Uformelt referat fra NSU's årsmøte; Kikkertsikteklasser.

Started by Cap'n Redneck, 05. July 2024 kl. 0:36:22

Previous topic - Next topic

Cap'n Redneck

På NSU's årsmøte i Trondheim 04.07.24. ble forslaget om 8 nye klasser for gevær påmontert tidsriktig kikkertsikte vedtatt.

På lik linje med de nye "Historiske skyteklassene" (Leipzig, Gettysburg, Trapper, Scout & Paterson) blir det opp til hver enkelt stevnearrangør å avgjøre om man har kapasitet til å åpne for én eller flere kikkertsikteklasser på lokale stevner og Distriktsmesterskaper. I første omgang vil ingen av klassene inngå i Norgesmesterskapet.
Eventuell fremtidig populæritet vil kunne endre på dette.

Ang. svartkrutt PATRON-klassene "Malcolm" (100m) og "Sidle" (50m) så må disse gjennom en godkjenningsprosess hos POD før klassene evt. utløser mulighet for å søke om dedikerte kikkertsiktegeværer. 

Skyttere som allerede har ervervet patronrifler til bruk i klassene "Jarmann" (50m) og "Remington Match" (100m) kan montere kikkertsikter på sine rifler og delta på stevner etterhvert som klassene blir åpnet på lokale stevner rundt om i kongeriket.

For flintlås- og perkusjons-rifler er det noe enklere; etter innføringen av "Forenklet behovsprøving" 01.06.2021 er det ingen begrensning i antall rifler som kan erverves.
Det kan om ønskelig erverves 6 (eller flere) dedikerte kikkertsikterifler til formålet "svartkruttskyting".

Hovedformålet med innføringen av kikkertsikteklasser er at skyttere med skrantende syn skal kunne fortsette å utøve hobbyen.

Flere detaljer om kikkertsikteklassene her:
https://norsksvartkruttunion.no/wp-content/uploads/2024/06/MD2-2024-CS4-hqp_2.pdf
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......