18. January 2022 kl. 21:06:07
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Fire lengder av krigsskolegevær Modell 1843  (Read 1038 times)

21. July 2020 kl. 20:59:54
Read 1038 times

Øyvind F.

Administrator
Under et besøk på Statsarkivet i Kongsberg i sommer kom jeg over et brev fra Kongsberg Våpenfabrikk til fabrikkens besiktigelsesmann Jens Landmark i forbindelse med besiktigelsen av kadettgeværene, eller krigsskolegeværene, som ble levert i 1843. Til nå har det vært vanlig å dele disse krigsskolegeværene inn i tre forskjellige lengder:

  • Type I: Det lengste geværet som ble produsert i 30 eksemplarer og ble nummerert fra 1–30
  • Type II: Det mellomlange geværet som ble produsert i 25 eksemplarer og ble nummerert fra 31–55.
  • Type III: Det korteste geværet som man har antatt ble produsert i 25 eksemplarer og nummerert fra 56–80.
Brevet fra KV til Landmark, som er datert 30. september 1843, avslører imidlertid at Type III kun ble produsert i 20 eksemplarer, og at det fantes en enda kortere variant som ble produsert i 5 eksemplarer.

KV skriver til Landmark at geværene hadde følgende lengder: «Geværerne skulle være 16 lødige med Slaglaas, 30 Stk af sædvanlig Længde, 25 Stk 2 Tommer kortere, 20 Stk 4 Tom. kortere og 5 Stk 6 Tommer kortere. Laasene af Samme konst. som de forandrede Kongsbergske men mindre.»

Den korteste varianten ble trolig nummerert fra 76–80. Så vidt meg bekjent er ingen av disse geværene kjent i dag, og det er kanskje også årsaken til at man i dag har regnet med kun tre varianter.

Med hensyn til nedskaleringen av delene, så var det også en tanke bak. Geværene ble «forfærdigede i Saadant Forhold, at de som tilhøre de næststørste Geværer ere 1/20 de dernæst 2/20 og de mindste 3/20 af tilsvarende Dele paa de største Geværer.» Dette gjaldt ikke kaliberet, godset pipen, ladestokkens tykkelse etc. som var lik for alle.

Da Krigsskolen bestilte 80 kammerladningsgeværer i 1848, bestilte de geværer med like mål, det vil si at det lengste geværet var likt infanterigeværet, mens de tre andre var hhv. 2, 4 og 6 tommer kortere.

Det er også interessant at våpenfabrikken skriver at kaliberet er 16 lødig, ikke 17 lødig som geværene blir benevnt i dag.

Nedenfor er brevet i sin helhet (om noen trenger bedre kvalitet, gi meg en lyd). Jeg kan også se om jeg kan legge ut en transkribert versjon av brevet.Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

21. July 2020 kl. 21:21:55
Reply #1

Tinytim


Det stemmer nok at det er 4 varianter av dette våpnet. Jeg fikk innspill på dette for noen år siden av en som har en bajonett som jeg tror har nr.78 eller 79 og som er like mye kortere enn
 variant 3, som variant 3 er kortere enn variant 2. Det er vel samme forholdet på bajonettene til kammerladerne til Krigsskolen.

22. July 2020 kl. 12:39:12
Reply #2

Vidar


Krigsskolens kammerladningsgeværer M/1848 og M/1848/57 er spennende saker. I medlemsbladet til Norsk Våpenhistorisk Selskap (nr.172, 2018) skrev jeg en artikkel om M/1848 og de fire lengdene på disse.Det som fremkommer i skrivelsene fra 1848 er hvor mye geværene skulle avkortes. Man nevner ikke totallengden og det finnes ingen kjente eksemplarer av M/1848.Når det gjelder M/1848/57 så er alle de fire lengdene kjent, men de stemmer ikke med avkortingene på M/1848. M/1848/57er kjent i ett eksemplar, som befinner seg på Forsvarsmuseet (FMU nr.1779) og her er et bilde av den.

22. July 2020 kl. 13:19:21
Reply #3

Vidar


Jeg hadde et veldig hastverk med å skrive mitt forrige innlegg.Bildet viser den korteste utgaven av M/1848/57. Serienummer er 79 og årstall 1848. Totallengden er 113 cm og kolbelengden målt fra bakenden av kammerhuset til kolbekappen er 31,5 cm.Man skulle tro at lengden 113 cm er den M/1848 som ble avkortet med 6 tommer, men det er det ikke.

22. July 2020 kl. 19:10:09
Reply #4

Vidar


Hastverk er lastverk! Nå for det første ser jeg at denne tråden dreier seg om Krigsskolens M/1843 og ikke M/1848. Jeg håper på tilgivelse.

22. July 2020 kl. 19:26:49
Reply #5

Øyvind F.

