Kassepiper

Started by Temauseth, 22. November 2023 kl. 9:38:00

Previous topic - Next topic

Temauseth

Jeg er litt interessert i kassepipebørser, og kunne tenke meg en tråd der vi utveksler litt informasjon om kassepiper, hvem som har laget dem og hvilke stemplinger de forskjellige børsemakerne brukte. Noen merket ikke sine med noen ting, men de kan være kjente børsemakere likevel. Det har vært mange teorier om hvor kassepiper kommer fra, uten at man har trekkt noen bastant konklusjon. Fra 1650 til 1850 så er kassepiper laget av ganske mange norske børsemakere. Jeg har samlet en del informasjon om kassepiper og hvilke smeder som har laget dem. Det finnes mye informasjon i gamle historie gårdsbruk bøker. Kjente børsemakere er jo Embret Embretsen, Ole Sørhus, Nils Engebretssen, som man vet lagde kassepipebørser, men det finnes mange børser m bokstaver og stemplinger som vi ikke vet hvem som har lagd.


Temauseth

Tenkte å skrive litt om kassepiper igjen. Har sett på ganske mange kasssepiper. Nesten alle museer har kassepipebørser. Mange våpensamlere har kassepipebørser også. Det finnes nok mange flere kassepipebørser en tidligere antatt. Et spøørsmål som melder seg er hvorfor lage ei børsepipe som er firkantete? Om man har ei rund pipe, hvorfor lage den firkantete? Å smi et emne slik at du får firkantede hjørner er mye arbeid. Jeg tror at årsaken ligger i måten pipa er smidd på. Mange av Kassepipeløpene er smidd tidlig på 1600 og 1700 tallet. Dette ble gjort uten spesialverktøy, som senkeambolt. Jeg tror kassepipene er laget ved at man smidde to jernemner 1 tomme brede og 1/2 tomme tykt.
Jernemnene får banket inn et spor på langs på midten. Deretter blir disse to emnene smidd sammen med sporet mot hverandre. Dette sporet blir da å fungere som styring for boring av løpet. Hjørnene smis inn slik at emnet blir 8 kantet i deler av lengden. Deretter files flatene glappe og pusses. Noen børser ble gjort 8 kantede i hele lengden.
Denne fremstillings metoden er beskrevet i Amerikansk literatur. Vi vet jo at flere Norske børsemakere utvandret til Amerika. Når Kongsberg Våpenfabrikk startet å smi piper  i 1812, så ble de smidd rundt en dor som et rør som vist i filmen fra Williamsburg.
Hvorfor man gikk bort fra Wittleymetoden, som den kalles, er usikkert.
Det er dokumentert mange kassepiper laget av Norske smeder, men mange kjente smeder signerte ikke børsene sine. Kassepipebørser ble kalt for Østerdøler av jegere fra Gudbrandsdalområdet, men det er dokumentert kassepipebørser fra andre dalfører også. I Hallingdalen ble det laget mange kassepipebørser. Å lage ei børsepipe slik som beskrevet for kassepipe ovenfor, er den enkleste måten å smi et børseløp på.