Høringsnotat om ny våpenforskrift

Started by Øyvind F., 16. March 2020 kl. 8:48:19

Previous topic - Next topic

Cap'n Redneck

En positiv nyhet er at det nå ser ut til å ha blitt tillatt å oppbevare svartkrutt i bolighus / leilighet, forutsatt at de tre 1kg-boksene oppbevares i en låsbar trekasse med tre adskilte rom.

§6-3, side 21:

"Ammunisjon skal oppbevarast nedlåst i særskilt skap, skuff eller annan
låsbar innretning og vere åtskilt frå skytevåpenet. Ammunisjon kan likevel
oppbevarast saman med skytevåpen i godkjent tryggingsskap eller våpenrom i
samsvar med krava som følgjer av tredje og fjerde ledd. Svartkrut skal
oppbevarast i original emballasje av plastmateriale med skrukork, som rommar
maksimalt 1 kilo svartkrut. Behaldarane med svartkrut skal oppbevarast i kasse
laga av tre, med åtskilte rom for kvar behaldar. Svartkrut skal ikkje oppbevarast
i rom med open varmekjelde, som peis eller omn."
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

laffa

§ 5-5 Erverv av replika-, luft- og fjørvåpen
Politiet kan utan behovsprøving gje løyve til å erverve og ha reproduksjonar av rifler, haglevåpen, pistolar og muskett, som berre kan ladast frå munningen. Det same gjeld for reproduksjonar av perkusjonsrevolverar eller perkusjonsrifler som ladast i tønne, samt kammerladarar. Politiet kan berre gje
løyve etter første og andre punktum til personar som har gjennomført tryggingsopplæring hos skyttarorganisasjon med godkjent skyteprogram for den aktuelle våpentypen.

Jeg regner med at perkusjonssharps blir å regne som kammerlader, eller tar jeg feil? Det skal også bli interessant hvordan de forskjellige våpenkontorene vil praktisere temaet «tryggingsopplæring». Skal alle vi gamlingene som har holdt på med skyting siden bleiestadiet nå plasseres på skolebenken ;D

Cap'n Redneck

Jeg vil vel også regne en perkusjons-Sharps som kammerlader.

Og "tryggingsopplæring" er vel det samme som "nybegynnerkurs / sikkerhetskurs".
Så jeg regner med at vi som har holdt på en stund blir funnet tilliten verdig også i fremtiden.

En kuriøs ting ved § 5-5, slik den er skrevet, er at en vordende svartkruttskytter må gjennomføre et sikkerhetskurs hos en klubb / lag som driver med svartkruttskyting, men han trenger ikke melde seg inn i laget eller opprettholde et medlemskap for å erverve munnladningsvåpen / perk. revolvere....
Dette avviker en smule fra det NSU anbefalte i høringsrunden.

Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

Parelius

Ref § 5-5 Erverv av replika-, luft- og fjørvåpen

"utan behovsprøving" bortfaller da aktivitetskrav og/eller klasser og hva med antall replikavåpen?

Cap'n Redneck

Slik det står skrevet medfører "uten behovsprøving" at kjøper av svartkruttvåpen kun må oppfylle kravene til alder (18 for rifle & hagle, 21 for pistol & revolver) og ha ren vandel.
Hva gjelder antall våpen begrenses dette kun av den enkeltes økonomi.
Det blir spennende å se om gebyrpraksisen endres fra ett gebyr pr. søker til ett gebyr pr. våpen?
(Inntil nå har man jo kunnet levere inn en bunke våpensøknader og kun betalt ett gebyr for disse.)
Minimum én vital del fra hvert våpen må oppbevares i FG-godkjent våpenskap eller safe.
(Og det er plass til MANGE perkusjonsnippler og flintesteiner i et våpenskap...!)
Fra og med våpen nr. 26 må oppbevaringsstedet sikres med FG-godkjent boligalarm. 
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

M-H85

Låsekasse og pipe regnes også som vital del etter ny forskrift. Men treverket kan du ha på utsiden av skapet.

volcanic

Etter forskriften gjelder det vel ikke krav til oppbevaring i fg-godkjent skap for originalvåpen fra før 1890:

"Andre skytevåpen som er fritekne frå løyveplikt, eller vital del til slike
skytevåpen skal oppbevarast nedlåst i skap, skuff eller annan låsbar innretning
eller fastlåst til vegg.
"

Roy-Terje Kjoberg

Ikke FG godkjent skap nei. De skal være nedlåst.
Mer samler enn skytter.

volcanic

...eller låst fast til vegg.
Jeg driver og pønsker på en løsning med holdere for enkeltvåpen, med en eller annen form for låsing. Som mange andre har jeg kul på våpenskapet, og vil ellers gjerne fortsette å ha klenodiene hengende på veggen til beundring/spott og spe.

