riflestigning og rifledybde

Started by Eyeflow, 07. June 2021 kl. 14:27:58

Previous topic - Next topic

Eyeflow

Har begynnt  å tenke  på en .45 rilfe til lange kuler. Withwort og liknen har 1:20 i stigning. Men leste nettopp om en som hadde 1:17 og skjøt 1200yards.

Riflestigning:
Vad påvirker valg av riflestigning?

Rifledybde:
Vad anbefalles til lange kuler uten patch eller liknende

/mats
/
mats

Cap'n Redneck

Lengden på kulene du har tenkt å skyte påvirker valg av riflestigning.  En lang (og tung) kule krever krappere riflestigning for å bli stabilisert.

Merk deg at en kule som er stabil på 100m fortsatt kan være ustabil på 50m.  "Proffene" som driver med langholdsskyting bryr seg sjelden om å testskyte på kortere hold enn 200m.

Når det gjelder valg av riflestigning ut over standard 1:18 og 1:20, samt customløp med spesiell riflingsdybde bør du nok snakke med de skytterne som har vært på skikkelig langholdsskyting (1000 yards) i utlandet.
Til det "langholdsprogrammet" som arrangeres her til lands (100m+200m+300m) vil standardriflene fra f.eks. Pedersoli greie seg.

Jeg vil anbefale å styre unna Whitworth-rifler med sekskant-rifling.  Disse er notorisk vanskelige å få til å gå godt og stabilt.  "Gibbs", "Mortimer Whitworth", "Tryon Creedmoor" og Euroarms / Parker-Hale 2-bånds "Volunteer"-rifler med normal rifling er langt å foretrekke.  Regn med å investere omtrent like mye i diopter, korntunnell og skivekikkert som i selve geværet om du tenker å konkurrere ut til 1200 yards....
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......