document/read/54467764/2003-skytil-1-4

Her nevnes at Central-foreningen har bekostet premier bestående av et Kammerladningsgevær med sabelbajonett fra Kongsberg Våpenfabrikk og et munnladningsgevær med to kuleformer fra børsemaker Larsen i Drammen.
Blandt deltagerne skytes det med nye "Kongsbergrifler", miniérifler, "Enfield'ere" og gamle bjørnerifler (etter rekylen å dømme..!)
Bøssemager Larsen tar førstepremien med sin revolverrifle.
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......