Kammerlader med magasin?

Started by Browning08, 15. May 2020 kl. 9:00:10

Previous topic - Next topic

Browning08

På digitalmuseum fant jeg bilder av en kammerlader med magasin for kuler og fenghetter. Er det noen som kjenner til dette forsøksvåpnet? Skal være laget av Erik Bue ca 1850.  https://digitaltmuseum.org/011022403003/gevaer


Øyvind F.

Magasinet tar 13 skudd, så geværet er som skapt for NSU-bruk! Ellers ble det vel ikke laget mange flere av disse, om noen.

Erik Bue, født i 1804, var for øvrig en kreativ oppfinner, som på dagtid drev familiebedriften Mesna Bruk i/på Lillehammer. Kona fikk visstnok en maskin som kunne tygge maten for henne, han oppfant Lillehammers første brannsprøyte i 1836 samt en potetskyllemaskin til bruk i brenneribransjen. Han sto også bak en kanon som han prøvde å selge i både inn- og utland uten stort hell.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

Øyvind F.

Den 25. august 1873 rykket Erik Bue den vedlagte annonsen inn i Morgenbladet. Magasingeværet han vil kvitte seg med må være geværet som inngår i Maihaugens samlinger. Geværet er altså 23 år yngre enn det Maihaugen anslår.

I annonsen skriver Bue:

«Undertegnede har til Salgs et Magasingevær, der i et Rum modtager Krudt, i et andet Kugler og tredie Tændhætter, kan lade og skyde i to Sekunder, indtager 10 Skud, synes godt at egnes til Patent Erhvervelse, saasom jeg selv har opfundet og arbeidet dette og ingen har seet eller er bekjendt med dets Indretning. Patentsøgningen overdrages til Kjøberen, og jeg for binder mig til ikke flere af saadanne at gjøre eller at meddele til nogen, hvad dens Mekanik angaar.

Lillehammer den 6te August 1873.

E. Bue.»

I boken Det gamle Lillehammer av Karl Halvorsen som ble utgitt i 1969, står det at geværet har magasin for 13 skudd. Bues egen annonse tyder på at geværet kun var innrettet for ti skudd.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.