Administrator
Aarum og Særgrov skriver om døllebajonettene til Modell 1843 for Krigsskolen i Døllebajonetten i norsk bruk: frå tidlig på 1700-talet til slutten av 1800-talet på side 225. De nevner at den korteste varianten har en totallengde på mellom 477 og 480 mm og en klingelengde på mellom 398 og 403 mm. Men «For den stuttaste typen sitt vedkomande samsvarer dette ikkje med opplysningane i Karlsen/Mathiesen/Ruud (1982,s.84) som skriv at den minste typen har ei tottallengd på 46 cm og ei klinge på 38 cm. Er dette ein fjerde type mon tru?»

Brevet fra KV til Landmark beviser at det faktisk fantes en fjerde type. Det skulle vært moro om et av de fem geværene dukket opp også. Totallengden skal være omtrent 126 cm.

Er det noen som vet hvorfor betegnelsen 17 lødig er brukt om krigsskolegevær Modell 1843? KV skriver vitterlig at de var 16 lødige. Jeg ser Hærmuseets årbok fra 1949–50 bruker benevnelsen 17 lødig. Finnes det noen tidligere referanser?

Du er tilgitt, Vidar. Når det gjelder krigsskolens kammerladningsgeværer Modell 1848, så var den lengste modellen (Type I) likt infanterigeværet Modell 1846. Type II var to tommer kortere, Type III fire tommer kortere og Type IV seks tommer kortere. Dermed kan man regne ut totallengden på disse, men hvordan man tenkte under nedkortingen vet jeg ikke.
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.

23. July 2020 kl. 11:16:50
Reply #6

RF


Nærmest foreløpig, nr 75 har en total-lengde på 131 cm.


R.F.

23. July 2020 kl. 18:28:24
Reply #7

Øyvind F.

Administrator
Se der, nr. 75 må være den siste type III i serien.

Under er hele brevet som er avbildet i første innlegg kjapt transkribert. Om ikke alt er 100 % korrekt, så skal det meste stemme:Til: Kontrolløren, Løitn Landmark

30. Septbr. [1843]

I Anledning af, at 80 Kadetgeværer vil i disse Dage blive Dem overleveret til Besigtning, meddeles de Bestæmmelser, som Fabrikken har faaet i Anledning af disse Geværer:

1. Disse Geværer ere bestilte ved Skrivelse fra Felttøimesterexpedisionen af 17de Desbr 1842, uden at denne er Noget bestemt med Hensyn til hvorledes de skulle være uden kun antallet 80 Stk.

2. Ved Skrivelse fra samme af 24 Janr 1843 er bestemt:

Geværerne skulle være 16 lødige med Slaglaas, 30 Stk af sædvanlig Længde, 25 Stk 2 Tommer kortere, 20 Stk 4 Tom. kortere og 5 Stk 6 Tommer kortere. Laasene af Samme konst. som de forandrede Kongsbergske men mindre. Skjæfterne af Valnødtræ, smækrere i Hovedgrebet og Kolben forholdsviis kortere efter Løbene. Vægten af det længste Gevær maae ei overstige 9 1/2 [pund].

3. Ved skrivelse af 1 Mars er bestemt at Godset for alle Geværer ere ens og alle Tykkelser om Mundingen ens, saa at Bajonetterne passe paa alle Geværer. Bajonetten befæstes med Ring. Renden for Ladestokken bør ei være større end at Ladestokken netop kan passere. Ladestokken tiltager jevnt i Tykkelse med den ene Ende, som Armeens. Kantene paa Sigte og Hane afrundes.

4. Ved skrivelse af 20 Mars er bestemt, at Kadetgeværerne skulle nummereres paa sædvanlig Maade, desuden paa Bajonett, Ladestok og alle Mæssingbeslag.

Af Model har fabrikken ei moddtaget en anden end et her forfærdiget Gevær, som skal blive leveret med Kadetgeværerne og er stemplet med H. I anledning af de under No. 3 anførte Bestemmelser ere givne: Alle Dele foruden Kaliber, Gods, Bajonetpiber, Ladestokkens Tykkelse og tildeels Skjæftets [?] under Piben, ere forfærdigede i Saadant Forhold, at de som tilhøre de næststørste Geværer ere 1/20 de dernæst 2/20 og de mindste 3/20 af tilsvarende Dele paa de største Geværer.


Jeg har også kommet over et par andre brev som omhandler blant annet modellgeværet som nevnes i brevet. Jeg skal se om jeg får lagt ut dette brevet senere. Modellgeværet skulle være merket slik:Modellgeværet var av den lengste modellen og det fantes kun dette ene modellgeværet. Kan dette finnes i en samling noe sted?
Øyvind F. - forum admin
Ta også en kikk på kammerlader.no.