forum.svartkrutt.net

Våpensamling => Litteratur => Topic started by: Mr. Pitt on 06. March 2019 kl. 13:13:34

Title: Hærmuseets årbøker på Nasjonalbiblioteket.
Post by: Mr. Pitt on 06. March 2019 kl. 13:13:34
Noen av disse og FMU's utgivelser kan leses elektronisk, bla Merkerkatalogen 1960, på:

https://www.nb.no/search?q=h%C3%A6rmuseet&mediatype=b%C3%B8ker