Trenger hjelp

Started by Skansen, 22. June 2024 kl. 17:47:57

Previous topic - Next topic

Skansen

Jeg/vi har arvet en slektning og denne personen har en del munnladningsvåpen som er laget på 80 tallet (anslagsvis) om det er replica våpen eller ren fantasi vet jeg ikke, men de skal såvidt jeg kan huske være fullt funksjonable. Det er snakk om gevær og "pistoler" med tilbehør. Pistoler kommer i esker og da gjerne med tema som f.eks. duell pistoler, vampyrpistoler osv.

Personen som har laget alt dette var en venn av familien som var i Norge en gang i året og hadde da med seg 1-2 våpen pr. Gang.
Han var våpenmaker av yrke.

Hvordan er regelverket rundt det å eie dette ?
Hvordan avgjøre om de kan skytes med ?
Hvordan er markedet for salg ?

PS. Det er flere våpen en hva som er på bildene.

Tar imot all hjelp 😊

Tw.


Cap'n Redneck

#1
Regelverket for å eie replika / nyproduserte svartkruttvåpen:

For gevær må man være 18 år, for pistol / revolver må man være 21 år.

Man må ha gjennomgått et sikkerhetskurs / nybegynnerkurs i svartkruttskyting hos en pistolklubb / skytterlag som har svartkruttgruppe og driver med svartkruttskyting.

Det er i.h.h.t. loven ikke noe krav om medlemskap i pistolklubb / skytterlag for å kjøpe / eie svartkruttvåpen.  Det er heller ikke noe krav til å dokumentere behov / skyteprogram ved søknad.  Det holder å skrive "svartkruttskyting".  Det er ingen begrensning i antall svartkruttvåpen man kan kjøpe, så lenge det dreier seg om luntelås / hjullås / flintlås eller perkusjonslås.  For svartkruttvåpen som lades med patron gjelder samme regler som for moderne skytevåpen som lades med røyksvake patroner.

Svartkruttvåpen kan ikke lenger henge løse på veggen i stua slik bildene viser.
Som et minimum må "vital del": selve lunta / flintsteinen / perkusjonsnippelen fjernes fra våpenet og oppbevares i en FG-godkjent safe.  Våpenet må låses fast til veggen ved hjelp av f.eks. en øyebolt som skrues fast i veggen, en wire og en hengelås.  Eventuelt må våpnene oppbevares i et eget avlåst rom, eller et avlåst skap. (ikke krav til FG-godkjent våpenskap.)

Et alternativ ved arv er å få våpnene registrert på "affeksjon".  Da får man utstedt et våpenkort hvor det står at våpenet ikke får benyttes til skyting, og man får ikke kjøpe ammunisjon ved hjelp av våpenkortet.  Ved affeksjon er det begrensning i antall våpen man kan eie.  Oppbevaringsreglene er som over.

Får å få vurdert om våpnene faktisk er skytbare og registreringspliktige eller rene dekorasjonsgjenstander må du kontakte en godkjent børsemaker for en fysisk vurdering av hvert enkelt våpen.  Politiet besitter sjelden slik kunnskap, men de burde kunne henvise deg til godkjente børsemakere i nærheten.

Når du har fått klarhet i om våpnene er registreringspliktige eller ei kan du legge dem  ut for salg på "Markedet" her inne på svartkrutt.net eller på FINN.no.

Generelt er det størst interesse for våpen som er egnet til presisjonsskyting i konkurranse.  Men i og med lempelsen i våpenloven med "forenklet behovsprøving" for svartkruttvåpen og ingen øvre begrensning i antall er det nå blitt et marked for våpen som ikke er egnede konkurransevåpen men bare "kjekke å ha"...

https://www.politiet.no/tjenester/vapen/lover-og-regler-om-vapen/
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

Skansen

Takker så for et veldig bra og utfyllende svar, da vet jeg hvor jeg skal begynne 👍😊

Tor w.