Svartkrutt i 6,5 × 55 Krag-Jørgensen

Started by Øyvind F., 10. March 2021 kl. 18:07:43

Previous topic - Next topic

Øyvind F.

Mot slutten av 1890-årene begynte Krag-Jørgensen-geværene å vinne innpass blant skyttere og jegere, men det var ikke alle som hadde tilgang på røyksvakt krutt. Og i nøden spiser fanden fluer. Norsk skyttertidende meldte at en jeger fra Smålenene som var i beit for det nye kruttet, ladet 6,5-patronene sine med «almindeligt sortkrudt». Det fungerte bra, og på toppjakt i 1898 skjøt han syv orrfugler med åtte eller ni skudd.

Nitedals Krudtværk lot seg inspirere av dette, og de foretok prøveskytinger med Krag og «kulkrudt» eller «kullkrutt». Forsøkene ble gjennomført med kort mantlet kule og svartkrutt, både brunt sportskrutt og Fn-krutt. Fn-krutt var for øvrig Nitedals prima svartkrutt som fantes i granuleringene F0N, Fn, FFn, FFFn og FFFFn. FN tilsvarer sikkert det vi i dag kaller Fg, F, P eller sveitser 5. Prisen per kilo for 1 kg Fn-krutt var 1,35 kroner om du kjøpte forpakninger på 10 kg og hele 1,45 kroner for kilospakninger.

Fra Nitedal ble det meldt at resultatene var «forbausende gode. Hastigheden var stor, jevnheden upaaklagelig og trykket meget lavt.» Anbefalt ladning var 3,30 gram Fn-krutt (50,8 grains). Ikke fordi denne ladningen nødvendigvis skjøt best, men fordi mange skyttere hadde kruttvekter med vektlodd for 1,65 gram Frølichs rødkrutt. Siden det kunne være vanskelig å skaffe vektlodd for 3,30 gram, så kunne skytteren simpelthen doble ladningen.

Men, Nitedal satte opp tre hovedregler som «ikke maa oversees»:

1. Skyd ikke med kulkrudt og lang kugle
2. Indskyd geværet med den nye slags ladning, før du gaar tilskogs
3. Puds riflen med rigelig olje for hvert 5 skud du skyder med kulkrudt

Dersom man ladet med lang kule, så ble «trykket for stærkt» og geværet kunne sprenges. Landsskytterstyret sendte inn 6,5 × 55-patroner med lang kule og svartkruttladning til Hovedarsenalets laboratorium i Kristiania, som foretok prøveskytinger med den innsendte ammunisjonen. Resultatene var skremmende:

«Ved de to første skud fik man saa høit tryk, at de vanskelig kunde maales, og ved det tredie skud sprang det for trykskydninger fabrikerede prøveskydningsgevær».

Merk at dette ikke er en oppfordring til å skyte svartkrutt i Krag-Jørgensen. Nyere erfaring har vist at slitasjen på løpet er stor når man skyter med mantlet kule og svartkrutt.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

Rednecknorseman

Veldig interessant! Jeg finner det merkelig at de ikke har fokus på at patronen må være helt full av svartkrutt? Nå har ikke jeg tatt meg tid til å vurdere de oppgitte kruttvektene, men har litt mistanke om at det blir "luftrom" i patronene? Kanskje derfor de fikk så voldsomt trykk? Merkelig egentlig, for på den tiden burde det fortsatt være god kunnskap om bruk av svartkrutt.

Øyvind F.

Jeg testet med 50,8 grains sveitser 5 (Fg) i en helpresset 6,5 × 55-hylse, og kruttet fyller helt opp til der skulderen begynner. Så det kan ikke ha vært snakk om mye luftrom.

Jeg vet ikke hvor stort hensyn det ble tatt til luft mellom kule og krutt på 1800-tallet. I Norskt Militairt Tidsskrift ble det en gang på midten av 1800-tallet hevdet at luft mellom kule og krutt var fordelaktig for effekten av skuddet.

Er det noen som har noe mer informasjon om dette Fn-kruttet til Nitedal? Hva står n-en for?
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

bubo

Vår venn Jon Steinsnes mente han hadde funnet svaret i denne pamfletten fra Krudtværket.
Ut fra bildene ser det ut som N-kruttet er en blanding av større og mindre kruttkorn,mens uten N ser mer ensartet ut..
Her finner man etpar-tre krudtbokser med N-krudt: http://kvf.no/ammo-lade-nitedal.php?filter=powder


Vidar

Det er riktig det Jon sa om FG og FN-krutt, men her er resten av historien. I 1887 holdt professor Peter Waage, som var en konsulent for Krudtværket, et foredrag hvor han fortalte om observasjoner han hadde gjort.Krutt med ulik kornstørrelse ga bedre resultater enn krutt med mest mulig like store kruttkorn.Krudtværket begynte derfor å levere "1ma" (prima)-krutt hvor kornene hadde ulik størrelse. Kruttet var dyrere og fikk navnet FN, FFN, og FFFN, hvor "N" står for "Nitedals". Det ordinære kruttet var fortsatt FG, FFG og FFFG.

Øyvind F.

Interessant, takk for oppklaringen. Det er vel ikke mange som har kommet til samme konklusjon som Waage m.t.p. ulik størrelse på kruttkornene. Vedlagt er en annonse fra 1887 trykket i Norsk Idrætsblad i 1887 der prima-kruttet er en del av sortimentet.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

The Dane

Jeg har skudt en del med SW#1 i min Kongsberg Colt.
Det griser meget men fungerer 100%. Og de måber på banen :-)
14 grains under en mantlet kugle er lige sagen.