Parelius

Så en våpenbutikk løsning med wire gjennom avtrekkerbøylen i type rack skulle fungere bra da?

Roy-Terje Kjoberg

I alle fall frem til POD kommer med et rundskriv a la 2009/009.
Mer samler enn skytter.

volcanic

Tja, forskriften er bindende også for POD, men de kan nok sende ut et rundskriv der de utdyper sin forståelse av forskriften.


Roy-Terje Kjoberg

Vil bajonetter falle inn under forbudet mot kniver med blad over 25 cm?
Mer samler enn skytter.

anvil

Ja, det med blankvåpen er et godt spørsmål!

Parelius

Forhåpentligvis ikke, siden de har spesifisert en rekke ulike typer stikkvåpen og ikke bajonetter.
Det var mange gode og tunge innspill i høringsrunden mot forbud av blankvåpen som sto i det siste utkastet, men man vet aldri med byråkrater.

Kunne godt tenke meg et system ala det danske med blankvåpentillatelse, ettersom vi allerede har samlertillatelse for både patroner og våpen.

Roy-Terje Kjoberg

De har nok systemer angående tillatelser for både ett og hitt klart skal du se.

Hvordan er det danskenes blankvåpentillatelse fungerer?
Mer samler enn skytter.

Parelius

Det danske systemet er ganske enkelt egentlig.
Det er kun et dokument som forteller at innehaver har rett til å erverve blankvåpen.
Ikke noen form for register. 

Legger ved en lenke til selve loven her.

https://www.elov.dk/lov-om-knive-og-blankvaben-mv/

Parelius

Det blir vel tilnærmet likt vår patronsamlerlisens.

Roy-Terje Kjoberg

Hvis det der blir EU lov så kommer det nok hit også som følge av EØS avtalen.
Mer samler enn skytter.

Bryggbanen

#39
Quote from: Cap'n Redneck on 09. May 2021 kl. 10:31:12
Slik det står skrevet medfører "uten behovsprøving" at kjøper av svartkruttvåpen kun må oppfylle kravene til alder (18 for rifle & hagle, 21 for pistol & revolver) og ha ren vandel.
Hva gjelder antall våpen begrenses dette kun av den enkeltes økonomi.

Det er slik jeg tolket det i første omgang, men kan dette leses på en annen måte?

Jeg er i den situasjonen der jeg ønsker å endre enn innvilget søknad til en replika Cominazzo til samme pistol i en annen kaliber, og riflet løp, da jeg trodde at det var nå fritt frem. Jeg sendte mail til politi som svarte «bare send søknaden med en forklaring så endrer vi». Men når jeg satt meg igjen i loven skjønte jeg at ved behovsprøving menes det trolig aktivitetskrav og antall våpen per klasse, og at endringen trolig ikke vil bli godtatt (eller muligvis feilaktig godtatt) ettersom NSU ikke har klasse for riflede flintlåsreplikaer (skulle hatt en Surcouf-classe som i Frankrike...)...

«med godkjent skyteprogram for den aktuelle våpentypen»

Hva betyr dette? Våpentype? Alle Munnladere? Eller alle pistoler-munnladere? Eller alle Flintlåspistoler? Eller kun Cominazzo-pistoler?

Jeg har avtalt kjøpet av pistolen med riflet løp (forretning i Norge, som ikke er kjent med reglene og ikke importerte våpenet selv). Er det slik at våpenet egentlig ikke kan erverves?  :o

Hvordan kunne forøvrig erverves Ardesaen som er omtalt er par ganger på forumet og eksplisitt beskrevet som ikke brukbar i NSU-klasser i testen som ligger på nettsiden (fra 2003)?

Jeg seg forresten at NSU tar snarveier og poster på sin nettside at den nye loven tillatter ervervelse av replikaer på den måten at « Eneste krav er at du må være medlem i et godkjent forbund som har godkjente programmer for svartkrutt»... litt av en cherry-picking, men om det er slik politiet også tolker det så er det fint.