11. May 2021 kl. 16:34:15
forum.svartkrutt.net

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by Roy-Terje Kjoberg on Today at 12:12:00 AM »
De har nok systemer angående tillatelser for både ett og hitt klart skal du se.

Hvordan er det danskenes blankvåpentillatelse fungerer?
2
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by Parelius on Yesterday at 10:50:32 PM »
Forhåpentligvis ikke, siden de har spesifisert en rekke ulike typer stikkvåpen og ikke bajonetter.
Det var mange gode og tunge innspill i høringsrunden mot forbud av blankvåpen som sto i det siste utkastet, men man vet aldri med byråkrater.

Kunne godt tenke meg et system ala det danske med blankvåpentillatelse, ettersom vi allerede har samlertillatelse for både patroner og våpen.
3
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by anvil on Yesterday at 06:11:58 PM »
Ja, det med blankvåpen er et godt spørsmål!
4
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by Roy-Terje Kjoberg on Yesterday at 03:37:16 PM »
Vil bajonetter falle inn under forbudet mot kniver med blad over 25 cm?
5
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by volcanic on Yesterday at 12:28:54 PM »
Tja, forskriften er bindende også for POD, men de kan nok sende ut et rundskriv der de utdyper sin forståelse av forskriften.

6
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by Roy-Terje Kjoberg on Yesterday at 11:41:08 AM »
I alle fall frem til POD kommer med et rundskriv a la 2009/009.
7
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by Parelius on 09. May 2021 kl. 23:20:30 »
Så en våpenbutikk løsning med wire gjennom avtrekkerbøylen i type rack skulle fungere bra da?
8
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by volcanic on 09. May 2021 kl. 21:08:29 »
...eller låst fast til vegg.
Jeg driver og pønsker på en løsning med holdere for enkeltvåpen, med en eller annen form for låsing. Som mange andre har jeg kul på våpenskapet, og vil ellers gjerne fortsette å ha klenodiene hengende på veggen til beundring/spott og spe.
9
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by Roy-Terje Kjoberg on 09. May 2021 kl. 21:01:19 »
Ikke FG godkjent skap nei. De skal være nedlåst.
10
Lover og regler / Re: Høringsnotat om ny våpenforskrift
« Last post by volcanic on 09. May 2021 kl. 19:42:03 »
Etter forskriften gjelder det vel ikke krav til oppbevaring i fg-godkjent skap for originalvåpen fra før 1890:

"Andre skytevåpen som er fritekne frå løyveplikt, eller vital del til slike
skytevåpen skal oppbevarast nedlåst i skap, skuff eller annan låsbar innretning
eller fastlåst til vegg.
"
Pages: [1] 2 3 ... 10