Useriøse selgere

Started by Uncas, 19. January 2011 kl. 19:10:56

Previous topic - Next topic

Kammerherren

35 VRM, den handelen du referer til var det ikke noe å si på slik jeg ser det? Der gikk selger med øynene åpne inn i en handel som gav han mindre kroner enn hva han kunne fått, om han ville. Mitt poeng er at dersom selger ikke aner hva det er han skal selge, så har kjøper en moralsk plikt til å ikke kjøpe objektet til en brøkdel av verdien. Tråden startet med en RB til et par lapper mindre enn hva den kanskje kunne gått for, men dette er nå en gang ikke så mye penger. Andre eksempler er kommet frem, som f.eks en M1842 variant, som kunne selges for, var det 5000,-? Den handelen hadde ikke jeg sovet godt etter dersom jeg var kjøper!
Kammerherren

kruttrøyker'n

Selgere på nettet er heldig vis ikke noe stort problem så lenge de har ryggrad men det er det desverre noen som ikke har. Kjennskap til hvilke lover og regler som gjelder er de enda ferre som har.
Når det gjelder lover og regler så er disse bygget på rettsprinsipp som skiver seg tilbake til romertiden og før dette. Dette er derfor dypt foranret i vår kultur men er desverre begynt å bli utvasket og neglisjert av vår yngre garde delvis på grunn av uvitenskap.
Det finnes mye litteratur om dette og de fleste lands lover bygger på disse rettsprinsippene.
Her i Norge har vi fremdeles Kong Christinan Den Femtis Norske Lov fra 15.april 1687 som fremdeles i dag danner grunnlag for Forretningsjuss og er den eldste gjeldende lov i dag i Norge.
Femte bok I cap. 1 Art. sier sitat:
En hver er pliktig at etterkomme hvis hand eller med Mund, Haand og Segl lovet og ingået haver

Dette betyr at begge parte er bundet av en avtale.
Slike ting hører vi oftere og oftere blir brudt og derfor oppfordrer jeg alle som kommer bort i slike hendeleser å klage disse inn til forliksrådet om de ikke kommer noen vei med det. Når dette skjer i større grad håper jeg det virker prevantivt for useriøse selgere ......og kjøpere.....
Ellers refereres det til avtaleloven av 1918