Balistikk på rundkuler

Started by Temauseth, 05. June 2021 kl. 8:07:43

Previous topic - Next topic

Temauseth

Kan noen fortelle meg om det er noen forskjell på presisjonen og balistiske egenskaper på ei rundkule i lufta som roterer og ei som ikke roterer? Jeg tror at de oppfører seg likt.

Cap'n Redneck

Min erfaring er at en rundkule som roterer har overlegen presisjon kontra en som er skutt fra et glatt løp.

Ut til 50m kan man få tålelig bra resultater med rundkule og glatt løp, forutsatt at det lades "friskt", men noe skjer etter rundt 70-80 meter.

Jeg har ikke hørt om noen som finner det verdt kruttet og blyet å konkurrere på 100m med glatt løp og rundkule.

Hva gjelder de balistiske egenskapene mener jeg at en roterende rundkule har en "selv-opprettende" effekt inntil hastigheten avtar og den vil "dra ut" litt til høyre eller venstre avhengig av om riflingen er høyrevridd eller venstrevridd.  Men den vil uansett "dra ut" til samme side hver gang.
En rundkule fra et glatt løp kan dra ut til høyre eller venstre helt vilkårlig.
Vind (spesielt sidevind) vil gjøre avdriften mer merkbar.  Og lette rundkuler driver av mer enn tunge.
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

Roy-Terje Kjoberg

Støtter teorien om hvordan en rund kule drar sideveis alt riflingsorienteringen i våpenet den er skutt ut fra. En klar parallel ser vi i hvordan fotballspiller skrur ballen til den siden de ønsker.

Det viser samtidig begrensningene som ligger i avstandene - med pålitelighet - rundkuler  kan bukes på.
Mer samler enn skytter.

Temauseth

Kan noen forklare hvorfor det er slik?
En fotball roterer ikke rundt lengdeaksen, men på tverrs. Avdrift til den siden som kula roterer stemmer vel ikke for rundkuler?
Sidevind vil jo påvirke høyden på ei roterende kule?
Vet at riflede løp skyter bedre, men er det balistikken som avgjør det eller er det nøyaktigheten på tidspunktet kula slipper munningen?

Rustrøyk

En kule som roterer har et selvopprettende moment rundt rotasjonsaksen. Du har kanskje prøvd å holde et sykkelhjul rundt akselen mens den roterte i full fart? Da vil du huske at  hjulet helst ikke ville forandre orienteringen. På samme måte stabiliseres kula i flukten. Dette gjelder både runde og avlange kuler. En kule som ikke roterer, vil være mer påvirket av ytre krefter enn en som roterer, fordi den ikke har dette momentet. Er ingen ekspert på dette, men slik jeg ser det er en kule en kule. Hvorvidt den er kort eller lang, så gjelder den samme fysikken på dem begge. Grovt sagt er forskjellen på en rundkule vs spisskule vs en annen spisskule, at Vekt, Luftmotstand,  CG (center of gravity)  og center of pressure, varierer. Fysikkens lover opptrer likt for alle, men kulenes egenskaper gir forskjellig utfall når det kommer til utslag. I tillegg har vi også samspillet mellom riflen og kula. Gyroscopic drift heter en av  effektene som får kula til å gå opp til høyre eller venstre ettersom hvilken vei riflingen går. Skal ikke prøve å forklare det her, men noe av årsaken er at det er en liten forskjell på vinkel mellom rotasjonsaksen på kula, og kulas bane, som sammen med kulas rotasjon  gir en effekt som påvirker treffpunktet. Fotballspillere som skrur ballen inn i mål, benytter seg av Magnus-effekten.  Skal heller ikke forklare denne, men den går på trykkforskjell på hver "side" av ballen, og dermed rettningsendring når ballen "prøver" å utligne dette. (ja jeg vet at ballen ikke "prøver" noe som helst, selv om man noen ganger skulle tro det.)  Magnus effekten virker også på kuler. Vedrørende rundkuler, så er de det letteste prosjektilet vi kan ha i en gitt kaliber, med mindre vi bruker  kuler som er kortere enn diameteren. Samtidig har de høy luftmotstand. Dette gjør at de mister hastigheten fortere enn spisskuler. Det jeg mistenker at påvirkes mindre, er rotasjonen. Altså vil forholdet mellom rotasjon pr meter og m/s forandre seg mer på en rundkule, enn på en spisskule.
Kan hende at litt av årsaken til at rundkulene oppleves mindre nøyaktige på lengre hold, kommer av dette?
Ta alt dette med en klype salt, Google  Magnus effekten og Gyroscopic drift, og gjør opp en egen forståelse.
Det finnes også endel gode info videoer rundt temaet "langholdskyting" på tuben.
De gutta forklarer fysikken, og selv om den har fryktelig mye mer å si på 1000m, så er fysikken den samme. 

Temauseth

Tenkte å kommentere noe som er skrevet om flyveegenskaper til roterende kuler. At et kule får avdrift til den siden den er riflet til, gjelder bare sylindriske kuler.
Fordi kula er gyrostabilisert på grunn av rotasjonen, så vil kula holde spissen over banetangenten. Banetangenten er den buen som kula danner på sin ferd.
Fordi kula går med spissen over banetangenten, så vil det bli større luftmotstand på undersiden av kula. Dette medfører at kula beveger seg til høyre. Men for rundkuler er jo kulas flate som møter luftmotstanden lik både oppe og nede.

BjørnL

Hei.

Jeg er enig i at i teorien skulle en perfekt rundkule gå like rett om den roterer eller ikke. Men, ingen kuler er perfekte og derfor vil en kule som roterer i praksis gå rettere.
Når det er sagt så går ikke kulene mine rett delv om de roterer :-)

BjørnL