Kammerlader forsikte

Started by EysteinR, 21. July 2022 kl. 9:48:19

Previous topic - Next topic

EysteinR

Noen som vet hvordan forsiktene på kammerladerne er festet?

Det ser jo ut som det bare er et kilspor og så ser det ut som det slått inn en splint som for å låse?

Er det bare å bore ut denne og 'kakke' ut forsikret?

Jeg skal bare ha av siktet, ikke festet.

(den til venstre er Kongsberg, den til høyre er hertzberg. De har denne splinten på forskjellig side)