11,5x57,5R LV Hunting (SAA8200) – Hans Larsen’s 3,5’’’ patron

Started by Fossekall, 16. April 2021 kl. 13:30:29

Previous topic - Next topic

Fossekall

De sivile norske svartkruttpatronene har alltid fasinert meg.
I et tidligere innlegg på forumet skrev jeg litt om Larsen's 3''' patron som ligger her; https://forum.svartkrutt.net/index.php?topic=27377.msg27377#msg27377

Jeg vil med dette gjerne knytte noen kommentarer til en av de andre norske patronene, nemlig 11,5x57,5R hvor Larsen selv benyttet betegnelsen 3,5'''.   Vi har sett flere bilder av denne patronen i årenes løp her på forumet, ikke minst takket være Jon Steinsnes mange gode innlegg og omtaler.  Det er imidlertid mitt inntrykk at det forekommer færre tennstempelrifler i dette kaliberet enn i de mer kjente kaliberne.

3,5''' patronen ble presentert første gang i Larsens priskuranter fra 1880 og 1882 og den benevnes her som 11 mm/3,5''' centralpatron (se foto).  Dette må utvilsomt ha vært en utmerket patron for skandinavisk storvilt.

På slutten av 1800-tallet ble det utviklet svært mange kalibre over hele verden og Hans Larsen fulgte åpenbart svært godt med i utviklingen og fanget opp nye trender og ideer tidlig.  Her fikk han trolig også ideer til noen av sine kalibre.  Det finnes i alle fall «nære europeiske slektninger» til flere av de sivile norske patronene.
Britene var langt fremme med utvikling av sine patroner og herunder en rekke varianter basert på .450"/11,6 mm kaliber. Her finner vi blant annet de velkjente 450 Black Powder Express (SAA8650) og 500/450 No1 Black Powder express (SAA8500) som begge oppnådde stor popularitet.
Britiske Westley & Richards utviklet imidlertid rundt 1873 en militærpatron som fikk betegnelsen 500/450 No1 Musket (SAA8185) og denne er svært lik 11,5x57,5R slik det fremgår av illustrasjonene nedenfor.
500/450 No1 Musket har en marginalt høyere skulderposisjonen, men ellers er de meget like.

Mine erfaringer er at 500/450 No 1 Musket patroner passer fint i 11,5x57,5R kammeret, men dette kan selvsagt variere noe avhengige kammertoleransene i den enkelte tennstempelrifle.

11,5 x57,5R har en original kulediameter på 11,6 mm (.457") og kulevekten lå trolig et sted rundt 480 grains. 
I Hans Larsens priskuranter vises denne patronen og tilhørende kuler med fettriller, men denne patronen ble også levert med papirviklede kuler.
Originale patroner i 500/450 No1 Musket hadde som oftest papirviklede kuler med en kulediameter på dia  .451" og kulevekt 480 grains.  Ferdig papirviklet var kulediameteren .457"

Når det gjelder ladedata for 11,5x57,5R vil det være naturlig å ta utgangspunkt i de originale dataene for 500/450 No1 Musket som følger:
450 grains blykule og 70 grains svartkrutt
480 grains blykule og 76 grains svartkrutt

Nye hylser i kal. 500/450 No1 Musket er å få kjøpt i det amerikanske markedet – alternativt kan man eksempelvis forme hylser med utgangspunkt i f.eks. 50-90 Sharps (SAA9205)

Personlig foretrekker jeg å benytte papirviklede kuler tennstempelriflene.  Det finnes flere aktuelle støpeblokker på markedet, blant annet leverer CBE i Australia .451" dia og 480 grains RN kule for papirvikling.  Denne skal forøvrig være meget lik den originale britiske, ellers finnes støpeblokker med de samme spesifikasjoner både hos Accurate molds og andre.

Det hadde vært meget interessant om flere kan dele sin kunnskap og erfaringer omkring 11,5x57,5R patronen og har noen en originalkula liggende hadde det vært meget interessant med foto, vekt og mål!

Vidar

[/img][/img][/img]Her er noe som kan hjelpe deg videre, nemlig et utsnitt fra Kynochs 1882 katalog som viser No.1 Musket. Dessuten et utsnitt av en Eley tegning fra 1919 som viser No.2 Musket.