Kongsberg Jarmann, SN 8

Started by anvil, 28. May 2021 kl. 21:45:54

Previous topic - Next topic

anvil

Har hatt denne nokså lenge, kun kasse m/bolt og hele mekanismen samt pipe m/sikter. Alt merket med SN 8. Omsider er den blitt komplett etter at magasinrør m/fjær, lokk, tilbringer, løpsbånd, pussestokk og rekylkappe er skaffet, samt ny stokk er tilvirket. Det ble et bra eksemplar i teknisk bra stand, det gjelder ikke minst pipa.
Det som ikke stemmer er at årstallet som er stemplet på pipa er 1886.
Ifølge Hanevik skal dette geværet være laget i 1883, og geværene det året skal ha blitt stemplet med både 1883 og 1884, til og med SN 821.
Er det noen som kan forklare hvorfor denne er stemplet 1886?
Det er jo bare pipa som er stemplet med produksjonsåret. Kan forklaringen være  at geværet fikk ny pipe i 1886? Eg berre spyr!

Øyvind F.

Jeg vil tro at det mest sannsynlige er at den har fått ny pipe i 1886. Men det kan også være at pipen til nr. 8 ble kassert under besiktningen i 1883/84, slik at det ble et hull i protokollen. Så har man fylt inn nr. 8 noen år senere. Dette var vanlig praksis med kammerladningsgeværene når geværer ikke besto kontrollen.

En tredje mulighet er at det er en forsøksvariant, men da vil det trolig være forskjeller sammenlignet med standardmodellen.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

anvil

Takk for innspill! Når det gjelder stemplinger så er hoveddeler stemplet med AOC, der O er langt større enn de andre, samt at alle går litt i hverandre.
Dette  merket er ikke registrert i Merkekatalogen, noe jeg hadde ventet. Noen her som kan identifisere dette merket? Siktefoten har også samme stemplet, men er ikke på sikteklaffen. Kontrollstempelet der er en stilisert K og svært lik #324 i merkekatalogen.
Når jeg ikke kjenner stempliner på andre geværer i denne første Jarman-serien, så blir man vel ikke noe klokere mht. så høyt årstall på SN 8.

anvil

#3
Et par bilder til:

BEN74

Hei anvil. Her er bilder av et vrak av nr.31 jeg hadde tidligere, du kan se nummer 14 slått inn noen plasser på børsa, det var det første serienummeret børsa hadde før omgjøringer på Kongsberg ble jeg fortalt. Jeg tror og pipa er skiftet med en laget i 1886. Så vidt jeg husker så var serienummer 1 til 7 første leveranse så ditt er nok første gevær i andre leveranse fra Kongsberg hvis det ikke er omgjort som dette. Nydelig børse.

Hilsen BEN74

anvil

Ja, SN 31 har nok dessverre ikke hatt et godt liv! Jeg har følgende kommentarer:
- "14" under pipa, regner med det også er stemplet inn på undersida av kassa, i front. Tilsvarende stempling på SN 8, men der er det "23". Jeg regner med at dette er serienummer i "underserier" for å holde sammen de deler som er tilpasset hverandre. Tallene kan tyde på at de opererte med 30 i hver slik "underserie".
- En stilisert "B" som er på undersida av pipa er den samme som er slått inn på høyre side av siktefoten på SN 8. Dessverre har jeg ikke funnet dette symbolet i "Merkekatalogen".
- Dine bilder viser ikke trykkskytingsmerkene på høyre side av kassa. Så da er vi like langt mht. det ukjente stemplet  oAc. I tillegg til brukt som trykkskytingsmerker har SN 8 oAc på: siktefoten, hanen og hevarmen.
- Rekylkappen er spesiell med det ene gjengede hullet. På den sivile fra KV var det 2 slike hull, se rommet hver sin halvdel av pusse-/utsyøterstokk.
- Ser ellers at hevarmen på SN 31 er den svenske typen