26. October 2021 kl. 1:47:34
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Soldaten, dengang i Norge.  (Read 1012 times)

16. June 2020 kl. 5:41:30
Read 1012 times

Mr. Pitt


Old gunfighters never die, we just go on smellin like black powder.

16. June 2020 kl. 12:56:56
Reply #1

Roy-Terje Kjoberg


En flott samling av bilder. Vi får håpe at flere vil bidra.