15. October 2021 kl. 23:36:17
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Skytebaner med begrensning på Kaliber (12,7mm)  (Read 565 times)

27. August 2021 kl. 20:40:25
Read 565 times

Morten Jepsen


De aller fleste skytebaner har en begrensning på kaliberet. Foeskriften sier mindre enn 12,7mm.

Nå har min skytebaner funnet ut av 2 av mine rifler har kaliber 17,5mm og jeg har også en pistol i 18mm.

Så da får jeg ikke skyte med det lenger sier de.

Noen her må ha vært bort i den problematikk før. Hvordan løses det?

27. August 2021 kl. 20:48:08
Reply #1

50 bmg


Det er nok 12,7x 99 mm det gjelder for.

27. August 2021 kl. 20:56:16
Reply #2

Morten Jepsen


Det var det de tænkte på ja. Men det er ikke sådan det står skrevet.

På alle normale godkjennelser av skytebaner står det at banen er godkjent for nåndvåpen med kaliber mindre enn 12.7mm.

Det er jo enkelt og greit. Men hva gjør svartkrutt klubbene? Søker de dispensasjon?

27. August 2021 kl. 23:18:37
Reply #3

Cap'n Redneck


Vår (nå nedlagte) 50m bane var i utgangspunktet kun godkjent for rifle i kal. .22LR. 
Det var i sin tid ikke noe problem å få dette utvidet til å gjelde alle svartkruttkalibere t.o.m. kal. .75.
Vi fikk opplyst at miniatyr-baner kunne godkjennes for alle svartkruttkalibere opp til kal. .75 nærmest med et pennestrøk.

Hva gjaldt røyksvake riflekalibere ble det også etterhvert utvidet t.o.m. kal. .45 Long Colt for å inkludere westernskyting.  Sålenge det kun ble skutt med rifler i "pistolkalibere", ladet med blykule, og med en max. utgangshastighet på 1400 fps i.h.h.t. SWS' skytterhåndbok var godkjenningen kun en formsak.
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

28. August 2021 kl. 18:31:20
Reply #4

laffa


Kaliberbegrensingen gjelder ikke for svartkruttvåpen. Se DFS,  Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1998.
Fra kapittel 4 Geværbaner, står det svart på hvitt at alle typer svartkruttvåpen er tillatt på DFS sine skytebaner uansett kaliberbegrensinger på den aktuelle banen

  laffa

29. August 2021 kl. 11:22:59
Reply #5

Morten Jepsen


Laffa, mange takk for svar.

Dette har tydeligvis vlitt avklart og en fornuftig løsning har blitt funnet.

Dette bør løse problemet for meg.

 :) ;D 8)