Rolling Block ombygdt til cal 24 hagle - registreringspliktig?

Started by eindride, 31. May 2021 kl. 11:38:35

Previous topic - Next topic

eindride

Har en bekjent som ser på en Rolling Block ombygd til cal 24 hagle.
Hagla er stemplet 1873 på låskassen.

Han har diskutert med noen andre og fikk opplyst at denne ville være registreringspliktig grunnet ombygningen selv om den var produsert før 1890 - tidspunktet for ombygningen ville være avgjørende.
Det er ikke min oppfattelse men jeg har ikke denne type ombygde våpen selv og har ikke gravd dypt i regelverket.
Noen som har fasiten her inne?

Roy-Terje Kjoberg

Utfordringen er at det ofte kan være vanskelig - enn si umulig - å datere ombyggingen. Har alltid oppfattet at det er riflede løp som reiser spørsmål om registrering av våpen produsert før 1890.
Mer samler enn skytter.

volcanic

Dette er en svært interessant problemstilling. Ordlyden i forskriften er vel noe sånt som "svartkruttvåpen produsert før 1890", hvis jeg ikke minnes feil. Da ser jeg to spørsmål som må avklares:

-Er det et svartkruttvåpen?
-Er våpenet produsert før 1890?

Jeg antar det første spørsmålet kan glemmes. Da gjenstår spørsmålet om produksjonsdato og ombyggingen. Kan dette sammenlignes med andre typer arbeid på antikke våpen? Hva om man brotsjer kammeret for en annen patron, vil det bety at våpenet er å regne som "nybygd"? Eller noe så enkelt som å brotsje kammeret på en 12,17 for å ta hylser i kaliber 50/70, regnes det som ombygging? Hva om du bytter løp til et originalt antikt hagleløp kaliber 24, er det da registreringspliktig?

Eller om du frisker opp riflingen slik at du må støpe større kuler for å beholde presisjonen?

Det er kanskje ikke noen fasit her. Men selv om løpet er boret til hagle er det samme antikke løp som sitter i våpenet. Det er vel ganske sikkert at løpsbytte, der du bytter til et løp produsert etter 1890, vil gjøre våpenet registreringspliktig. Som med de svenske rulleblokkene ombygd på 1890-tallet.

Man må kanskje se til hensikten bak bestemmelsen i forskrift for å få en pekepinn. Har forskriften til hensikt å ramme denne type ombygginger? Vil ombyggingen medføre at bestemmelsen om ikke-registreringspliktige svarkruttvåpen blir uthulet? Jeg vet ikke svaret her.

Som forrige poster var inne på, er det vanskelig å tidfeste sånne ombygginger. Jeg antar dette begynte ganske umiddelbart etter at befolkningen fikk tak i de militære overskudsvåpnene, og fortsatte sikkert til bortimot 2. verdenskrig. Min bestefar bygget om slike, og han var født i 1901.


Hiorthefot

Eg trur nok svaret på dette er nokså enkelt. Denne utboringa av riflene gjer ikkje denne børsa om til eit våpen som kan brukast med moderne ammunisjon. Det er uansett fortsatt eit svartkruttvåpen.