Svensk Remington i 10,15

Started by Yellowboy, 12. January 2005 kl. 7:56:05

Previous topic - Next topic

Yellowboy

Har tilgang på en RB i orginalstand (ser helt militær ut) i kaliber 10,15 jahrmann. Pipa ser ut til å være en jahrmannpipe. Svenskene påstår at dette er en offisiell omgjøring til såkalt skolegevær for å få brukt opp 10,15 ammo???
Finner ikke 10,15 RB omtalt noe sted. Noen som vet noe

Jarmann

> Har tilgang på en RB i orginalstand (ser helt militær ut) i kaliber 10,15
> jahrmann. Pipa ser ut til å være en jahrmannpipe. Svenskene påstår at
> dette er en offisiell omgjøring til såkalt skolegevær for å få brukt opp
> 10,15 ammo???
> Finner ikke 10,15 RB omtalt noe sted. Noen som vet noe

Så vidt jeg vet, får du både Kongsberg og Husquarna(tror jeg) i 10,15 Jarmann.
"E de smell e de håp!"

skoggangsmann

Moro!!. Har fanget opp et sted at svenskene før omgjøring av store deler av sin RB beholdning i 12,17x44R til 8x58 RD hadde forsøk med omgjøring av RB til 10,15 jarmann. Dette ble skrinlagt da Danskene allerede var i gang med sine patronforsøk og 10,15 sånn sett allerede var utdatert. Da var allerede et lite antall av disse våpnene omgjort. Det kan altså være snakk om en forsøksmodell. Det kan være vanskelig å finne ut noe særlig informasjon om dette da modellen aldri ble offisielt antatt.