18. January 2022 kl. 20:44:06
forum.svartkrutt.net

Author Topic: M/1834/41/60  (Read 1344 times)

26. June 2020 kl. 23:34:54
Read 1344 times

Fanejunker


Har.noen spørsmål om M/1834/41/60

Er M/1834/41/60 muskett og tilsvarende 1825/1829 varianter en rein sivil variant til Borgerbevæpning
eller ble den også militært brukt som Eksersisgevær?

Hva er riktig pris på M/1834/41/60 muskett med bajonett  i forhold til navnebroren i tappstudser?

Ser at begge variantene ytterst sjeldent er for salg på det åpne markedet (auksjon, Finn og svartkrutt).
Tror de ble relativt lite brukt og de hadde vel et antall som skulle tilsi at vi så de for salg oftere?
Er de så sjeldne eller sitter folk så godt på de når de først har fått de inn at at de sjeldent skifter eier?

27. June 2020 kl. 8:42:22
Reply #1

Roy-Terje Kjoberg


Alltid like spennende om noen våger seg frem på med et prisforslag:-)

Hvor mange som er laget står det ingenting om på KVF sine sider og antall produserte trenger ikke gjenspeile hvor mange som har overlevd frem til i dag. Der er vel Jarmann et godt eksempel?

Her er min med serienr 10641 og svartfarget løp. Fargen heldigvis lett lar seg fjerne. Fremsikte har gått sin vei, uoriginal reim og fremste delen av stokken har vridd seg. Ellers er den i fin form.

« Last Edit: 27. June 2020 kl. 8:50:34 by 1708 »
Mer samler enn skytter.

27. June 2020 kl. 20:50:38
Reply #2

Fanejunker


Enig at det er mange grunner til sjeldenhet. Våpnene ble vel heller ikke brukt for hardt av militæret da de hadde mer moderne alternativer. Sammenlignet med Landmark variantene som også ble laget i relativt små serier , men som dukker opp jevnlig er det litt rart. 1834/42/60 var enda mer «obsolete» da de ble solgt ut så de kan ikke ha blitt brukt opp av sivile etter militær tjeneste? De var heller ikke farlige for tyskere under krigen. Er det Palet brannen  som muligens har gjort et innhogg tro? Uansett fine og dekorative våpen! Korte våpen med sabelbajonett blir aldri feil i min bok! :-)
« Last Edit: 27. June 2020 kl. 20:57:02 by 22312 »

29. June 2020 kl. 7:46:52
Reply #3

Roy-Terje Kjoberg


Enig med deg. Fant ikke bilde med bajonetten på i farten - men her er et. Balgen balanserer børsen.


Mer samler enn skytter.

29. June 2020 kl. 20:44:14
Reply #4

anvil


Karl Egil Hanevik skriver om "Kongsberg Våpenfabrikks tidlige infanterigeværer" i  MTM 170: "Kongsberg Våpenfabrikks tidlige infanterigeværer". Som kjent ble det i 1841 bestemt å bygge om flintlåsgeværene  M1825, M1829 og M1834 til perkusjonsgeværer. 10 år senere, i 1851, ble det bestemt å forandre alle til tappgeværer, som bl.a. førte til at pipene skulle rifles opp fra glattløpet 16 lødig til riflet 15 lødig. Under disse arbeidene ble det påvist at «en del våpen» hadde såpass tynnvegget pipe fram mot munningen at man av sikkerhetsmessige grunner ikke fant det forsvarlig å rifle dem opp.
Etter hvert ble det funnet en løsning som «reddet» geværene med tynnvegget pipe mot munningen: Man kappet av ca 12 ʺ av pipa, , kortet ned skjeftet tilsvarende, riflet opp til 15 lødig og monterte tapp i svansskruen. Dermed var tappstusserne M1825/41/60, M1829/41/60 og M1834/41/60 skapt.
Hvor mange «en del våpen» utgjør er ikke kjent. Hanevik har gjort arkivsøk, men skriver at det har ikke vært mulig å fastslå hvor mange våpen dette gjaldt, verken totalt eller fordelt på de 3 modellene.
Totalt dreier det seg om ca 12000 geværer fordelt slik for originalutgavene: M1825: ca 2330, M1829: ca 2270, M1834: ca 6300.
Som mange har påvist er det ikke veldig mange som er kjent. Min erfaring/antagelser er at 1825-utgaven er det minst av, noe flere av 1829-utgaven mens 1834-utgaven er den av disse med hyppigst forekomst. Mine undersøkelser kan tyde på at for M1825/41/60 er i dag kun 3 eksemplarer kjent: To i FMU-magasin og ett i privat eie. Bildene viser 25-utgaven øverst, deretter 29- og nederst 34-utgaven          

30. June 2020 kl. 17:35:55
Reply #5

Fanejunker


Takk for  bra info! Jeg antar de som ikke nådde opp til å bli tappstudser ble eksersisgeværer? Er eksersisgeværet kun et sivilt borgerbevæpnings våpen eller ble den også brukt militært?

Ble 1860 sabelbajonetten tilpasset det enkelte våpnet eller er det en helt standard 1860 sabelbajonett for kort 4 linjers kammerlader som ble brukt?

30. June 2020 kl. 18:08:22
Reply #6

Tinytim


Tror ikke noen av disse ble ekserser våpen, har i alle fall aldri sett noe til det. Eksergevær ble brukt bl.a av jegerne for å spare jegerriflene. De musketter som ble nedkortet og så perkusjonert er borgerbevæpnings våpen.
Bajonetten til stusseren er en vanlig 1859 bajonett