Mest om 10,75x60,5R (LV2) - og litt om 10,15 Jarmann og 10,2x57R

Started by Fossekall, 29. July 2021 kl. 15:39:55

Previous topic - Next topic

Fossekall


En av de mer uvanlige norske sivile svartkruttpatronene, 10,75x60,5R LV2 (SAA 6980) har fra tid til annen blitt omtalt her på forumet.  Det har bl.a. blitt stilt spørsmål om denne patronen ble anvendt i 10,15 Jarmann rifler hvor løpet hadde blitt oppsmerglet til større diameter.
Jeg har valgt å se litt nærmere på denne patronen i håp om å kunne kaste nytt lys over saken.

10,75x60,5R og tilhørende kule er ikke omtalt i Larsen's kjente prislister/kataloger, dvs. Pris-Courant fra 1878 samt katalogene fra 1880 og 1882. Patronen antas å være fra perioden 1880-1900 og dukker opp i RWS katalog fra ca. 1900 som «LV2» hvilket høyst sannsynlig er 10,75x60,5R.  Videre finner vi denne patronen i L.H. Hagens katalog og prisliste fra juni 1922.  Noen år senere, i katalog fra Larsen Våpenforretning, Kristiania, nevnes «10,75» i en prisoversikt for patroner, men det kan ikke sies med sikkerhet om dette er 10,75x60,5R-patronen.

Hylse
10,75 og 10,15 Jarmann har meget lik hylsefasong og begge har såkalt «A-base», men forskjellig kulediameter og følgelig forskjellige mål på hylsehals/hylsemunning. Utvendige mål for hylsemunningene viser 10,9 mm for 10,15 Jarmann og 11,4 mm for 10,75 patronen.  En 10,75x60,5R patron vil derfor ikke passe i et vanlig 10,15 Jarmann kammer.

Kule
Originalkula for 10,75x60,5R veier 385 grains (24,9 gram) og har en lengde på 28 mm. 
Bunnmålet på kula er ca. 10,67 mm og fremre drivbånd måler ca. 10,95 mm. 
I blåboka oppgis kulediameteren også til 10,95 mm.

Til sammenligning har originalkula for 10,15x61R Jarmann en diameter på 10,03 mm uten papirvikling og ca. 10,30 mm ferdig papirviklet. Standard kulevekt var 337 grains/21,8 gram.
Her er det imidlertid spesielt interessant at Larsen hadde ytterligere 3 varianter av 10,15-kulene med ulik diameter ift. grad av løpsslitasje og oppsmergling – kule benevnes som nr. 1, 2 og 3;
Larsens kule nr. 1 var for nye uslitte løp.  Kulebunnen var merket «L» og én stjerne.
Kulelengde 28,5 mm, vekt ca. 347 grains, kuledia ca. 409" (10,4 mm) og med et fremre drivbånd på ca .421" (10,7 mm). Kulebunnen merket «L» med 1 stjerne.
Larsens kule nr. 2 var for brukte oppsmerglede geværer. Kulelengde 28 mm, vekt 345 grains, kuledia ca.417" (10,59 mm) og med et fremre drivbånd på ca .421" (10,69 mm). Kulebunnen merket «L» med 2 stjerner.
Larsens kule nr. 3 var for meget brukte og flere ganger oppsmerglede geværer.  Kulebunnen merket «L» med 3 stjerner.
Jeg skulle gjerne hatt ytterligere informasjon om denne kula, så om noen har en slik kule, kuletang
eller ytterligere informasjon, vennligst send PM.

Dersom størrelsesforskjellen mellom Larsens kule nr. 1, 2 og 3 er noenlunde like kan det være at diameteren for Larsens kule nr. 3 ligger et sted rundt 10,8 mm, men endelig svar får vi først når en slik kule foreligger.
Til sammenligning måler som nevnt 10,75x60,5R ca. 10,95 mm på drivbåndet og bakre delen av kulekroppen ca. 10,67 mm.  Det kan derfor ikke utelukkes at denne kula kunne anvendes i flere ganger om-smerglede 10,15 Jarmann løp beregnet for Larsens kule nr. 3, men da måtte våpenet i så fall kamres på nytt for 10,75x60,5R patronen.  Med andre ord et nytt kaliber.

Jeg kan legge til at originalkulene for 10,75x60,5R og 10,2x57R viser seg å være relativt like.
Jeg har målt ei kule fra en original 10,2x57R patron, hvor kula er merket «LV ll» (tilhører 10,75x60,5R LV2 ?). Kula måler ca. 10,85 mm (.427") på drivbåndet og ca. 10,78 mm (.424") på kulekroppen – kulas lengde er 26,9 mm og den veier 359 grains.
Tilsvarende for 10,75x60,5R har jeg målt ei original kule til 10,95 mm (.431") på drivbåndet og 10,67 mm (.420") på kulekroppen – kulas lengde er 28 mm og den veier 385 grains.

Jeg har fått Accurate Molds til å designe en støpeblokk som bør kunne anvendes til både 10,2x57R og 10,75x60,5R;
https://www.accuratemolds.com/bullet_detail.php?bullet=43-385U
Støpeblokkens betegnelse er 43-385U med kuledia. på .430" (10,92 mm) og vekt ca. 385 grains.  Disse blykulene fungerer utmerket til 10,2x57R med 55 grains Sveitser nr.3 (2Fg) og kula bør også passe bra til 10,75x60,5R. Kulene kalibreres selvsagt etter behov.

Dersom noen har tennstempelrifler som man mistenker (eller vet) kan være kamret for 10,75x60,5R hadde det vært interessant å høre nærmere om dette.
Jeg imøteser gjerne innspill og kommentarer til overstående betraktninger da det ikke alltid er like lett å sette 2 streker under svaret med disse gamle norske patronene og tilhørende kuler!

volcanic

Interessant innlegg! Jeg har dessverre ingenting å bidra med, bortsett fra et spørsmål: Var det militær praksis å "smergle om" løp på Jarmann-geværene, eller var dette noe som ble gjort sivilt av f.eks Larsen?

Fossekall

I mitt innlegg ovenfor sikter jeg "10 15" patronen for Larsens tennstempelrifler.  Jeg har ikke kunnskap om smergling av løp for Jarmann-geværet, men dette kan sikkert Øyvind F. og andre fortelle nærmere om!

volcanic

Akkurat, da misforsto jeg!

Har du noen informasjon om hvor mange skudd løpet tålte før det måtte smergles? Det er interessant at sivile våpen ble brukt så mye at det var nødvendig å friske opp løpene.