" C. Svendsen in Kiel " – Ei luksushagle

Started by Ølver, 02. February 2024 kl. 8:10:59

Previous topic - Next topic

Ølver

Hagla er  kal 16 og kal 20 . Trulegvis det siste for å kunna skyta rundkuler mot hjort og rådyr . Ein veit ikkje korleis ho har kome hit . Trulegvis kjøpt på auksjon etter ein rikmann - då røyksvakt overtok : Der var sølv innlagt i geværet ,----------------- Veit nokon om kor treffsikkert rundkuler i hagler var ut til hundre alner ?

Cap'n Redneck

#1
"Google" er din venn...!

Et raskt søk gav følgende resultater:

https://www.rockislandauction.com/detail/73/3170/german-engraved-svendsen-double-barrel-hammer-rifle

https://www.gunsinternational.com/guns-for-sale-online/rifles/rifles---german---austrian-sporting/c--svendsen--german----cape-gun---16-ga---.cfm?gun_id=101922806

https://samlinger.natmus.dk/thm/asset/44423

https://www.shotgunworld.com/threads/trying-to-id-and-very-old-beaten-up-shotgun.233482/

https://www.shotguns.se/html/germany_1890-1945.html

Det ser altså ut til at "C.Svendsen" var aktiv børsemaker i Kiel fra ca. 1850 til 1890ish, da det finnes perkusjonsgeværer, stifttenningsgeværer og sentertenningsgeværer merket med hans navn og "in Kiel", senere kun "Kiel".  Kiel i Holstein var en del av Danmark frem til 1864.
Hr. Svendsen hadde tydeligvis kunder helt til topps i det Prøysiske kongedømmet, senere det Tyske Keiserriket; ref.: dobbeltrifla omtalt hos Rock Island Auctions, som er merket med Prins Heinrich (1862-1929) av Prøysens monogram.  Han var Keiser Wilhelm II's lillebror, og ble Storadmiral i den tyske marine.

Hva gjelder presisjonspotensialet på 100 alen (63m) kan det nevnes at Norgesrekorden i klassene Miquelet Original og Perkusjonsmuskett Original er på hhv. 96p og 95p av 100.
Dette er i praksis munningsladede "haglgevær" uten trangboring som konkurerer på 50m hold stående mot "Fransk 200m skive" (muskettskive).

Jeg har selv eksperimentert med .690" rundkule i kal. 12/70 patronhagle til rådyrjakt.
Mine egne resultater mot papirblink på 50m hold gav meg tiltro til konseptet, selv om fryseren forble tom...! 
(viktig å sjekke at slug / rundkule kan passere gjennom evt. trangboring.)


Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

Ølver

Våpenet vart lagd ut under ein stein under siste krig -- innsmurt med " Grease "og tok noko skade av det : Ein visste ikkje at " Grease " inneheld syre .-- Elles eit utruleg flott våpen - Med horn bar bøylen og flint nøttetres skjefte .  Elles takk for opplysningane !