25. October 2021 kl. 22:56:41
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Norsk Nagant Revolver M1893  (Read 9030 times)

09. February 2012 kl. 1:45:09
Reply #20

JollyRoger


Mer masing:

> 14. apr 1896, levert 2000 stk, serienr 2901 - 4900, kontrollert av Prlt Paaske

Ikke for å skape mer forvirrelse og rare påstander om feil, men hva med Naganten på bildet nedenfor (?) - Nummer 4033, og Bjarne Cranner ... ?

Og, hva kan merkingen jeg har satt en rød strek ved bety, montro ?


09. February 2012 kl. 5:42:35
Reply #21

Petter1234


Jeg antar at revolveren på bildet er en av de som er nevnt over som levert til Marinen med nr omkring nr 4000, merket H.M.
Noen svært få revolvere, slik som denne som er avbildet, er også merket med Cranners merke. Trolig er dette fordi vedkommende revolver har vært innsendt for reparasjon ved KV  på et eller annet tidspunkt. Noen annen forklaring er det ikke mulig å gi. Cranner kontrollerte våpen ved KV mellom 1899 og 1911, men var aldri, så langt det er kjent, i utlandet for mottak av revolvere.

09. February 2012 kl. 6:07:26
Reply #22

Petter1234


Mht 9mm Nagant revolverne er det følgende en kortversjon.
To prøverevolvere i kal 9mm ble mottatt fra Nagant sent i 1880, en "enkeltspendende" ("single action") og en "selvspendende" ("double action"). Trolig var disse revolverne identiske med belgiske revolvere M/1878.
Prøveskytinger med disse ble gjennomført i april 1881. På bakgrunn av prøvene ble det bestilt 40 prøverevolvere fra Nagant, 20 av hver type.
Disse ble mottatt fra Nagant den 3. mars 1882. Nr 1 til 20 var «selvspendere», mens nr 21 til 40 var «enkeltspendere». Det ble samtidig levert ytterligere to revolvere, men det er ukjent hvorledes disse var nummerert. Revolverne var identiske med den belgiske M/1878.
De 40 Nagant revolverne ble utprøvd under rekruttskolen ved Akershusiske og Oplandske ridende Jægerkorpser sommeren 1882. Hver av disse avdelingene mottok 10 revolvere av hver type med tilhørende hylstre.
Et par revolvere ble sendt til Kongsberg Våpenfabrikk for å få en uttalelse om «Revol¬vernes Konstruktion, Soliditet og Fabrikation». KVs direktør uttalte seg positivt, og hevdet at revolverne var både solide og velkonstruerte. Det ville også være mulig å fabrikere dem i Norge om så var ønskelig.
På bakgrunn av prøveresultatene ble revolverne approbert den 4. juni 1883 (begge typer). Revolverne hadde hadde nr 8 («selvspænder») og nr 22 («enkeltspænder») som modelleksemplarer. Det var forutsatt at menige evt kun skulle ha enkeltspendere, mens offisererne selv skulle kunne velge hvilken type de ville anskaffe.
Det var imidlertid ikke mulig å finne midler til en større anskaffelse av revolvere, så først i 1884 ble en mindre bestilling gjort. Hovedarsenalets (HA) regnskaper viser at 150 stk 9 mm «selvspendende» revolvere ble mottatt på HA den 15. mai 1885. Dette er den eneste leveransen som er kjent, men noen få ytterligere eksemplarer kan ha kommet noe senere. Etter alt å dømme var revolverne nummerert i fortsettelsen av revolverne fra prøveserien. Dette viser at minst 192 revolvere faktisk ble levert. Serienumre opp til litt over nr 200 er registrert i "rullen", samt noen få revolvere med nummer som også har en bokstav i nummeret, eksempelvis nr 2a og 2b, 60a og 60b osv.
Revolverne i partiet på 150 våpen hadde fått et noe forskjellig utseende fra de tidligere utprøvde. De hadde nå en sylinder med ovale utfresninger, hanens form var endret, utstøteren var endret, og det var også gjort enkelte andre mindre endringer. Pipene var åttekantet og ca 14 cm lange. De hadde fire venstrevredne rifler, og hadde noe endret form i forhold til de tidligere revolverne. Samme endringer ble gjort fra Nagants side i leveranser av tilsvarende revolvere til belgiske myndigheter.
Sammen med leveransen av 9mm revolvere i 1885 kom det tre revolvere i kaliber 7,5mm. Disse revolverne ble utprøvd og la grunnlaget for den senere M/1893.
De fleste 9mm revolverne ble solgt til offiserer. Mange ble så tilbakekjøpt av Forsvaret fra offiserene på 1890-tallet da det ble besluttet at de skulle få utlevert 7,5mm Nagant revolvere i stedet.
Så sent som på 1920-tallet var 183 revolvere i bruk i Forsvaret (ved Tønsbergs befestninger). I 1931 var det 161 stk igjen i bruk samme sted, og det ble da bestemt å formelt utrangere dem. Deretter må revolverne ha blitt avhendet fra Forsvaret.
KEH

09. February 2012 kl. 16:08:22
Reply #23

JollyRoger


Tusen takk for svar. Dette var lærerikt.

En cyberkonfekteske er avsendt ...

09. February 2012 kl. 16:56:41
Reply #24

Chickenthief


Super svar Peter1234.

Kommer den viden fra en bog der går at købe, eller er du Nagant guru?

09. February 2012 kl. 19:42:55
Reply #25

Petter1234


Intet av dette er å lese i noen bok så langt.
Det skal som nevnt komme ut en bok om emnet ("Norske Militærrevolvere"), bare jeg kan få ferdigstilt den...
KEH

23. February 2012 kl. 13:07:54
Reply #26

Harald


Og ikke nok med det. På samme revolver finner man også andre stempler:Mvh H ;-)

23. February 2012 kl. 16:59:19
Reply #27

bosnes


> Intet av dette er å lese i noen bok så langt.
> Det skal som nevnt komme ut en bok om emnet ("Norske Militærrevolvere"), bare jeg kan få ferdigstilt den...
> KEH


Fantastisk og etterlengta! Lykke til med ferdigstillinga. Håper det går fort!
« Last Edit: 23. February 2012 kl. 16:59:39 by 893 »

23. February 2012 kl. 20:22:14
Reply #28

Mr. Pitt


R med krone er et Belgisk stempel, jeg har to revolvere fra det landet og begge er stemplet med R med krone.
Old gunfighters never die, we just go on smellin like black powder.

23. February 2012 kl. 21:22:03
Reply #29

jæger justnæs


Kronet R på pipa er såvidt meg bekjent standardstempelet for at våpenet har riflet pipe.Spennende med ny bok, Petter1234. Lykke til med innspurten!


JJ

Edit: Dette gjelder belgiske stempler!
Best når det smeller!

25. February 2012 kl. 18:29:17
Reply #30

JollyRoger


Anmoder om bilder av hele revolveren ...

28. February 2012 kl. 11:38:10
Reply #31

Harald


Nagant 1893 med stempel Bjarne CrannerMvh H.

05. August 2015 kl. 5:47:14
Reply #32

Harald


Nagant M/1893 nummer 4033: Er stemplet både med H.M (ikke identifisert?) og Bjarne Cranners merke (BC). Har hærens avrundete korn, ikke firkantet som marinens revolvere. Mvh H.