Internettside om norske militærvåpen

Started by Trond, 15. August 2004 kl. 9:01:59

Previous topic - Next topic

Trond

Jeg har planer om å lansere en ny internettside som tar for seg dansk-norske og norske militærvåpen gjennom tidene. Siden skal erstatte Norske militærvåpen gjennom tidene med vesentlig bedre presentasjoner, bedre layout samt forhåpentligvis at den skal omfatte nær samtlige modeller som har vært i bruk. Siden skal skrives på engelsk, være gratis i bruk for publikum og jeg dekker kostnadene til hosting, layout og eventuell programmering.

Jeg er interessert i "skribenter" som i første omgang kan dekke skytevåpen fra 1912 frem til i dag med bilder og beskrivelse. Jeg trenger også hjelp til til å skrive om dansk/norske pistoler fra før 1740, marinevåpen fra før 1843 samt 1800-tallets blankvåpen.

Fordeler med å delta i prosjektet - tilfredsstillelsen av å være med på det første internasjonale prosjektet som skal presentere nær samtlige av et lands militærvåpen, få et betydelig kontaktnett blant leserne av siden samt få oppgradert kompetansen innen ditt interesseområde. Ta kontakt på trondwi@online.no dersom dette er av interesse.