Våpenstell - Slip2000

Started by Tayloroutdoors, 20. July 2005 kl. 5:07:58

Previous topic - Next topic

Tayloroutdoors

Hei! jeg var på Nordisk på Rena sist helg, og mange deltakere kjøpte eller vant våpenstellprodukter av type Slip2000 fra USA. Jeg er veldig spent på å høre hvilke erfaringer disse skytterne gjør seg når de bruker produktene, ettersom dette er nye produkter på det norske markedet. Produktene er godt etablert i USA, og inntil vi får satt opp egen webside for Europa finner interesserte informasjon på www.slip2000.com