Merking på pussestokk

Started by Fagerstad, 24. November 2022 kl. 19:16:56

Previous topic - Next topic

Fagerstad

Eg har ein marinemuskett m1843 der pussestokken er merka N.M.C. L.C. No. 20. Er det nokon som veit kva det står for?

Fagerstad

Her er bilde av merkinga. Er ikkje 100% sikker på om eg tolkar bokstavane rett... Er klar over at N.M.C. truleg står for Numedalske Muskett Corps (eller noko i den duren), men L.C. er vel ikkje normalt assosisert med N.M.C.? Og var vel ikkje så mykje marineaktivitet der...M1843_pussestokk.jpg

Cap'n Redneck

I "Norske Militære og Sivile Kammerladningsgeværer" s.186-191 står det om merking på geværer fra 1844 og oppover.
Ut fra det som står i boken tolker jeg det slik at N.M.C. på en ladestokk kan stå for enten "Numedalske Musketer Corps" eller "Nordfjordske Musketer Corps".  (På kammerladningsgeværene begynte man å skille Numedalske og Nordfjordske ved å merke Nordfjordske med "No.M.C.")

"L.C." betyr f.eks. "Leikangerske Compagni", eller "Lette Compagni".
("L'en" kan bety et stedsnavn eller betegne et lett kompani.)

"No 20" betyr "soldat nummer 20".

All denne merkingen harmonerer dårlig med et marinegevær, så spørsmålet er vel om ladestokken og geværet ikke har hørt sammen siden 1843...?
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......