Magasin gevær fra 1860/70

Started by Knutakongen, 02. January 2022 kl. 15:47:42

Previous topic - Next topic

Knutakongen

Hei kjøpte noe som eg trodde var ei tennstempel rifle av Hans Larsen. Men når eg fikk den i hus blir eg ikke helt klok på den. Den har kun nr. 5 fremme på kassa av merking og den har rørmagasin og bajonettklakk. Eg synes den har litt likhetstrekk av Krag Petersson. Kan det være ett forsøks/prøvegevær? Er det noen her inne som har noe ideer eller meininger så tas dem i mot takk :)

Cap'n Redneck

Hei,
Kunne du lagt ut noen flere bilder av geværet?
- baksikte?
- munning m/forsikte & bajonettklakk?
- Kolbe m/kolbekappe?
- løpsbånd?
- kaliber?
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

Knutakongen

Hei baksikte er borte på den. Kaliberet er 12x44 tror eg.

anvil

Dette kan være et av de 7 magasingeværene Larsen leverte til Geværkommisjonen i 1870. I alt 15 geværer fra 4 produsenter ble levert inn til de første prøvene av magasingeværer for det norske  arme. Kun 2 av Lasens ble testet, men også disse 2 falt fort ut av senere prøver. Jeg har dette fra "Beretning om "Konstruktions-Kommissionene Virksomhet i 1871". Etter prøverunde nr 2 ble det i 1872 konkludert med, under forutsetning av at prøver i tropp også var positive, at Krags gevær nr. 6 "maa anses hensiktsmæssig for Armeens Bevæbning". Likevel viser Beretningen for 1872 som ble gitt i 1873, under avsnitt "Magasingeværene":  "Vor Infantneris seneste reglementerede Vaaben, Remingtongeværet tør, hva System angaar, ansees for fuldt tidsmæssigt og for ikke at staa tilbage for fremmede Infanteriers Bevæbning.  Det foreligger saaledes for tiden igen anden Grund til at søge et nyt gevær, end at der tilsynelatende i Magasingeværene tilbyder sig emdnu bedre vaaben. Det er dette som må undersøges, prøves og overveies, i det også den økonomiske side at sagen må tages med i betregtning
Parallelt med dette dukket  høsten 1872 Krag-Peterssos gevær opp. Denne modellen var mye enklere konstruert og fungertei prøvene under prøvene på alle måter sikrere enn Krags nr 6 som nylig var blitt anbefalt. Derfor konkluderte Konstrutionskommiteen i 1873 med at Krag-Peterssons gevær burde bli antatt. Som kjent skjedde det først i 1876, men approbert kun av  Marne- og Postdepartementet.
Jeg skrev for 4-5 år siden en artikkel om prøvene for magasingeværene, se MTM 170. Der er det mye om 5 magasinmodeller som ble levert inn av Bylege Sandborg. Ingen ble godkjent som infanterivåpen, men en modell ble anbefalt ytterligere prøver med tanke på «mitraillieuse». Det skjedde imidlertid ikke.

Knutakongen

Hei anvil det var interessant lesning. Har du den artikkelen som du skrev vis du kunne sent den på meil til meg ? Eller om du kan legge den ut her eventuelt ? . 

Tinytim

Sånn som jeg leser kommentarene fra geværkommisjonen så kan dette være Larsens gevær nr.7, de 6 andre ble trukket tilbake og nr.7 ble modifisert bl.a med at hanen ble montert på venstre side. hadde vært interessant om du kan finne tallet 7 noen steder på våpnet, skulle tro at det er merket på noen måte sånn at det var lett å skille det fra andre.

Tinytim

Så nå at den er merket med nr.5, så kan det naturligvis ikke være nr.7. Det står i artikkelen som Anvil viser til at nr.1,3,5 og 6 var uegnet som soldatgevær og straks tilbakeleveres. Men det står ingen beskrivelse av disse, et eneste som står er at nr.7 skiller seg fra nr.2 bl.a på haneplassering. Samme plassering kan jo selvfølgelig ha vært på nr.5.

anvil

Artikkelen jeg nevner kan lastes ned via Kongsberg Våpenhistoriske Forening's hjemmeside, www.KVF.no. Den ligger under Dokumentasjon. Under det arbeidet klarte jeg ikke å finne noen bilder eller andre opplysninger utover det som fremkom av tilgjengelige kilder. Fikk komme inn i magasinet på FMU der jeg fikk studert detaljer på flere andre geværer som var med i prøvene, ikke minst gjelder det geværene laget av bylege Sandborg, som konkurrerte med sin svoger Krag!

Knutakongen

Hei takk det var en fin artikkel du har der. Mye god info. Kan hende den er en av dem han levert inn til prøve ? er vel ikke så godt å få vite sikkert. Men takk for tilbake meldingene eg har fått :)

anvil


Takk! Artikkelen viser vel også at det var stort engasjement på dette feltet i denne tiden, og mange dyktige børsemakere, der også en hobby-børsemaker som dr Sandborg markerte seg! Når det gjelder nr 5 som nå har dukket opp tror jeg det er svært sannsynlig at den er en av de Larsen leverte inn til prøvene. Larsen var jo svært aktiv i det sivile markedet, men der var det ikke behov for bajonettfeste, noe jeg oppfatter er på denne. Så dette er virkelig et interessant gevær!