25. October 2021 kl. 22:14:46
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Gjengeverktøy  (Read 809 times)

08. January 2021 kl. 20:43:24
Read 809 times

laffa


Jeg har kommet over et for meg ukjent verktøy. Har mange gjengede hull i forskjellige dimensjoner, der det største er ca 4mm, men der en vanlig skrue M4 ikke kan skrues helt igjennom, sannsynligvis pga ulik gjengestigning hull/skrue. Kan dette være et verktøy for identifisering av gjenger i mindre dimensjoner brukt av forgagne dagers børsemakere? Mistenker dette pga at det ble funnet noen ihelrustede våpendeler på samme plass

  laffa


09. January 2021 kl. 11:58:52
Reply #1

runastav


Lucky you Laffa! Som du antyder så er det en antikk gjengebakke/snitt gi lyd viss du skal kvitte det ;)
Helsing Runar